Prognostičke karte

Prognostičke karte za Hrvatsku i Europu.

Neverin prognostičke karte
Neverin prognostičke karte

Neverin pruža podatke temeljem nekoliko različitih prognostičkih modela uključujući različite parametre: temperaturu zraka, vlažnost, tlak zraka, brzinu i smjer vjetra, količinu oborina, visinu snijega i dodatne parametre kao što su visina valova i temperatura mora.

Trenutni status prognostičkih modela
Model Izlaz Početak izrade Završetak izrade Iduće ažuriranje