Radarske snimke

Meteo radar Hrvatska

DHMZ radar

dhmz radar dhmz
dhmz radar dhmz animacija

ARSO radar

arso radar
arso radar

DHMZ Bilogora

dhmz radar bilogora
dhmz radar bilogora animacija

DHMZ Osijek

dhmz radar osijek
dhmz radar osijek animacija

DHMZ Sljeme

dhmz radar sljeme
dhmz radar sljeme animacija

Radari prikazuju trenutni položaj oborine (kiše i snijega) u realnom vremenu za područje Hrvatske.

Što je radar?

Osim za otkrivanje oborina, radari nam koriste pri određivanju svojstva ostalih meteoroloških elemenata i pojava, poput primjerice vjetra ili grmljavine. Riječ radar je ustvari kratica čije je puno značenje Radio Detection and Ranging, odnosno radijsko otkrivanje i određivanje udaljenosti. Radare možemo podijeliti na primarne i sekundarne:

  • Primarni radari koriste se odbijenim i raspršenim radiovalovima
  • Sekundarni radari koriste se povratno odaslanim (retransmitiranim) valovima
Kako radar prepoznaje oborine i vjetar?

Pri određivanju mikrofizičkih svojstva oblaka i oborina, kapljice u oblacima, kišne kapi, ledeni kristali, snježne pahulje i zrna tuče raspršuju radijske valove i time pobuđuju radarske odjeke. Za određivanje visinskog vjetra radar automatski prati metu koja se prethodno stavi na balon punjen vodikom i koji nosi metu uvis.

Širenje radarskih valova: kako radi radar?

Valne duljine radara kreću se između 1 i 20 cm. Valovi raznih duljina pokazuju različita svojstva prilikom prostiranja u atmosferi, tako da se u primjeni radarskih mjerenja mogu koristiti isključivo valovi odgovarajućih duljina. Radar približno svake tisućinke sekunde šalje u prostor elektromagnetske valove u vrlo kratkim impuslima, ali razmjerno velike snage u smjeru u kojem je usmjerena antena. Antena se nalazi unutar kupole radara i okreće se, a kupola štiti antenu od vanjskih utjecaja i propušta radiovalove. Taj se val, kojeg zrači antena, nailaskom na cilj (primjerice kišne kapi) djelomice odbija i vraća prema radaru prilibližno istim putem do antene koja je ujedno i prijemnik. Povratni val male je snage, pošto val na svom putu naglo slabi. (Izvor: Opća i pomorska meteorologija)