Temperature mora u Hrvatskoj

Temperature mora u Hrvatskoj izmjerene na meteorološkim postajama.

Temperatura mora Hrvatska

Temperatura mora dobivena je satelitskim mjerenjem. Podaci se ažuriraju oko 16 sati za prethodni dan.

Temperatura mora Hrvatska

Odstupanje temperature mora od prosjeka.

Odstupanje temperature mora Hrvatska

Temperatura mora Europa

Temperatura mora dobivena je satelitskim mjerenjem. Podaci se ažuriraju oko 16 sati za prethodni dan.

Temperatura mora Europa

Odstupanje temperature mora od prosjeka.

Odstupanje temperature mora Europa

Mjerenje temperature mora

Temperatura mora mjeri se na dubini od oko 30 cm ispod površine, pri čemu mjesto na kojem se mjeri mora biti što otvorenije i s dubinom od najmanje 1,8 m. Temperatura mora mjeri se automatskim meteorološkim postajama ili termometrom kojeg očitava motritelj.