Temperature mora u Hrvatskoj

Temperature mora u Hrvatskoj izmjerene na meteorološkim postajama.

Prognoza temperature mora

Prognoza temperature mora temelji se na izračunu modela.

Mjerenje temperature mora

Temperatura mora mjeri se na dubini od oko 30 cm ispod površine, pri čemu mjesto na kojem se mjeri mora biti što otvorenije i s dubinom od najmanje 1,8 m. Temperatura mora mjeri se automatskim meteorološkim postajama ili termometrom kojeg očitava motritelj.