Temperature mora u Hrvatskoj

Temperature mora u Hrvatskoj izmjerene na meteorološkim postajama.

Prognoza temperature mora

Prognoza temperature mora temelji se na izračunu modela.

<

Mjerenje temperature mora

Temperatura mora mjeri se na dubini od oko 30 cm ispod površine, pri čemu mjesto na kojem se mjeri mora biti što otvorenije i s dubinom od najmanje 1,8 m. Temperatura mora mjeri se automatskim meteorološkim postajama ili termometrom kojeg očitava motritelj.