Impressum

Glavni urednik i osnivač

  • Alen Šterpin, mag. educ. phys. et inf.
  • [javascript protected email address]
  • (+385) 091 7937 418

Kontakt za čitatelje

  • [javascript protected email address]
  • (+385) 091 7937 418

Dizajn i razvoj

  • Alen Šterpin, mag. educ. phys. et inf.

Društvene mreže

Alen Šterpin rođen je 1992. godine. Diplomirao je u Zagrebu na PMF-u 2016. godine na temu Priprema meteoroloških prognostičkih karata u programskom jeziku Python. Danas radi u jednoj zagrebačkoj osnovnoj školi kao nastavnik fizike i informatike.

Iste godine kada je diplomirao, upisuje Doktorski studij fizike na PMF-u, smjer Geofizika.

U radu se koristi brojnim programskim jezicima, od čega najviše Javascript, PHP, SQL i Python. Povremeno radi u C++, a poznaje i rad u ansembleru te rad s Linux serverima i administracijom.

Meteorologijom se bavi posljednjih 15 godina. Najviše radi s automatskim meteorološkim postajama i prognostičkim modelima.