Teploty moře v Chorvatsku

Teploty moře v Chorvatsku měřené na meteorologických stanicích.

Teplota moře Chorvatsko

Teplota moře je získána satelitním měřením. Data jsou aktualizována kolem 16:00 pro předchozí den.

Teplota moře Chorvatsko

Odchylka teploty moře od průměru.

Odchylka teploty moře Chorvatsko

Teplota moře Evropa

Teplota moře je získána satelitním měřením. Data jsou aktualizována kolem 16:00 pro předchozí den.

Teplota moře Evropa

Odchylka teploty moře od průměru.

Odchylka teploty moře Evropa

Měření teploty moře

Teplota mořského povrchu se měří pomocí sítě stanic pokrývajících pobřeží a ostrovy. Teplota moře se měří v hloubce asi 30 cm pod povrchem a místo, kde se měří, musí být co nejvíce otevřené a s hloubkou nejméně 1,8 m.