Teploty moře v Chorvatsku

Teploty moře v Chorvatsku měřené na meteorologických stanicích.

Předpověď teploty moře

Předpověď teploty moře je založena na výpočtech meteorologických modelů.

Měření teploty moře

Teplota mořského povrchu se měří pomocí sítě stanic pokrývajících pobřeží a ostrovy. Teplota moře se měří v hloubce asi 30 cm pod povrchem a místo, kde se měří, musí být co nejvíce otevřené a s hloubkou nejméně 1,8 m.