Mořské mapy

Teplota moře, salinita, mořské proudy a výška moře jsou založeny na výpočtech modelu.

Předpověď delší než 48 hodin (2 dny) je k dispozici pouze pro předplatitele Neverin.

  • 0h

Současný stav prognostických modelů

Model Výstup Začátek Konec Nasledující aktualice
Teplota moře

Teplota moře se vztahuje na povrchovou vrstvu moře a je vyjádřena v °C.

Slanost moře

Slanost moře je množství rozpuštěné (gramy) soli v jednom kilogramu mořské vody, vyjádřené v promilech (‰). V mořské vodě je rozpuštěno mnoho solí, mezi kterými převládá chloridová sůl NaCl, známá jako kuchyňská sůl. Průměrná slanost světového moře činí 35 ‰, což znamená, že průměrně je v jednom kilogramu mořské vody rozpuštěno 35 gramů soli. V jednom kilogramu mořské vody Jaderského moře je průměrně rozpuštěno 38 gramů soli.

Na slanost moře působí několik faktorů, mezi nejdůležitější patří síla odpařování vody, množství srážek, přítok sladké vody z pevniny a uzavřenost moře. Čím větší je odpařování vody a menší množství srážek, tím vyšší bude slanost. Čím větší je přítok sladké vody z řek, tím nižší bude slanost. Uzavřená moře zažívají vyšší odpařování a vyšší slanost.

Mořské proudy

Mořské proudy jsou kruhové pohyby mořské vody a umožňují výměnu vody v moři. Daleko nejdůležitější příčinou mořských proudů jsou stálé větry. Ty vytvářejí vlny a třením tlačí hmotu povrchové vody, což má za následek trvalé mořské proudy. Kromě větru jsou mořské proudy v menší míře ovlivňovány gravitační silou Měsíce, rotací Země, rozdíly v teplotě a slanosti světových moří a toků řek.

Mořské proudy v Jaderském moři jsou nedílnou součástí systému středomořských mořských proudů. Pohybují se v protisměru hodinových ručiček, a hlavním důvodem je rotace Země. Teplý proud proto prochází podél východní (chorvatské) pobřeží a vychází podél západního (italského) pobřeží. Protože Středozemní moře je relativně uzavřené moře, jsou mořské proudy ve všech jeho částech, včetně Jaderského moře, poměrně slabé. Mořské proudy podél chorvatského pobřeží se pohybují pomaleji než podél italského pobřeží kvůli velkému počtu ostrovů na chorvatské straně Jaderského moře.

Výška moře

Výška moře zobrazuje výšku hladiny moře nad geoidem. Geoid je povrch konstantního geopotenciálu, s nímž by se průměrná hladina moře shodovala, kdyby oceán zůstal v klidu. Přílivy jsou zahrnuty do výpočtu.

Zdroj dat

  • E.U. Copernicus Marine Service Information; https://doi.org/10.25423/CMCC/MEDSEA_ANALYSISFORECAST_PHY_006_013_EAS8