Morske karte

Temperatura morja, slanost, morski tokovi in višina morja temeljijo na izračunih modela.

Napoved daljša od 48 ur (2 dni) je na voljo samo naročnikom Neverin.

  • 0h

Trenutno stanje napovednih modelov

Model Zagon Začetek izdelave Konec izdelave Naslednja posodobitev
Temperatura morja

Temperatura morja se nanaša na površinski sloj morja in je izražena v °C.

Slanost morja

Slanost morja je količina raztopljenih (gramov) soli v enem kilogramu morske vode, izražena v promilih (‰). V morski vodi je raztopljenih številne soli, med katerimi prevladuje kloridna sol NaCl, znana kot kuhinjska sol. Povprečna slanost svetovnih oceanov je 35‰, kar pomeni, da je povprečno v enem kilogramu morske vode raztopljenih 35 gramov soli. V enem kilogramu morske vode Jadranskega morja je povprečno raztopljenih 38 gramov soli.

Na slanost morja vpliva več dejavnikov, med katerimi so najpomembnejši moč izparevanja vode, količina padavin, dotok sladke vode s kopna in zaprtost morja. Večje kot je izparevanje vode in manjša količina padavin, višja bo slanost. Večji kot je dotok sladke vode iz rek, nižja bo slanost. Zaprti morji doživljata večje izparevanje in večjo slanost.

Morski tokovi

Morski tokovi so krožna gibanja morske vode in omogočajo izmenjavo vode v morju. Daleč najpomembnejši vzrok morskih tokov so stalni vetrovi. Ti ustvarjajo valove in s trenjem potiskajo površinsko vodno maso, kar vodi v trajne morske tokove. Poleg vetra so morski tokovi v manjši meri vplivani tudi z gravitacijsko silo Lune, zemeljsko rotacijo, razlikami v temperaturi in slanosti svetovnih oceanov ter tokovi rek.

Morski tokovi v Jadranskem morju so sestavni del sistema sredozemskih morskih tokov. Premikajo se v nasprotni smeri urinega kazalca, glavni razlog za to pa je rotacija Zemlje. Zato topli tok potuje ob vzhodni (hrvaški) obali in izhaja ob zahodni (italijanski) obali. Ker je Sredozemsko morje relativno zaprto, so morski tokovi v vseh njegovih delih, vključno z Jadranskim morjem, razmeroma šibki. Morski tokovi ob hrvaški obali se premikajo počasneje kot ob italijanski obali zaradi velikega števila otokov na hrvaški strani Jadrana.

Višina morja

Višina morja prikazuje višino morske površine nad geoidom. Geoid je površina konstantnega geopotenciala, s katerim bi se srednja gladina morja ujemala, če bi bil ocean v mirovanju. Plima in oseka sta vključeni v izračun.

Vir podatkov

  • E.U. Copernicus Marine Service Information; https://doi.org/10.25423/CMCC/MEDSEA_ANALYSISFORECAST_PHY_006_013_EAS8