Vremenske karte

Vremenske karte za Hrvaško in Evropo.

Vremenske karte Neverin
Vremenske karte Neverin

Neverin zagotavlja podatke, ki temeljijo na več različnih napovednih modelih, vključno z različnimi parametri: temperaturo zraka, vlažnostjo, zračnim tlakom, hitrostjo in smerjo vetra, količino padavin, višino snežne odeje in dodatnimi parametri, kot sta višina valov in temperatura morja.

Trenutno stanje napovednih modelov
Model Zagon Začetek izdelave Konec izdelave Naslednja posodobitev