Potresi

Zadnji zabeleženi potresi na Hrvaškem in v Evropi. Posodobitev podatkov vsako minuto.

Podatki niso uradni in se posodabljajo samodejno. Možna so določena odstopanja od dejanskega stanja. Za uradne informacije spremljajte Hrvaško seizmološko službo.

Potresi na Hrvaškem

Seznam potresov na Hrvaškem v zadnjih 7 dneh.

Potresi v Evropi

Seznam potresov v Evropi v zadnjih 48 urah.

Podatki so prikazani po lokalnem hrvaškem času. Vir: EMSC-CSEM

O potresih

Potresi so naravne nesreče, ki jih lahko kadarkoli pričakujemo na kateremkoli delu Zemlje. Njihova pogostnost je večja v cirkumpacifiškem in sredozemsko-transazijskem potresnem pasu. Spremljamo jih z vrsto sofisticiranih metod, njihovo magnitudo določamo po Richterjevi lestvici, intenziteto pa po Mercalli-Cancani-Sibergovi lestvici. Skozi zgodovino so bili zabeleženi številni potresi, ki so s svojo rušilno močjo vzeli številna človeška življenja in močno spremenili okolje.

Hrvaška se nahaja na potresno aktivnem območju, kar dokazuje vrsta katastrofalnih potresov, veliko jih je bilo tudi na območju Zagreba. Posledice potresa bodo v veliki meri odvisne od gostote naseljenosti in potresne odpornosti stavb. Okoljske posledice so največkrat onesnaženje zraka, vode in tal. Učinki takšnega onesnaženja imajo lahko dolgoročne posledice za zdravje prebivalstva. Najbolj dramatične, akutne posledice potresa za zdravje so posledica zrušitve zgradb. Hkrati pa je hitro in učinkovito zdravniško ukrepanje odvisno ne le od dobre organiziranosti in pripravljenosti zdravstvenih delavcev, temveč tudi od pripravljenosti in opremljenosti civilne zaščite, gasilcev in pripadnikov Gorske reševalne službe (HGSS).

Vir podatkov: Potresi - zgodovinski pregled, vplivi na okolje in zdravje ter ukrepi zdravstvenega varstva