Prognoza temperature mora

Prikazana je očekivana površinska temperatura mora za Jadran za iduća tri dana.

Srijeda, 22.01.2020.

Četvrtak, 23.01.2020.

Petak, 24.01.2020.


Površinska temperatura mora dobiva se iz ICON modela kojeg razvija njemački DWD. Karte se osvježavaju dva puta dnevno, u jutarnjem i poslijepodnevnom terminu

Za više informacija ili pitanja kontaktirajte nas na [email protected].