Rastu vodostaji: u tri dana u Delnicama se otopilo 70 cm snijega, porast rijeke Save tek slijedi zbog topljenja snijega u Sloveniji

Alen Šterpin
Neverin.hr ・ 09.03.2018. 19:56
Mjerne vodomjerne postaje DHMZ-a dostupne na hidro.dhz.hr
Mjerne vodomjerne postaje DHMZ-a dostupne na hidro.dhz.hr

Prema podacima o visinama snijega vidljivo je da se u protekla 72 sata u Delnicama otopilo 70 cm, na području Risnjaka 40 cm, na Sljemenu 46 cm, na Plitvičkim jezerima 37 cm, a u Ogulinu 36 cm.

S porastom temperature zraka započeo je intenzivni proces topljenja snijega u cijeloj zemlji, što je utjecalo na porast vodostaja. U središnjoj i istočnoj Hrvatskoj na pritokama Save vodostaji su trenutno u maksimumu i uglavnom su u domeni redovnih i izvanrednih mjera obrane od poplava, s tendencijom opadanja, piše DHMZ.

Snijega sve manje

Prema podacima o visinama snijega na svim meteorološkim postajama na dan 9. 3. u 7 h utvrđen je trend sniženja visine snijega u odnosu na proteklih 24 sata, kako slijedi:

Delnice -24 cm, Crni Lug-Risnjak -18 cm, Hrvatska Kostajnica -13 cm, Ogulin -12 cm, NP Plitvička jezera i RC Puntijarka -10 cm, Parg-Čabar i RC Bilogora -8 cm, Slunj i Zavižan -7 cm, Bednja -6 cm, Otočac -4 cm i Gospić -1 cm.

Intenzitet topljenja snijega vrlo je visok. Prema podacima o visinama snijega vidljivo je da se u protekla 72 sata u Delnicama otopilo 70 cm, na području Risnjaka 40 cm, na Sljemenu 46 cm, na Plitvičkim jezerima 37 cm, a u Ogulinu 36 cm.

Izvandredne mjere obrane od poplava

Vrhovi vodnih valova lijevih pritoka Save Zelina, Lonja, Ilova, Česma, Pakra, Orljava i njihovi brdsko-bujični pritoci) dosegli su svoje maksimalne vrijednosti, u domeni redovnih i izvanrednih mjera obrane od poplava i sada su u opadanju. U sjeverozapadnom dijelu Hrvatske vodni valovi na slivu Sutle i Krapine su u recesiji s tendencijom daljnjeg opadanja.

Vodostaji na pritokama Kupe do Karlovca dosižu maksimalne vrijednosti, međutim, od Karlovca nizvodno vodostaji su u porastu te se njihov maksimum očekuje za vikend u domeni izvanrednih mjera obrane od poplava. Od desnih pritoka Save najveći intenzitet porasta je na Uni koja trenutno dosiže maksimalne vrijednosti, ali će stagnirati nekoliko dana te će za vikend i početkom idućeg tjedna još uvijek imati maksimum u domeni izvanrednih mjera obrane od poplava.

Mjerne vodomjerne postaje DHMZ-a dostupne na hidro.dhz.hr
Mjerne vodomjerne postaje DHMZ-a dostupne na hidro.dhz.hr

Sava tek u porastu

Zbog velikog doprinosa svih lijevih i desnih pritoka Save, ali i porasta vodostaja na gornjem toku Save zbog topljenja snijega u Sloveniji, započeo je porast vodostaja Save i u gornjem toku te se od idućeg tjedna očekuje porast vodostaja na cijelom toku Save do maksimalnih vrijednosti u domeni izvanrednih mjera obrane od poplava. Posebno su ugrožena ušća pritoka (Crnac, Jasenovac, Davor, Slavonski Kobaš, Slavonski Šamac).

Također su u porastu vodostaji rijeka u Lici (Otuča) i Jadranskom slivu (Krka, Zrmanja, Cetina i Neretva).

Sve promjene i nove informacije do 6 dana unaprijed redovito ćemo objavljivati na našim mrežnim stranicama u vidu dnevnih i posebnih priopćenja, navodi DHMZ.

Komentari