Irma

Na Atlantiku trenutno čak tri uragana, Irma devastirala Karibe i postala najjači uragan na Atlantiku ikad

Irma je više od 24 imala vjetrove prosječne brzine od 295 km/h, što se dosad nije nikad dogodilo na Atlantskom oceanu otkad se uragani bilježe.
NOAA
Tri uragana na Atlantskom oceanu: Katia, Irma i Jose

Irma je više od 24 imala vjetrove prosječne brzine od 295 km/h, što se dosad nije nikad dogodilo na Atlantskom oceanu otkad se uragani bilježe. Iako su mjerni instrumenu na tlu uništeni, te se brzine vjetra danas mjere zrakoplovima koji lete kroz uragane.

Uragan Irma iz svemira
NOAA
Uragan Irma iz svemira
Brzina vjetra u Barbudi dosegla 250 km/h, nakon čega je došlo do uništenja mjerne opreme
NOAA
Brzina vjetra u Barbudi dosegla 250 km/h, nakon čega je došlo do uništenja mjerne opreme

Takva brzina vjetra svrstala je uragan u petu, najvišu kategoriju. Do sada je titulu najsnažnijeg uragana na Atlantiku držao uragan Allen iz 1980. godine kada su vjetrovi puhali brzinom od 290 km/h neprekidno kroz 18 sati.

NOAA očekuje da će Irma i dalje ostati uragan 5. kategorije zbog povoljnih uvjeta na području gdje se uragan kreće. Ako uragan to ostane još iduća dva dana, postat će i uragan koji je nadulje imao 5. kategoriju na Atlantskom oceanu.

Prognoza putanje uragana Irme te novo nastalih uragana Josea i Katie
NOAA
Prognoza putanje uragana Irme te novo nastalih uragana Josea i Katie
Vrlo topla oceanska voda pogoduje tome da će uragan Irma i dalje ostati uragan 5. kategorije
WeatherBell
Vrlo topla oceanska voda pogoduje tome da će uragan Irma i dalje ostati uragan 5. kategorije

Irma je na zahvaćenom području uzrokovala veliku materijalnu, gotovo 100-postotnu štetu.

Osim Irme, na Atlaniku su trenutno aktivna još dva uragana, Katia i Jose.

Oko urgana Irme
NOAA
Oko urgana Irme