Osmer radar Fossalon

osmer radar
OSMER radar (izvor: FVG)

Talijanski radar koji osim sjeveroistočne Italije odlično zahvaća i područje Istre te otvorenog mora prema Italiji. Najkorišteniji je u Istri jer se u praksi pokazao kao najbolji za to područje. Radar se ažurira svakih 10 minuta.

Koristeći radare možemo precizno detektirati položaj oborine, odnosno kiše, snijega i tuče. Prvenstveno se koriste u ljetnoj sezoni kada je aktivna obrana od tuče, radi uočavanja opasnih tučonosnih oblaka, a na Jadranu ponajviše zbog opasnih neverina koji često donose olujan vjetar. Detaljnije o radarima i radarskim snimkama.