DHMZ radar Osijek

dhmz radar osijek

DHMZ radar Osijek animacija

dhmz radar osijek animacija

Osječki radar pokriva gotovo cijelu kontinentalnu Hrvatsku, veći dio Bosne, južni dio Mađarske i veliki dio Srbije. Ne zahvaća more. Najviše koristi području Slavonije, južne Mađarske i Vojvodine. Radar se ažurira svakih 15 minuta, a radarska animacija prikazuje stanje u posljednja tri sata.