DHMZ kompozicija radara

dhmz radar puntijarka

DHMZ kompozicija radara animacija

dhmz radar puntijarka animacija

Kompozicija sastavljena je od tri radara: Osijek, Bilogora i Puntijarka. Zahvaćaju unutrašnjost Hrvatske, Istru, Kvarner te na jugu dio Šibenika. Radar se ažurira svakih 15 minuta, a radarska animacija prikazuje stanje u posljednja tri sata.