DHMZ radar Bilogora

dhmz radar bilogora
DHMZ radar Bilogora (izvor: meteo.hr)

DHMZ radar Bilogora animacija

dhmz radar bilogora animacija
DHMZ radar Bilogora animacija (izvor: meteo.hr)

Bilogorski radar pokriva cijelu kontinentalnu Hrvatsku, velik dio Mađarske, Slovenije, sjeverni dio Bosne, a na moru doseže do Paga i Cresa. Rubno područje Kvarnera i sjeverne Dalmacije koje radar zahvaća vrlo loše "vidi" zbog Dinarida, dok vrlo dobro prikazuje odraze oblaka u središnjoj Hrvatskoj i Slavoniji. Radar se ažurira svakih 15 minuta, a radarska animacija prikazuje stanje u posljednja tri sata.

Koristeći radare možemo precizno detektirati položaj oborine, odnosno kiše, snijega i tuče. Prvenstveno se koriste u ljetnoj sezoni kada je aktivna obrana od tuče, radi uočavanja opasnih tučonosnih oblaka. Detaljnije o radarima i radarskim snimkama.