Vremenska prognoza Zadarska županija

Odabirom lokacije prikazat će se detaljna desetodnevna prognoza za to mjesto.

Lokacija Geo. širina Geo. dužina Nad. visina
Adići44.3669400°15.4086100°862 m
Ajđerovac44.3627800°16.0922200°735 m
Alavanja44.0491700°15.6033300°206 m
Alavanja44.1000000°15.7152800°477 m
Aleksići44.3327800°15.9480600°789 m
Alić44.1888900°15.3986100°112 m
Anić44.1719400°15.6130600°52 m
Arbanasi44.1000000°15.2500000°2 m
Arbanasi44.1352800°15.5113900°176 m
Asanovac44.3552800°15.3816700°681 m
Babići44.2775000°16.1888900°566 m
Babići44.1688900°15.8452800°104 m
Babin Dub Pločanski44.0936100°15.3155600°94 m
Badžinovac44.1705600°15.7416700°260 m
Bajići44.4663900°15.9558300°794 m
Bandići44.3886100°15.8375000°699 m
Banić44.1400000°15.4000000°100 m
Banj44.0011100°15.2944400°4 m
Banjevci43.8913900°15.6647200°149 m
Baraba44.1530600°15.5411100°112 m
Baraći44.2555600°15.3769400°143 m
Baričević44.1377800°15.2636100°90 m
Bašić44.1763900°15.6102800°59 m
Batalaža44.1380600°15.0958300°8 m
Batalaži44.2469400°15.1558300°20 m
Batori44.1422200°15.5875000°103 m
Batović44.0788900°15.3911100°62 m
Batović44.0800000°15.4938900°174 m
Begluci44.4044200°16.1335800°552 m
Begonići44.2561100°15.1408300°11 m
Benkovac44.0344400°15.6127800°180 m
Beretin Miolović44.2258300°15.3897200°131 m
Bibinje44.0728800°15.2839600°8 m
Bijanko44.1630600°15.8658300°93 m
Bijanko44.2288900°15.9016700°524 m
Bila Vlaka43.9200000°15.7147200°163 m
Bilišane44.1833300°15.7500000°139 m
Bilišane Donje44.2000000°15.7500000°30 m
Biograd na Moru43.9433300°15.4519400°17 m
Bjelina44.0455600°15.8375000°298 m
Blanuše44.3411100°15.9694400°804 m
Bogatnik44.1833300°15.8166700°69 m
Bogatnik44.1588900°15.8083300°201 m
Bogdanović44.1405600°15.4316700°121 m
Bokani44.3588900°16.1813900°637 m
Bokanjac44.1450000°15.2466700°76 m
Bolević44.0033300°15.6425000°201 m
Bosana44.4663600°15.0162500°34 m
Božava44.1411100°14.9041700°12 m
Boždarić44.1588900°15.5294400°157 m
Božić44.2461100°15.5705600°144 m
Brajnovići44.1533300°15.7113900°437 m
Bravarica44.2163900°15.6936100°122 m
Brbinj44.0725000°15.0000000°30 m
Brgud44.0333300°15.7166700°294 m
Brgulje44.2255600°14.8525000°48 m
Brig44.2047200°15.2875000°41 m
Briševo44.1633300°15.3050000°51 m
Bristovac44.3841700°15.3044400°338 m
Brkić44.0186100°15.4272200°28 m
Brkljači44.3694400°15.8447200°676 m
Brkljači44.2655600°15.9950000°760 m
Brodarica44.1166700°15.2333300°8 m
Brotnja44.4405600°16.1216700°514 m
Bruška44.0744400°15.7480600°414 m
Bruvno44.3919400°15.9336100°764 m
Bruvno44.4011100°15.8958300°747 m
Bučić44.2758300°15.5369400°245 m
Budak43.9197200°15.6811100°179 m
Budanovi44.0188900°15.6955600°308 m
Budimiri44.2522200°16.0733300°676 m
Bukarica44.1897200°15.3611100°87 m
Buković44.0333300°15.6333300°245 m
Buković44.0366700°15.6230600°225 m
Bulić43.9666700°15.7333300°127 m
Buljet44.1488900°15.5836100°103 m
Bulji44.4263900°15.9177800°772 m
Bundalo44.1438900°15.8822200°116 m
Bursaći44.2919400°16.1877800°625 m
Bušlete44.1969400°15.3158300°58 m
Bušljeta44.3408300°15.3761100°222 m
Buterin44.1616700°15.5188900°150 m
Calić44.0333300°15.7147200°292 m
Čalići44.3497200°15.8230600°608 m
Čeprljanda44.1244400°15.1177800°3 m
Cerovac Bruvanjski44.4288900°15.9088900°763 m
Čiče44.3794400°16.0241700°790 m
Cičevac44.1977800°15.8672200°317 m
Cičević44.2769400°15.5563900°512 m
Cijuk44.3766700°15.9647200°873 m
Cimera43.9694400°15.3530600°1 m
Ćopići44.4066700°16.0744400°540 m
Ćosino44.2391700°15.4811100°137 m
Čoso44.1008300°15.6861100°422 m
Crni Lug44.4102800°15.9119400°763 m
Crno44.1141700°15.2911100°73 m
Crvena Luka43.9211100°15.4808300°23 m
Čubelići44.3177800°15.8355600°571 m
Cukovi44.3986100°15.8833300°733 m
Čulina44.1302800°15.5958300°121 m
Cupar44.0355600°15.5469400°115 m
Čurković44.1013900°15.2833300°71 m
Cvjetković44.2766700°15.9833300°817 m
Cvjetkovići44.3080600°15.9500000°821 m
Cvjetnić44.4294400°16.1572200°549 m
Dabašnica44.3661100°16.0386100°600 m
Debeljak44.0511100°15.3647200°93 m
Deminjak44.2291700°15.7055600°289 m
Deringaj44.3333300°15.8833300°635 m
Desnice44.3419400°16.1491700°511 m
Desnice44.3500000°16.1300000°440 m
Dević44.0919400°15.4972200°194 m
Diklo44.1550000°15.2047200°15 m
Dinjiška44.3616700°15.1872200°41 m
Dmiović44.1072200°15.6313900°112 m
Dmitrovići44.1333300°15.7552800°395 m
Dmitrovići44.1461100°15.7811100°352 m
Dobrići44.0258300°15.7950000°264 m
Dobropoljana43.9922200°15.3175000°16 m
Dobropoljci43.9937400°15.8138800°237 m
Doci44.3594400°15.8166700°662 m
Dokozić44.2397200°15.3513900°89 m
Dolac44.0411100°15.7236100°276 m
Dolovi44.2055600°15.8619400°378 m
Dolovi44.3863900°15.9258300°750 m
Donja Jagodnja43.9995400°15.5186200°114 m
Donja Omsica44.3552800°15.9166700°691 m
Donja Suvaja44.4119400°16.1105600°391 m
Donje Biljane44.1005600°15.4830600°184 m
Donje Ceranje43.9641700°15.5966700°140 m
Donje Selo44.1400000°15.0800000°13 m
Donji Karin44.1066700°15.6219400°90 m
Donji Kašić44.1508300°15.4730600°199 m
Donji Labusi44.2997200°16.0216700°737 m
Donji Lepuri43.9877800°15.7066700°188 m
Donji Srb44.3719400°16.1261100°437 m
Donji Vrkići44.1455600°15.6880600°474 m
Donji Zaklopac44.4241700°16.0908300°591 m
Došeni44.3819400°15.8141700°668 m
Dračan44.1322200°15.4105600°104 m
Dračevac Ninski44.1973400°15.3104800°47 m
Dračevac Zadarski44.1000000°15.3000000°73 m
Dračina44.0872200°15.7105600°451 m
Draga44.0072200°15.7058300°245 m
Dragašov44.1391700°15.4433300°133 m
Drage44.2661100°15.9355600°676 m
Drage44.0605600°15.1044400°36 m
Drage43.8894400°15.5408300°33 m
Dragičević44.3750000°15.8133300°669 m
Dragosavci44.3766700°15.8472200°715 m
Dragove44.1125000°14.9336100°129 m
Drče44.4391700°16.1030600°633 m
Drenovac44.2286100°16.2163900°456 m
Drenovača44.0386100°15.7430600°283 m
Drenovci44.3405600°15.9513900°772 m
Drlićeve Kuće43.9241700°15.6211100°187 m
Dropci44.2869400°15.9486100°818 m
Dropci44.4438900°16.1294400°496 m
Duboki Dol44.2316700°15.9497200°622 m
Dubraja44.1238900°15.6066700°119 m
Dubrava44.1658300°15.9305600°251 m
Dubrava44.0522200°15.3744400°68 m
Dugopolje44.3375000°16.2036100°647 m
Dukići44.4116700°16.0750000°506 m
Dukići44.3913900°16.0952800°647 m
Dukići44.3161100°15.8566700°568 m
Dumići44.2677800°16.1911100°554 m
Dupori44.1291700°15.6497200°94 m
Dušić44.0022200°15.6191700°170 m
Franjevica44.5247200°14.9194400°12 m
Fratrović44.0627800°15.6786100°289 m
Gagići44.1575000°15.7172200°368 m
Gagići44.1561100°15.7527800°347 m
Galovac44.0713900°15.3933300°70 m
Genda Vučkovići44.1227800°15.7702800°439 m
Glavan44.2511100°15.1344400°3 m
Glavice44.3561100°16.1288900°421 m
Glogovo44.3119400°15.9502800°819 m
Glušci44.1855600°15.9213900°188 m
Goleš Makarska44.0391700°15.3302800°7 m
Golubić44.1999300°15.8220300°368 m
Gorica44.3991700°15.1186100°38 m
Gorica44.0413900°15.4127000°56 m
Gornja Jagodnja44.0123900°15.5370700°123 m
Gornja Omsica44.3688900°15.9377800°812 m
Gornja Suvaja44.4003700°16.0737700°637 m
Gornje Biljane44.1140900°15.5405000°276 m
Gornje Ceranje43.9833300°15.6166700°150 m
Gornje Petrčane44.1833300°15.1833300°51 m
Gornji Javornik44.2000000°15.9958300°774 m
Gornji Karin44.1359800°15.6342300°23 m
Gornji Labusi44.3016700°16.0038900°767 m
Gornji Lepuri43.9950000°15.7236100°211 m
Gornji Srb44.3516700°16.1163900°463 m
Gornji Vikići44.1366700°15.6980600°533 m
Gornji Zaklopac44.4300000°16.0708300°700 m
Gospić44.1541700°15.5858300°88 m
Grab44.2833300°15.9000000°625 m
Grabovi Klanac44.3177800°15.4522200°520 m
Gračac44.2991600°15.8475200°561 m
Gradina44.2016700°15.8286100°382 m
Graovo44.3977800°15.9616700°883 m
Grbe44.2419400°15.2147200°11 m
Grbići44.3627800°16.1569400°595 m
Grgomičić44.1350000°15.2300000°36 m
Grgurica44.2013900°15.4275000°100 m
Grubačevo Polje44.3438900°15.9402800°753 m
Grubić44.1597200°15.5869400°97 m
Grubišići44.2616700°16.0122200°716 m
Grusi44.1819400°15.2902800°46 m
Gugleta44.1744400°15.7619400°294 m
Gulić44.0138900°15.5652800°129 m
Inđići44.3508300°15.9000000°642 m
Islam Grčki44.1738900°15.4552800°134 m
Islam Latinski44.1922200°15.4405600°115 m
Ispodljut44.0750000°15.7911100°449 m
Ist44.2741500°14.7655000°11 m
Ivanići44.3488900°15.9333300°749 m
Ivaniševića44.0147200°15.7222200°302 m
Iž Mali44.0333300°15.1333300°21 m
Jabuka44.1375000°15.8700000°168 m
Jabukovac44.2486100°15.8786100°648 m
Jakovljevići44.1330600°15.8936100°155 m
Jakšić44.3077800°15.9177800°714 m
Jakšići44.3194400°15.9577800°837 m
Japundžići44.4216700°15.9277800°769 m
Jatare44.3366700°15.4463900°686 m
Javorovići44.2727800°15.9000000°589 m
Javorovići44.2744400°15.8966700°582 m
Jelače44.3383300°15.9000000°661 m
Jelovac44.2208300°15.9588900°767 m
Jerkovići44.2891700°15.9000000°551 m
Jesenice44.2300000°15.5775000°142 m
Jošane44.0600000°15.4211100°86 m
Joševica44.4302800°16.1080600°384 m
Jošić44.1741700°15.6597200°231 m
Jovančevići44.2397200°15.8841700°603 m
Jovanići44.4147200°16.0861100°435 m
Jovanići44.4044400°16.0952800°503 m
Jovići44.2405600°15.3972200°144 m
Jukič44.2830600°15.4869400°53 m
Juričina44.1986100°15.6388900°202 m
Jurjević44.1825000°15.6561100°225 m
Jurlina44.1747200°15.2883300°40 m
Jurlina44.2863900°15.4725000°63 m
Jurlina44.3197200°15.4913900°642 m
Kakma43.9944400°15.4927800°34 m
Kalac44.2344400°15.4725000°227 m
Kalapač44.1344400°15.3305600°73 m
Kali44.0627800°15.2055600°29 m
Kalinić44.0061100°15.5752800°138 m
Kapetan stan44.2208300°15.5161100°18 m
Karaula44.3588900°16.1694400°615 m
Kaštel Žegarski44.1563900°15.8480600°86 m
Kaštelina44.2930600°15.0719400°8 m
Katuša44.1086100°15.7238900°547 m
Keče44.4202800°16.0694400°737 m
Kesići44.2761100°15.8913900°544 m
Kesići44.2741700°15.9266700°610 m
Kijani44.3313900°15.8886100°607 m
Klančovac44.1711100°15.6788900°342 m
Klapavica Bruvanjska44.4333300°15.8500000°745 m
Klarići43.8902800°15.7222200°158 m
Knez44.0294400°15.5788900°172 m
Knežević44.2163900°15.4369400°52 m
Knežević44.2788900°15.4975000°42 m
Knezević44.2983300°15.5405600°669 m
Knežević44.1880600°15.3188900°60 m
Knežević44.2383300°15.5052800°100 m
Knežević44.2650000°15.5561100°178 m
Knežević44.1975000°15.2911100°42 m
Kneževići44.2711100°15.9480600°778 m
Kod Mula44.2613900°15.2144400°7 m
Kojić44.3136100°15.4222200°72 m
Kojin Dolac44.3108300°15.4475000°375 m
Kokić44.1563900°15.5947200°49 m
Kolan44.4941700°14.9613900°113 m
Kolarine43.9833300°15.6666700°194 m
Kolčak44.1836100°15.4463900°141 m
Koludžići44.3397200°15.8988900°634 m
Kolundžići44.3366700°15.9000000°715 m
Kom44.0808300°15.6894400°363 m
Komazeci44.1202800°15.8361100°330 m
Končari44.4650000°15.9791700°842 m
Kontić44.2644400°15.9477800°822 m
Kopranj44.1027800°15.3100000°86 m
Korlat44.0855500°15.5531200°234 m
Košljun44.3997200°15.0786100°9 m
Kovačevići44.4441700°15.9136100°873 m
Kožino44.1705600°15.1955600°58 m
Kozlovac44.0102800°15.6844400°241 m
Kozul44.0919400°15.5041700°182 m
Kožulj44.1616700°15.4758300°172 m
Kraj43.9397200°15.3902800°1 m
Krajnovići44.3930600°15.9277800°757 m
Krivošije44.4141700°15.9300000°796 m
Krmčina44.0000000°15.3666700°0 m
Krneša44.2430600°15.3172200°17 m
Krnete44.3936100°15.8408300°719 m
Krstače44.3855600°15.9347200°785 m
Krstovići44.2619400°15.1361100°4 m
Krtinici44.4433300°15.8558300°757 m
Krupa44.1833300°15.9000000°137 m
Krušćica44.3500000°15.3166700°8 m
Kruševo44.1833300°15.6500000°227 m
Kruševo - Crna Punta44.1610400°15.6118700°69 m
Kruškovac44.3022200°15.4369400°78 m
Kruškovače44.3730600°16.1402800°417 m
Kubati44.1516700°15.8652800°55 m
Kuburići44.3613900°15.9352800°763 m
Kukerda44.4141700°16.0961100°417 m
Kukljica44.0333300°15.2500000°-1 m
Kukljica44.0347200°15.2455600°1 m
Kula Atlagić44.0586100°15.5894400°208 m
Kunovac44.0852800°15.7313900°479 m
Kunovac Kupirovački44.3366700°16.1325000°472 m
Kupirovo44.3211100°16.1094400°492 m
Ladvić44.1666700°14.7166700°0 m
Lakić44.0977800°15.6666700°194 m
Lakić44.1111100°15.4736100°177 m
Lergović44.2477800°15.4272200°155 m
Ležaja44.1133300°15.4650000°176 m
Ležaja44.1191700°15.7141700°549 m
Lička-Kaldrma44.3116700°16.1886100°677 m
Lišane Ostrovičke43.9686100°15.7741700°154 m
Lišane Tinjske44.0288900°15.4800000°88 m
Lisičići44.0275000°15.6861100°265 m
Lisina44.3900000°16.0611100°786 m
Ljubač44.2619400°15.2972200°6 m
Ljubićići44.1591700°15.8847200°105 m
Ljubotić44.3672200°15.3263900°278 m
Lončan44.1452800°15.6641700°392 m
Lonici44.0838900°15.2838900°27 m
Lovinac44.2063900°15.3752800°98 m
Lozice44.3108300°15.0588900°13 m
Luka43.9802800°15.1002800°25 m
Lukići44.1358300°15.7788900°405 m
Lukići44.2502800°16.0327800°703 m
Lukići44.3225000°16.0572200°1081 m
Lukići44.3311100°16.1002800°496 m
Lukići44.2641700°16.0633300°678 m
Lukoran44.1030600°15.1588900°26 m
Magaš44.2488900°15.4683300°114 m
Majstrović44.0686100°15.5308300°180 m
Majstrović44.1836100°15.7447200°177 m
Makovac44.0297200°15.1366700°27 m
Mala Gospa44.0975000°15.7927800°444 m
Mala Popina44.2333300°16.0666700°597 m
Mala Rava44.0391700°15.0594400°32 m
Malbaša44.0725000°15.5258300°181 m
Mali Iž44.0227800°15.1547200°0 m
Mali Ledenik44.3319400°15.4025000°227 m
Mali Pašman43.9594400°15.3683300°9 m
Mali Vaganac44.3277800°15.4480600°610 m
Malić44.1252800°15.3466700°87 m
Malovan44.2702800°15.9761100°786 m
Mandić44.1372200°15.5000000°177 m
Mandića Draga44.4302800°15.9558300°836 m
Mandići44.3602800°16.0502800°590 m
Mandići44.1944400°15.9097200°135 m
Mandre44.4763900°14.9236100°17 m
Manojlovići44.3577800°15.9191700°716 m
Manojlovići44.3541700°15.9630600°777 m
Marasović44.2263900°15.3572200°79 m
Marasovići44.3586100°15.4238900°876 m
Marasovići44.2930600°15.4541700°52 m
Maričevići44.2105600°15.6594400°111 m
Maričići44.3411100°15.9372200°754 m
Marinković44.2297200°15.2708300°41 m
Marinović44.0866700°15.4575000°109 m
Marinoviči44.0830600°15.7697200°398 m
Maslenica44.2227800°15.5405600°36 m
Mataci44.3472200°15.3277800°58 m
Matijevići Dukići44.3575000°15.8588900°635 m
Matjašica44.3480600°15.3644400°395 m
Maun44.4372200°14.9119400°20 m
Mazin44.4525000°15.9669400°838 m
Mazin44.4555600°15.9566700°811 m
Mečet44.4011100°16.1105600°381 m
Medić44.0583300°15.8191700°344 m
Medviđa44.1166700°15.7833300°419 m
Međeđak44.4275000°16.1188900°610 m
Megić44.0700000°15.3394400°79 m
Mekote44.2988900°15.9386100°750 m
Melah44.2852800°15.3169400°47 m
Mijakovič44.2988900°15.9263900°766 m
Milanci44.2163900°15.7102800°115 m
Miletići44.3119400°15.2763900°34 m
Milići44.1516700°15.8130600°147 m
Miljuš44.3758300°15.9680600°880 m
Miljuši44.3619400°16.0116700°933 m
Miljuši44.4166700°15.9833300°1263 m
Milovac44.3200000°15.4144400°103 m
Miočic44.2483300°15.3844400°144 m
Miočic44.2455600°15.3491700°125 m
Miočić44.2950000°15.3069400°46 m
Miodraž44.0100000°15.7641700°281 m
Miranje44.0000000°15.5833300°161 m
Miranje Donje44.0000000°15.5833300°161 m
Miranje Gornje44.0000000°15.5833300°161 m
Miskovići44.3083300°16.1041700°515 m
Miškovići44.3375000°15.2305600°57 m
Molat44.2144400°14.8794400°17 m
Mrkelnje44.0438900°15.8066700°342 m
Mrkonjići44.3605600°16.1325000°415 m
Mrljane43.9500000°15.3666700°106 m
Mršići44.1297200°15.8077800°467 m
Mučel44.0238900°15.1375000°55 m
Murvica44.1472200°15.3241700°88 m
Musapstan44.1244400°15.2819400°66 m
Muškovci44.2166700°15.7333300°157 m
Nadin44.0740800°15.4979300°174 m
Nadurljaj44.3472200°16.0950000°615 m
Nadvrelo44.2177800°16.0786100°601 m
Nekić44.1913900°15.4794400°101 m
Nekić44.2350000°15.6477800°182 m
Neteka44.3872200°16.1172200°422 m
Neviđane43.9805600°15.3405600°-3 m
Nin44.2413900°15.1783300°5 m
Ninski Stanovi44.2180600°15.2166700°27 m
Njeguš44.1555600°15.3494400°85 m
Nokovići44.3752800°16.0411100°720 m
Novakovići44.3536100°16.1866700°659 m
Novakovići44.2555600°16.0341700°688 m
Novigrad44.1838900°15.5541700°60 m
Novoselci44.3361100°15.9416700°768 m
Obradovići44.3627800°16.0322200°650 m
Obradovići44.4325000°15.8522200°738 m
Obradovići44.3713900°16.0427800°688 m
Obrovac44.2005600°15.6822200°13 m
Olib44.3750000°14.7819400°20 m
Oluići44.1600000°15.7850000°291 m
Omsica44.3605600°15.9352800°756 m
Opačići44.1200000°15.5211100°217 m
Opačići44.1416700°15.3236100°74 m
Opatijski Torovi43.9511100°15.4652800°36 m
Orljak44.1663900°15.6747200°360 m
Osljak44.0766700°15.2072200°11 m
Osredci44.3505600°16.1705600°646 m
Ostojići44.3688900°15.8141700°641 m
Ostojići44.1033300°15.5405600°249 m
Oštrić44.1711100°15.5747200°88 m
Ostrovica43.9588900°15.7936100°149 m
Otan43.9391700°15.5886100°77 m
Otišina44.1927800°15.6183300°172 m
Otomiš44.2213900°15.4991700°113 m
Otrić44.2442200°16.0670800°633 m
Ožakovic44.0691700°15.4919400°115 m
Pag44.4450000°15.0575000°18 m
Pakoštane43.9122200°15.5088900°16 m
Palanka44.1370100°16.0738600°272 m
Paljuv44.1666700°15.5166700°145 m
Panići44.1855600°15.8994400°145 m
Pašman43.9575000°15.3850000°1 m
Pećina43.9661100°15.5411100°57 m
Pečina44.1852800°15.7341700°186 m
Pedić44.1561100°15.5558300°103 m
Pedinka44.2933300°15.0558300°40 m
Pejići44.3516700°16.1830600°644 m
Pertenjača44.0341700°15.5002800°82 m
Perušić Benkovački44.0108300°15.6341700°204 m
Pestović44.1630600°15.3416700°78 m
Petkovići44.3058300°16.1038900°531 m
Petranović44.1591700°15.3452800°85 m
Petrcane44.1855600°15.1655600°15 m
Petrovići44.3663900°16.0338900°620 m
Petrovići44.3666700°15.9469400°799 m
Petrovići44.3552800°15.9105600°681 m
Pilje44.4480600°16.1244400°512 m
Pirevište44.1858300°15.8747200°182 m
Pištet44.1758300°15.7247200°222 m
Plećaši44.3827800°15.9494400°839 m
Ploče44.1066700°15.2800000°76 m
Pod Kotlom44.2183300°15.7666700°165 m
Podastrana44.3666700°16.1130600°421 m
Podgrade44.0202800°15.6683300°251 m
Podgradina44.1838900°15.4877800°102 m
Podkokirna44.3022200°15.8797200°559 m
Podljut44.2980600°16.0463900°702 m
Podlug44.0083300°15.6077800°180 m
Podmila44.2802800°16.0330600°650 m
Podogradak44.4005600°16.0766700°585 m
Podorjak44.1630600°15.6269400°114 m
Podotavac44.0516700°15.6886100°330 m
Podprag44.2577800°15.6408300°675 m
Podselo44.4680600°15.9683300°819 m
Podurljaj44.3430600°16.1150000°475 m
Podušje44.0161100°15.3908300°118 m
Podvornice44.0258300°15.6430600°240 m
Podvršje44.2583300°15.3288900°108 m
Podvršlje44.0336100°15.3711100°83 m
Polača44.0183300°15.5175000°118 m
Poličnik44.1780600°15.3755600°117 m
Poljak44.1905600°15.2702800°26 m
Poljak44.3352800°15.3597200°104 m
Poljana44.0897200°15.1808300°27 m
Polje44.1336100°14.8591700°19 m
Poljica44.2194400°15.2850000°40 m
Poljice Miljuševo44.3738900°15.9277800°827 m
Pomeđeđak44.3633300°16.1347200°424 m
Ponorac44.4333300°16.1313900°529 m
Popović44.0733300°15.6686100°251 m
Porovac44.0366700°15.1266700°16 m
Posedarje44.2136100°15.4766700°17 m
Potklanac44.3158300°16.1069400°515 m
Potkosa44.1386100°15.4066700°105 m
Potkraj44.3344400°16.0938900°523 m
Povljana44.3466700°15.1155600°31 m
Pozder44.1488900°15.4894400°162 m
Poznić44.3636100°15.9555600°801 m
Preko44.0811100°15.1875000°7 m
Premuda44.3425000°14.6013900°50 m
Pridraga44.1666700°15.5666700°85 m
Pristeg43.9552800°15.6383300°171 m
Privlaka44.2666700°15.1333300°9 m
Prkos44.0805600°15.4277800°98 m
Prljevo44.1611100°16.1077800°587 m
Prndelj44.1505600°15.8916700°123 m
Prorokovic44.2105600°15.2161100°30 m
Provalija44.2722200°15.5194400°43 m
Prović43.9294400°15.7455600°127 m
Puače44.4252800°16.1233300°605 m
Pualića Brdo44.4383300°16.1283300°526 m
Punta44.2980600°15.4388900°34 m
Pupovac44.0933300°15.7819400°401 m
Pužile44.1355600°15.7222200°456 m
Radakoviči44.3933300°15.8752800°713 m
Radakovići44.3941700°15.9347200°794 m
Radeka44.1263900°15.4538900°168 m
Radeka44.1336100°15.6797200°503 m
Radeke44.1108300°15.6883300°499 m
Radić44.1311100°15.3391700°80 m
Radinovac44.2230600°15.6802800°185 m
Radošinovac43.9000000°15.6333300°134 m
Radovin44.2311100°15.3808300°139 m
Radusini44.2819400°15.9000000°652 m
Radusini44.2661100°15.9361100°676 m
Ramić44.3297200°15.4613900°692 m
Ramić44.1633300°15.5458300°110 m
Ramići44.3438900°15.4836100°550 m
Rastane44.0227800°15.4069400°39 m
Raštele44.3783300°16.1280600°401 m
Raštević44.0469400°15.5400000°132 m
Rastovići44.3147200°15.8630600°569 m
Rava44.0219400°15.0666700°69 m
Ražanac44.2819400°15.3480600°8 m
Razbojište44.1941700°15.9358300°530 m
Razovac44.2038900°15.7458300°26 m
Relić44.1500000°15.3547200°88 m
Reljinovac44.3758300°15.3322200°539 m
Repište44.1700000°15.7858300°302 m
Režane44.1655600°15.4711100°158 m
Rivanj44.1561100°15.0355600°89 m
Rodaljice44.0516700°15.7716700°351 m
Rovanjska44.2477800°15.5422200°39 m
Rtina44.2925200°15.3036100°18 m
Rudic44.2694400°15.3438900°106 m
Rudopolje44.4097200°15.8422200°705 m
Rudopolje Bruvanjsko44.3983300°15.8275000°690 m
Rujišta44.1666700°16.0166700°526 m
Runjevac44.2116700°15.8027800°244 m
Rupalj44.1836100°15.4138900°135 m
Sakić44.1100000°15.7766700°430 m
Sali43.9397200°15.1633300°33 m
Salina44.1788900°15.4908300°114 m
Šapan44.0186100°15.7780600°271 m
Šarić44.2216700°15.5450000°37 m
Savar44.0608300°15.0180600°42 m
Saveri44.2652800°15.9288900°666 m
Savići44.3594400°16.1638900°620 m
Seline44.2733300°15.4769400°-4 m
Seline44.2777800°15.4794400°8 m
Sernaderi44.1619400°15.9158300°229 m
Sestrunj44.1522200°15.0011100°94 m
Ševina Poljana44.2500000°16.2002800°512 m
Sibenik44.2208300°15.5913900°165 m
Šibuljina44.3386100°15.3447200°25 m
Šijan44.3225000°16.1108300°489 m
Sikovo44.0052800°15.4252800°44 m
Sikovo43.9925000°15.4425000°32 m
Silba44.3737500°14.6963600°14 m
Šimuni44.4686100°14.9613900°19 m
Simurina44.1244400°15.3866700°94 m
Škabrnje44.0913900°15.4538900°109 m
Skadar44.4558300°15.9813900°869 m
Skadar44.4027800°16.0633300°564 m
Škarda44.2888900°14.7013900°5 m
Skiljić44.2902800°15.4647200°56 m
Skorići44.4558300°15.9827800°874 m
Škrbići44.4563900°15.9283300°847 m
Skundrići44.2752800°16.0397200°662 m
Slivnica44.2430600°15.4486100°222 m
Smilčić44.1250000°15.5038900°189 m
Smirić44.1330600°15.2100000°-3 m
Smoković44.1347200°15.3530600°97 m
Smokrović44.2050000°15.3025000°46 m
Smokvica44.3213900°15.1863900°44 m
Smrdelje44.1158300°15.3613900°84 m
Soline44.1413900°14.8833300°29 m
Soline44.4133300°15.0983300°6 m
Šopot44.0333300°15.5833300°148 m
Soric44.0769400°15.2827800°12 m
Sovilji44.3500000°15.9016700°656 m
Sovilji44.3447200°15.9330600°747 m
Srb44.3633300°16.1258300°448 m
Srido Selo44.1827800°15.6361100°159 m
Stabanj43.9897200°15.5058300°70 m
Stan Trigraci44.4536100°15.0069400°210 m
Stankovci43.9097200°15.6997200°286 m
Stanovi Ćuline44.1450000°15.5680600°96 m
Stari Grad44.4300000°15.0622200°18 m
Stari Okić44.4366700°15.0361100°164 m
Stari Vas44.3758300°15.1558300°20 m
Starigrad44.2960100°15.4386500°6 m
Stoić44.2650000°15.3094400°75 m
Stošići44.3005600°15.2930600°43 m
Strihine44.1219400°15.1116700°18 m
Strijenje44.1800000°15.9266700°209 m
Sučevići44.2588900°16.0491700°666 m
Suhovare44.1575000°15.4075000°117 m
Sukošan44.0500000°15.3166700°4 m
Surle44.3455600°15.9000000°654 m
Surle44.3513900°16.0413900°952 m
Surle44.3252800°15.9719400°887 m
Sušica44.1422200°15.0866700°6 m
Sušini44.0288900°15.8163900°295 m
Sutomišćica44.0955600°15.1755600°19 m
Sveta Marija44.1022200°15.4222200°86 m
Sveta Stošija44.3819400°14.7802800°10 m
Sveta Trojica44.0155600°15.4836100°78 m
Sveti Ante44.3586500°14.7026300°7 m
Sveti Filip i Jakov43.9647200°15.4300000°44 m
Sveti Krijak44.3375000°14.5988900°45 m
Sveti Luka Dragas44.1950000°15.3886100°110 m
Sveti Marko44.3669400°14.7036100°36 m
Sveti Mihajlo44.2741700°15.2250000°14 m
Sveti Nikola44.3575000°14.7747200°21 m
Sveti Petar na Moru43.9990500°15.3732200°0 m
Sveti Rok44.3761100°14.7938900°30 m
Švonja44.2302800°15.8944400°445 m
Tankosići44.3366700°16.2005600°645 m
Terzići44.2713900°15.9297200°623 m
Tinj44.0192400°15.4744100°91 m
Tiškovac Lički44.2688900°16.1800000°608 m
Tkon43.9189200°15.4200000°31 m
Točak44.3038900°15.9638900°875 m
Tojagići44.2527800°15.9280600°792 m
Tojagići44.3505600°15.9650000°786 m
Tojagići44.3619400°15.8811100°633 m
Tomići44.3058300°15.4522200°295 m
Tomingaj44.3470500°15.8409100°604 m
Torbički Vagan44.2577800°16.1697200°705 m
Trbojević44.2883300°15.9400000°769 m
Tribanj-Krušćica44.3516700°15.3183300°45 m
Trnovice44.2141700°15.8594400°422 m
Trtica44.3588900°15.9013900°714 m
Tulić44.4638900°15.9413900°831 m
Turanj43.9711100°15.4113900°15 m
Turkija44.0911100°15.1538900°62 m
Ubovići44.3952800°15.9222200°746 m
Ugljan44.1308300°15.1030600°6 m
Ugrice44.3341700°16.1375000°502 m
Ugrinići43.9313900°15.3991700°1 m
Ukalović44.1630600°15.3963900°121 m
Ušljebrka44.1425000°15.8288900°159 m
Uzelac44.0375000°15.7627800°322 m
Uzelac44.0033300°15.7111100°229 m
Vagan44.4925000°15.9563900°764 m
Vagan Popinski44.2661100°16.0300000°643 m
Varoš Simići44.2222200°15.7500000°320 m
Varoš Simići44.2000000°15.8166700°348 m
Vejini44.3813900°16.0319400°903 m
Veli Iž44.0508300°15.1066700°9 m
Veli Rat44.1397200°14.8522200°21 m
Velika Popina44.2869400°16.0308300°655 m
Veliki Ledenik44.3430600°15.3844400°267 m
Veliki Mičilo44.3280600°15.5169400°846 m
Verunić44.1447200°14.8583300°6 m
Veržic44.2202800°15.3972200°115 m
Veselinović44.2155600°15.8250000°377 m
Veselinovići44.1391700°15.7372200°429 m
Vidic44.0908300°15.6322200°143 m
Viduk44.1372200°15.5780600°111 m
Viguzico44.1177800°15.5044400°194 m
Viniština44.3688900°15.2938900°178 m
Vinjerac44.2544400°15.4661100°23 m
Vir44.3030600°15.0852800°9 m
Visić Radeka44.1352800°15.6313900°12 m
Visočane44.2058300°15.3469400°105 m
Viterinci44.0391700°15.4452800°91 m
Vlašići44.3272200°15.2075000°31 m
Vlašnović44.1102800°15.4327800°130 m
Vojevodić44.0800000°15.5872200°258 m
Vojnović Draga44.4488900°15.9661100°854 m
Vojvodići44.3816700°16.1186100°405 m
Vojvodići44.4600000°15.9372200°810 m
Vrana43.9563900°15.5619400°118 m
Vranje Pavlović44.2286100°15.2072200°45 m
Vratce44.2783300°15.8097200°592 m
Vrčiči44.3869400°15.1447200°95 m
Vrgada43.8561100°15.5030600°19 m
Vrpolje44.2988900°16.0338900°701 m
Vrsi44.2647200°15.2325000°55 m
Vučenkić44.1125000°15.8705600°309 m
Vučetići44.2994400°15.0580600°40 m
Vučipolje44.2686100°15.9330600°677 m
Vučjak44.2525000°15.9269400°760 m
Vukadinovići44.1961100°15.7577800°55 m
Vukas44.1069400°15.6611100°168 m
Vukšić43.9444400°15.7252800°149 m
Vuleta44.2588900°15.3611100°111 m
Zadar44.1197200°15.2422200°19 m
Zaglav44.0822200°15.0016700°29 m
Zaglav43.9558300°15.1372200°33 m
Zagrad44.0597200°15.5108300°121 m
Zalužje44.4186100°16.1252800°381 m
Zapuntel44.2469400°14.8138900°45 m
Zarići44.2680600°15.1297200°5 m
Žarović44.1105600°15.3705600°87 m
Zaton44.2205600°15.1736100°6 m
Zaton Obrovački44.2036100°15.6919400°89 m
Zavlaka44.3177800°16.1783300°747 m
Ždrelac44.0136100°15.2691700°6 m
Žegar44.1500000°15.8666700°65 m
Zekić44.2358300°15.4211100°140 m
Zekići44.2527800°15.9672200°846 m
Zelengrad44.1500000°15.7222200°385 m
Zelić44.0705600°15.7038900°346 m
Zelići44.1613900°15.8450000°58 m
Zemunik Donji44.1066700°15.3805600°81 m
Zemunik Gornji44.1090400°15.4306400°124 m
Žerava44.2044400°15.2547200°24 m
Zlošane44.0575000°15.3133300°26 m
Žman43.9722200°15.1133300°12 m
Zmirići44.0375000°15.8475000°326 m
Zorići44.3602800°16.1580600°609 m
Zrilić44.0450000°15.4261100°81 m
Zrmanja44.1540100°16.0683600°272 m
Zrmanja Vrelo44.1936100°16.0569400°285 m
Zubčić44.1680600°15.3866700°119 m
Zubčići44.3802800°15.3052800°317 m
Žunić44.2283300°15.4663900°183 m
Županje44.1819400°15.6947200°204 m
Zupčići44.1263900°15.5877800°132 m
Zverinac44.1638900°14.9166700°32 m