Vremenska prognoza Virovitičko-podravska županija

Odabirom lokacije prikazat će se detaljna desetodnevna prognoza za to mjesto.

Lokacija Geo. širina Geo. dužina Nad. visina
Ada Lukačka45.9333300°17.5000000°102 m
Adolfovac45.7152800°17.8730600°98 m
Adolfovo45.7166700°17.8500000°96 m
Aleksandrovac Mikleuški45.6333300°17.8000000°132 m
Bačevac45.8666700°17.4833300°101 m
Bakić45.7411100°17.6869400°107 m
Balinci45.6138900°17.7475000°136 m
Bankovci45.5666700°17.9666700°107 m
Bijeljevina Orahovička45.5666700°17.9000000°139 m
Bistrica45.7336100°17.6155600°136 m
Bjelkovac45.6666700°17.8800000°103 m
Bokane45.6202800°17.6697900°150 m
Boljara45.6530600°18.0058300°97 m
Borova45.7861100°17.4616700°125 m
Breštanovci45.6833300°17.9833300°92 m
Brezik45.8640700°17.4062900°114 m
Brezovljani45.6333300°17.8833300°104 m
Budanica45.7548300°17.5506600°137 m
Budrovac Lukački45.8833300°17.4833300°103 m
Bukvik-Blatni Lug45.5666700°17.8500000°159 m
Bušetina45.8969400°17.3555600°112 m
Cabuna45.7538900°17.5780600°130 m
Čačinci45.6038900°17.8702800°115 m
Čađavica45.7441700°17.8547200°103 m
Ćeralije45.6191700°17.6858300°148 m
Četekovac45.6108000°17.7551100°136 m
Ciganka45.7666700°17.7000000°107 m
Crkvari45.5210200°17.9278000°158 m
Crnac45.6961100°17.9372200°94 m
Crni Zaton45.9333300°17.5166700°102 m
Detkovac45.8902800°17.5947200°100 m
Dijelka45.9000000°17.4833300°103 m
Dinjevac45.9500000°17.1833300°121 m
Dobrić45.6000000°17.6000000°262 m
Dobrović45.6666700°17.8500000°103 m
Dolci45.5500000°17.9333300°139 m
Donja Bukovica45.6833300°17.8166700°101 m
Donja Pištana45.5166700°17.8333300°295 m
Donje Bazje45.7000000°17.8466700°99 m
Donje Kusonje45.7058300°17.6036100°133 m
Donje Predrijevo45.6333300°17.9500000°100 m
Donji Meljani45.7333300°17.6333300°109 m
Duga Međa45.5666700°17.9666700°107 m
Dugo Selo Lukačko45.8636100°17.4505600°112 m
Duretina45.9808300°17.2700000°108 m
Duzluk45.5152800°17.8683300°268 m
Ðuričić45.5805300°17.6905600°170 m
Gaćište45.8264100°17.5860200°113 m
Gornja Bukovica45.6500000°17.7833300°118 m
Gornja Lučelnica45.6166700°15.9166700°151 m
Gornja Pištana45.5333300°17.8333300°274 m
Gornje Bazje45.9100000°17.4427800°105 m
Gornje Kusonje45.7000000°17.5833300°123 m
Gornje Predrijevo45.7897200°17.7858300°102 m
Gornje Viljevo45.6975000°17.7930600°100 m
Gornji Meljani45.5765600°17.6592800°190 m
Gornji Miholjac45.7630600°17.6547200°108 m
Grabić45.7477800°17.7275000°103 m
Grabrovnica45.9350000°17.1747200°135 m
Gradina45.8550000°17.5072200°121 m
Hum45.6852800°17.5263900°134 m
Hum-Varoš45.7000000°17.5666700°128 m
Humljani45.5852800°17.8161100°123 m
Ivan Brijeg45.6666700°17.6666700°198 m
Jasenaš45.7272200°17.4105600°192 m
Jorgić45.6000000°17.5666700°304 m
Kapan45.8166700°17.5333300°109 m
Kapinci45.8166700°17.7000000°97 m
Kladare45.9680600°17.1963900°114 m
Kokočak45.5363900°17.8169400°259 m
Kometnik45.6000000°17.5833300°288 m
Kozice45.6833300°17.7333300°151 m
Krajina45.5666700°17.8000000°174 m
Krasković45.5833300°17.7666700°187 m
Krivaja45.6666700°17.9333300°96 m
Kutovi45.6177800°17.9800000°98 m
Kuzma45.6333300°17.5000000°280 m
Lanka Leševo45.9000000°17.6000000°100 m
Levinovac45.7000000°17.5166700°157 m
Lisičine45.6500000°17.5166700°168 m
Lozan45.8913900°17.2900000°119 m
Lukač45.8725000°17.4194400°112 m
Lukavac45.6833300°17.6333300°143 m
Mačkovac45.7019400°17.5530600°163 m
Macute45.6219400°17.6333300°165 m
Majkovac Podravski45.9141700°17.5322200°102 m
Mala Črešnjevica45.9166700°17.2000000°129 m
Mali Rastovac45.6497200°18.0027800°96 m
Medinci45.7355600°17.7519400°102 m
Mikleuš45.6186100°17.8038900°137 m
Milanovac45.7997200°17.3869400°208 m
Milanovac45.6666700°17.9500000°95 m
Miljevci45.6705600°17.8277800°103 m
Mitrovica Gradinska45.8333300°17.5166700°109 m
Naudovac45.8000800°17.5491100°112 m
Neteča45.9166700°17.4166700°102 m
Noskovci45.7825000°17.8166700°99 m
Nova Brezovica45.8666700°17.5666700°99 m
Nova Bukovica45.6647200°17.7669400°131 m
Nova Gradina45.8500000°17.5166700°103 m
Nova Jošava45.5166700°17.9333300°199 m
Novaki45.8063900°17.6336100°107 m
Novi Budakovac45.8500000°17.6333300°100 m
Novi Gradac45.9197200°17.5513900°100 m
Novo Obilićevo45.8333300°17.5666700°98 m
Obradovci45.6200000°17.9483300°102 m
Okrugljača45.9272200°17.3663900°104 m
Orahovica45.5400000°17.8847200°171 m
Orešac45.8136100°17.5811100°102 m
Otrovanec45.9227800°17.2058300°124 m
Paušinci45.6152800°17.9194400°109 m
Pčelić45.7791700°17.5133300°112 m
Pepelana45.7422200°17.4863900°166 m
Petrovac Mikleuški45.6333300°17.8166700°112 m
Pitomača45.9505600°17.2294400°111 m
Pivnica45.7141700°17.4794400°153 m
Pješčani Zaton45.9333300°17.5500000°100 m
Popovac Voćinski45.6500000°17.5666700°244 m
Prekoračani45.5666700°17.7333300°144 m
Pušina45.5616700°17.7669400°138 m
Radosavci45.7000000°17.6333300°116 m
Radovići45.4930600°15.8938900°156 m
Rajino Polje45.6466700°17.9016700°103 m
Rezovac45.7833300°17.4166700°219 m
Rijenci45.6000000°17.6833300°247 m
Rogovac45.9033300°17.3072200°113 m
Rušani45.8900000°17.5272200°100 m
Sedlarica45.8952800°17.1963900°157 m
Sekulinci45.5875000°17.6158300°238 m
Senkovac45.7500000°17.7500000°105 m
Sladojevci45.7238900°17.6586100°117 m
Slana Voda45.7000000°17.5833300°123 m
Slatina45.7033300°17.7027800°124 m
Slatinski Drenovac45.5530600°17.7072200°175 m
Slatinski Lipovac45.6500000°17.7000000°250 m
Slavonske Bare45.6000000°17.9500000°106 m
Smude45.6000000°17.6333300°255 m
Sokolac Podravski45.8575000°17.5861100°100 m
Sopje45.8011100°17.7425000°101 m
Španat45.7650000°17.6358300°107 m
Špišić-Bukovica45.8572200°17.2994400°126 m
Stara Brezovica45.8666700°17.5666700°99 m
Stara Jošava45.5333300°17.9500000°140 m
Stara Krivaja45.6666700°17.4833300°197 m
Stari Budakovac45.8500000°17.6333300°100 m
Stari Gradac45.9244400°17.2911100°112 m
Starin45.7500000°17.8333300°98 m
Suha Mlaka45.6888900°17.9055600°100 m
Suhopolje45.7997200°17.4991700°117 m
Sumeđe45.5000000°17.9333300°265 m
Terezino Polje45.9347200°17.4588900°101 m
Trnava Cabunska45.7333300°17.5333300°168 m
Turanovac45.8936100°17.3955600°108 m
Turnašica45.8855600°17.2163900°174 m
Vaška45.8150000°17.6633300°100 m
Vedovica45.9500000°16.4666700°114 m
Velika Črešnjevica45.9066700°17.1808300°146 m
Veliki Rastovac45.6500000°17.9833300°94 m
Virovitica45.8319400°17.3838900°123 m
Voćin45.6177800°17.5477800°237 m
Vraneševci45.7500000°17.8000000°101 m
Vukosavljevica45.8777800°17.2322200°158 m
Žabnjača45.7000000°17.9666700°104 m
Zdenci45.5891700°17.9502800°109 m
Žiroslavlie45.7900000°17.6019400°108 m
Zubić45.6000000°17.5833300°288 m
Žubrica45.7666700°17.5500000°117 m