Vremenska prognoza Primorsko-goranska županija

Odabirom lokacije prikazat će se detaljna desetodnevna prognoza za to mjesto.

Lokacija Geo. širina Geo. dužina Nad. visina
Antovo45.2166700°14.7166700°592 m
Bajčići45.0786100°14.5008300°151 m
Bakar45.3086100°14.5302800°82 m
Bakarac45.2795700°14.5824200°7 m
Banjol44.7500000°14.7833300°13 m
Banovina45.2844400°14.7236100°718 m
Barbat44.7311100°14.8138900°28 m
Barci45.1830600°14.7325000°252 m
Baretići45.2166700°14.7166700°592 m
Barušić45.1027800°14.5373900°108 m
Baška44.9702800°14.7533300°10 m
Batajne44.9052800°14.4177800°229 m
Batomalj44.9729400°14.7279500°46 m
Begovo Razdolje45.3036100°14.8975000°1106 m
Belej44.7791700°14.4225000°127 m
Belgrad45.2166700°14.7333300°707 m
Beli45.1105600°14.3547200°113 m
Belo Selo45.3291700°14.7394400°799 m
Benkovac Fužinski45.3063900°14.6775000°858 m
Bezjaki45.3666700°14.3863900°317 m
Bile45.0647200°14.8944400°427 m
Biljevina45.4494400°14.7150000°744 m
Blaževci45.4841500°15.0723000°189 m
Brestova Draga45.3205600°14.7944400°964 m
Breza45.4211100°14.3438900°467 m
Breze45.1830800°14.8712500°797 m
Bribir45.1611100°14.7647200°146 m
Brod Moravice45.4652800°14.9744400°610 m
Brod na Kupi45.4572200°14.8577800°321 m
Brseč45.1783300°14.2355600°134 m
Brusići45.0652800°14.5144400°155 m
Brzac45.0752800°14.4497200°118 m
Bukov Vrh45.4169400°14.9488900°628 m
Buzdohanj45.3452800°14.4883300°307 m
Čabar45.5957200°14.6463200°515 m
Čavle45.3519400°14.4838900°348 m
Cernik45.3436100°14.5022200°277 m
Čižići45.1559900°14.5976500°4 m
Cres44.9609200°14.4124600°11 m
Crikvenica45.1772200°14.6927800°53 m
Crni Kal45.2177800°14.8500000°1021 m
Crni Lazi45.5745800°14.6139600°826 m
Crni Lug45.4197200°14.7044400°712 m
Čunski44.5886100°14.4063900°55 m
Delnice45.4008300°14.7997200°699 m
Divjake45.4217100°14.9326500°749 m
Dobrec45.3045600°14.2649100°255 m
Dobrinj45.1266700°14.6033300°179 m
Domijančići45.2469400°14.6327800°170 m
Donja Draga45.3316700°14.5197200°316 m
Donja Krašićevica45.4719400°14.6991700°470 m
Donja Slavica45.3313900°14.7563900°866 m
Donji Rukavac45.3625000°14.3002800°280 m
Donji Šajn45.4883300°14.9666700°541 m
Donji Žagari45.5672200°14.6888900°483 m
Donji Zagon45.1382200°14.8195300°216 m
Draga44.9950000°14.7202800°84 m
Draga45.3169400°14.5000000°184 m
Draga Bašćanska44.9977600°14.7126700°68 m
Dragozetići45.0950000°14.3063900°258 m
Dramalj45.1932600°14.6685100°42 m
Dražice45.3908300°14.4702800°297 m
Drenova45.3500000°14.4302800°278 m
Drivenik45.2402800°14.6511100°126 m
Drivenik45.2358300°14.6594400°87 m
Filozići45.1127800°14.2969400°326 m
Fužine45.3052800°14.7155600°721 m
Gabonjin45.1110800°14.5662800°225 m
Garica45.0891700°14.6119400°195 m
Gašparci45.5116700°14.7825000°353 m
Gerovo45.5147200°14.6422200°570 m
Gerovski Kraj45.5002800°14.6419400°658 m
Glavotok45.0892800°14.4424700°94 m
Gomirje45.3333300°15.1333300°363 m
Gorači45.6063500°14.6074400°797 m
Gornja Krašićevica45.4688900°14.6994400°527 m
Gornje Jelenje45.3658300°14.6163900°876 m
Gornji Rukavac45.3658300°14.2900000°414 m
Gornji Šajn45.4969400°14.9661100°540 m
Gornji Žagari45.5868300°14.6530200°604 m
Gostinjac45.1252800°14.6219400°207 m
Grabrovica44.9372200°14.3183300°183 m
Gradac44.6347200°14.5061100°28 m
Grižane45.2008300°14.7216700°288 m
Grmani45.2438900°14.6097200°163 m
Grobnik45.3655600°14.4650000°459 m
Guče Selo45.4638900°14.8136100°245 m
Hlevci45.3955600°14.9288700°838 m
Homer45.3608300°14.7280600°729 m
Hosti45.3616700°14.3944400°304 m
Hrahorić45.0736100°14.4652800°173 m
Hreljin45.2825000°14.5991700°290 m
Hrib45.5172200°14.6808300°594 m
Ičići45.3072200°14.2800000°18 m
Ika45.3036100°14.2816700°16 m
Ilovik44.4597200°14.5452800°21 m
Ivanje45.1488900°14.3216700°285 m
Jablan45.3777800°15.0288900°682 m
Jadranovo45.2311100°14.6183300°59 m
Jargovo45.1502800°14.7494400°196 m
Javorje45.0930600°14.9166700°802 m
Jelenje45.3861100°14.4511100°315 m
Juran-Dvor44.9700000°14.7930600°97 m
Jurandvor44.9800000°14.7375000°77 m
Jurdani45.3813900°14.3172200°337 m
Jušići45.3775000°14.3219400°311 m
Kalk44.6402800°14.4588900°23 m
Kamenjak45.3883300°14.5505600°592 m
Kampor44.7922200°14.7102800°35 m
Kampor44.7750000°14.7186100°54 m
Kastav45.3752800°14.3486100°362 m
Kikovica45.3761100°14.5286100°311 m
Klana45.4469400°14.3769400°562 m
Klanfari45.2102800°14.6541700°142 m
Klanice45.1316300°14.5824900°156 m
Klenovica45.1027800°14.8458300°18 m
Klimno45.1565000°14.6198900°-2 m
Kočičin45.4891700°14.7955600°302 m
Korensko45.3841700°14.3075000°343 m
Kornić45.0463900°14.6080600°87 m
Kosa45.3736100°14.9180600°782 m
Kostelj45.2025000°14.6863900°132 m
Kostrena45.3011100°14.5055600°97 m
Kozji Vrh45.6174000°14.5938800°897 m
Kraj45.2511100°14.2680600°0 m
Kraljevica45.2739500°14.5683000°14 m
Kranjci45.6296500°14.5733600°907 m
Kras45.1100000°14.5988900°266 m
Krasica45.3097200°14.5555600°192 m
Kričina45.1791700°14.7391700°250 m
Kriva45.3858300°14.2616700°660 m
Križišće45.2688900°14.6072200°278 m
Krk45.0274400°14.5754200°21 m
Krmpote-Vodice45.0847200°14.8711100°285 m
Kukuljani45.4002800°14.4172200°305 m
Kukuljanovo45.3255600°14.5400000°266 m
Kupa45.4795100°14.9127400°237 m
Kupjak45.3922200°14.8858300°779 m
Kuželj45.4736100°14.8047200°244 m
Lakmartin45.0516700°14.5872200°148 m
Ledenice45.1419400°14.8427800°321 m
Lič45.2790400°14.7190600°710 m
Liganj45.2898200°14.2612900°63 m
Linardići45.0716700°14.4638900°161 m
Lipa45.4630600°14.3083300°543 m
Liplje45.4166700°15.2166700°211 m
Lisac45.4713900°14.3469400°705 m
Liška44.5766700°14.3761100°57 m
Liski44.5897200°14.3833300°-2 m
Lividraga45.4811100°14.5705600°1014 m
Ljubošina45.3166700°15.1666700°422 m
Lokve45.3588900°14.7486100°743 m
Lopar44.8325000°14.7302800°21 m
Lovran45.2919400°14.2741700°26 m
Lovranska Draga45.2680600°14.2458300°378 m
Loznati44.9202800°14.4377800°245 m
Luban45.3644400°14.4288900°374 m
Lubenice44.8869400°14.3313900°328 m
Lučice45.3750000°14.7958300°711 m
Lugarnica - Smrekova Draga45.5222200°14.5469400°1147 m
Luka Krmpotska45.1047200°14.9061100°757 m
Lukeži45.3800000°14.4519400°255 m
Lukovdol45.4283300°15.1291700°329 m
Lusare44.6275000°14.5197200°27 m
Makov Hrib45.5810700°14.6240900°826 m
Mala Gora45.1755600°14.8997200°1060 m
Mala Lešnica45.4500000°14.8497200°241 m
Mala Učka45.2713900°14.1975000°960 m
Male Drage45.4666700°15.0166700°506 m
Male Mune45.4563900°14.1644400°636 m
Mali Dol45.2619400°14.6108300°231 m
Mali Halmac44.6727800°14.3911100°69 m
Mali Jadrč45.3922200°15.2047200°305 m
Mali Lošinj44.5305600°14.4686100°14 m
Mali Lug45.5294400°14.6575000°540 m
Mali Podol44.8794400°14.3547200°255 m
Malinska45.1241700°14.5282800°2 m
Malo Selo45.4300000°14.7061100°685 m
Mamule45.3383300°15.1152800°404 m
Mandli45.5600000°14.6947200°345 m
Manestri45.2166700°14.6666700°134 m
Marčelji45.3961100°14.3894400°398 m
Marčići45.3263900°14.2661100°359 m
Marija Trošt45.4177800°14.8188900°515 m
Marinići45.3650000°14.3938900°319 m
Martina45.1891700°14.2250000°227 m
Martinšćica44.8202800°14.3550000°24 m
Matulji45.3616700°14.3250000°173 m
Medveja45.2683300°14.2666700°72 m
Meja Gaj45.2911100°14.5877800°227 m
Merag44.9758300°14.4433300°25 m
Miholašćica44.8044400°14.3711100°29 m
Mihotići45.3612500°14.3055300°228 m
Mikložan44.6138900°14.4877800°25 m
Milohnići45.0800000°14.4558300°144 m
Mlinari Vučinci45.4130600°15.0333300°425 m
Močile45.4147200°15.1625000°248 m
Mošćenice45.2175000°14.2508300°6 m
Mošćenička Draga45.2377800°14.2522200°5 m
Mrkopalj45.3155600°14.8552800°822 m
Mrzla Vodica45.3691700°14.6630600°820 m
Mučići45.4008300°14.3086100°358 m
Mundanije44.7711100°14.7625000°61 m
Murtovnik44.6616700°14.4822200°66 m
Nerezine44.6575000°14.3933300°28 m
Njivice45.1580600°14.5386100°34 m
Nova44.5669400°14.3700000°6 m
Novi Lazi45.4427800°14.9661100°602 m
Novi Vinodolski45.1280600°14.7888900°33 m
Obrs45.2504000°14.2517300°296 m
Okrivje45.5613600°14.6727600°606 m
Omar45.1063900°14.9058300°763 m
Omišalj45.2113400°14.5549500°87 m
Opatija45.3377100°14.3051500°59 m
Opric45.3090900°14.2732600°128 m
Orehov Hrib45.6416700°14.5886100°842 m
Orehovica45.3377800°14.4669400°110 m
Orlec44.8822200°14.4247200°230 m
Osojnik45.4000000°15.2000000°319 m
Osor44.6955600°14.3933300°5 m
Ostrovica45.3330600°14.5933300°636 m
Parhavac44.6486100°14.4855600°56 m
Pašac45.3530600°14.4536100°163 m
Pasjak45.4838900°14.2386100°509 m
Permani45.4108300°14.3005600°353 m
Pernat44.9180600°14.3297200°243 m
Peski44.6275000°14.4794400°40 m
Pinezići45.0447800°14.4817000°68 m
Pirovište45.2905600°14.7347200°704 m
Pizin44.7575000°14.3963900°144 m
Plase45.2833300°14.6277800°611 m
Platak45.4208300°14.5630600°1092 m
Plavnik44.9636100°14.5319400°62 m
Plemenitaš45.4666700°15.0833300°300 m
Plešce45.5452800°14.6850000°341 m
Pleteno45.1686100°14.8630600°641 m
Plosna45.3475000°14.5441700°291 m
Plužnice45.1744400°14.8261100°584 m
Pobri45.3543900°14.3125200°168 m
Podgora Turkovska45.5119400°14.7316700°622 m
Podhum45.3872200°14.4794400°288 m
Podkilavac45.3997200°14.4652800°304 m
Podmelnik45.0975000°14.8963900°625 m
Podprodan45.0258300°14.7277800°407 m
Podrvanj45.3608300°14.4800000°307 m
Podvežica45.3209100°14.4746800°76 m
Pogana44.6202800°14.5058300°15 m
Poljane45.3172200°14.2677800°238 m
Polje45.1366700°14.6422200°125 m
Poljica45.0847200°14.4883300°129 m
Poljička Kosa45.3455600°14.8633300°1000 m
Porat45.1219000°14.4940100°4 m
Porozina45.1305600°14.2886100°67 m
Povile45.1172200°14.8236100°24 m
Požar45.5061100°14.7402800°660 m
Praprot45.4741700°14.7358300°873 m
Praputnjak45.2988900°14.5736100°217 m
Predošćica45.0413900°14.3719400°369 m
Prempen45.1522200°14.8633300°587 m
Presika45.4005600°15.0750000°538 m
Prezid45.6372200°14.5780600°769 m
Punat45.0147200°14.6288900°7 m
Punta Križa44.6397200°14.4958300°42 m
Puži45.4011100°14.3047200°353 m
Rab44.7569400°14.7608300°9 m
Rasopasno45.1222600°14.5647400°172 m
Ravna Gora45.3727800°14.9352800°792 m
Razdrto45.4738600°15.0318700°558 m
Razloge45.4827800°14.7013900°572 m
Rijeka45.3267300°14.4424100°12 m
Risika45.1055600°14.6433300°169 m
Rubeši45.3669400°14.3480600°290 m
Rudine45.1822200°14.6116700°30 m
Rukavac45.3625000°14.2944400°371 m
Rupa45.4783300°14.2863900°452 m
Ruševo Krmpotsko45.0897200°14.9055600°604 m
Ružići45.4155600°14.3113900°394 m
Salatić45.0444400°14.5400000°161 m
Šapjane45.4786100°14.2577800°399 m
Šator45.0686100°14.8825000°469 m
Selce45.1563900°14.7211100°12 m
Senjsko45.3833300°15.0552800°532 m
Severin na Kupi45.4166700°15.1666700°268 m
Sibinj Krmpotski45.0430600°14.8816700°52 m
Šibrlička45.4705600°14.7455600°891 m
Sije45.3813900°14.9058300°799 m
Šilo45.1444400°14.6630600°27 m
Šimatovo45.5047200°14.9388900°546 m
Škalnica45.4444400°14.3369400°556 m
Skendri45.4680600°14.8119400°234 m
Skrad45.4277800°14.9111100°821 m
Skrbčići45.0488900°14.4950000°105 m
Škrljevo45.3205300°14.5326800°262 m
Slatina45.3302800°14.3016700°16 m
Smokovo45.2200000°14.6419400°166 m
Smrečje44.6461100°14.4680600°46 m
Smrečje45.5347200°14.6508300°541 m
Šmrika45.2497200°14.6016700°167 m
Šmrika45.2550000°14.6025000°218 m
Soboli45.3700000°14.4925000°323 m
Sokoli45.5469400°14.6252800°710 m
Soline45.1482400°14.6073400°25 m
Sopaljska45.1861100°14.6897200°140 m
Srakane Male44.5655600°14.3272200°21 m
Srednja Krašičevica45.4713900°14.6938900°502 m
Srpske Moravice45.4333300°15.0333300°583 m
Sršići45.1294400°14.5483300°124 m
Stara Baška44.9580600°14.6916700°159 m
Stara Sušica45.3747200°14.9950000°747 m
Stari Laz45.3627800°14.8866700°839 m
Stari Lazi45.4330600°14.9675000°593 m
Štivan44.7908300°14.3819400°120 m
Strganec45.1627800°14.3075000°40 m
Strilčići45.0925900°14.5210900°125 m
Studena45.4266700°14.3925000°577 m
Suho45.4794400°14.4772200°1024 m
Sunger45.3230600°14.8191700°795 m
Supetarska Draga44.7975000°14.7247200°0 m
Sušak45.3293400°14.4355200°12 m
Susak44.5100000°14.3027800°25 m
Sušik45.2258300°14.6750000°54 m
Sužan45.1507900°14.5802900°96 m
Sv.Kuzam45.3123000°14.5232500°221 m
Sveta Orsola44.8675000°14.3597200°263 m
Sveta Ursula44.9669400°14.4286100°320 m
Sveti Anton45.1038100°14.5214800°83 m
Sveti Ivan44.9666700°14.7666700°91 m
Sveti Jakov44.6402800°14.3925000°40 m
Sveti Kuzma44.9466700°14.4094400°22 m
Sveti Marko44.8966700°14.3602800°172 m
Sveti Martin44.7575000°14.3888900°94 m
Sveti Mihovil44.7408300°14.4208300°141 m
Sveti Minovil44.8952800°14.4372200°190 m
Sveti Nicola44.5130600°14.5094400°64 m
Sveti Petar45.0902800°14.3547200°239 m
Sveti Petar45.3183300°14.2636100°310 m
Sveti Petar44.8161100°14.4127800°186 m
Sveti Rok44.8358300°14.4047200°74 m
Sveti Vid45.1538900°14.7772200°150 m
Sveti Vid-Miholjice45.1277400°14.5427900°87 m
Svilno45.3488900°14.4680600°218 m
Tajčari45.6161100°14.5813900°992 m
Taržio44.6833300°14.3783300°116 m
Tomić Draga45.4455600°15.0019400°579 m
Tribalj45.2213900°14.6786100°55 m
Tribotinj45.1747200°14.8327800°579 m
Tribulje45.1381500°14.5849000°34 m
Trsat45.3313000°14.4568500°136 m
Tršće45.5652800°14.6300000°823 m
Trstenik45.4841700°14.4605600°1027 m
Tuk45.3875000°15.1027800°566 m
Tuk Vojni45.3011100°14.8725000°896 m
Tuliševica45.2794400°14.2547200°472 m
Turan45.3477800°14.3558300°63 m
Turke45.5144400°14.7522200°280 m
Unije44.6347200°14.2477800°0 m
Urinj45.2850000°14.5319400°32 m
Ustrine44.7469400°14.4038900°174 m
Valun44.9033300°14.3580600°77 m
Vantačići45.1155600°14.5031900°7 m
Varljeni45.4033300°14.3069400°364 m
Važminec45.1325000°14.3511100°237 m
Vela Učka45.3019400°14.1997200°976 m
Vela Voda45.4047200°14.7025000°745 m
Vele Drage45.4666700°14.9983300°567 m
Vele Mune45.4588900°14.1672200°647 m
Vele Srakane44.5766700°14.3147200°7 m
Veli Brgud45.4222200°14.2708300°337 m
Veli Dol45.2544400°14.6222200°194 m
Veli Lošinj44.5172900°14.5047900°23 m
Velika Lešnica45.4333300°14.3500000°531 m
Veliki Jadrč45.4000000°15.1833300°295 m
Velilošini44.5186100°14.5011100°15 m
Veprinac45.3355000°14.2756200°465 m
Vidović44.8355600°14.3483300°273 m
Viškovo45.3757200°14.3840000°333 m
Vodenjak45.3938900°14.8363900°803 m
Vodice45.0052800°14.3969400°319 m
Vojak45.2851000°14.2020000°1401 m
Volosko45.3488900°14.3175000°55 m
Vrana44.8230000°14.4422100°140 m
Vrata45.3188900°14.7277800°767 m
Vrbnik45.0758300°14.6725000°20 m
Vrbovsko45.3686100°15.0783300°439 m
Vrh45.0501200°14.5297600°199 m
Vrhovci45.5733800°14.6430600°919 m
Vučinić Selo45.4166700°15.0333300°497 m
Vukelić-Draga45.0766700°14.8916700°476 m
Zagolik45.4841700°14.7833300°360 m
Zagorje45.1663900°14.2216700°296 m
Zakrajc Turkovski45.5183300°14.7322200°457 m
Zalesina45.3830600°14.8683300°794 m
Zaluki45.4036100°14.2816700°371 m
Zamet45.3550000°14.3627800°198 m
Zamost45.5302800°14.6833300°338 m
Zaumol45.4566700°15.0902800°368 m
Zbičina44.8986100°14.3483300°232 m
Zbišina44.8680600°14.3972200°277 m
Zdihovo45.4219400°15.2238900°196 m
Žejane45.4394400°14.1952800°603 m
Zelin Mrzlovodički45.3858300°14.6863900°842 m
Žgaljić45.0650000°14.4947200°98 m
Zlobin45.2938900°14.6527800°769 m
Zrnovac45.4502800°14.9422200°580 m
Županje45.1402800°14.6327800°119 m
Žurkovo45.3077800°14.4880600°1 m
Zvoneća45.4011100°14.2625000°623 m