Vremenska prognoza Osječko-baranjska županija

Odabirom lokacije prikazat će se detaljna desetodnevna prognoza za to mjesto.

Lokacija Geo. širina Geo. dužina Nad. visina
Ada45.4055600°18.6836100°85 m
Albertinovac45.5166700°18.2500000°93 m
Aljmaš45.5288900°18.9505600°95 m
Antunovac45.4908300°18.6750000°86 m
Arduševac45.3130600°18.5147200°113 m
Babjak45.5041700°18.2900000°95 m
Banovci45.3522200°18.6400000°87 m
Baranjsko Petrovo Selo45.7555600°18.4702800°90 m
Bare45.5308300°18.5597200°89 m
Batina45.8461100°18.8500000°86 m
Beketinci45.4552800°18.4775000°88 m
Bela Loza45.4780600°18.2702800°97 m
Beli Manastir45.7700000°18.6036100°94 m
Belišće45.6802800°18.4058300°89 m
Beljevina45.5644400°18.0138900°104 m
Beničanci45.6386100°18.1766700°91 m
Bezdan45.6258300°18.6163900°82 m
Bijele Klade45.4569400°18.5141700°84 m
Bijelo Brdo45.5172200°18.8708300°92 m
Bilje45.6069400°18.7438900°84 m
Bistrinci45.6916700°18.3986100°93 m
Bizovac45.5927800°18.4588900°88 m
Blanje45.7172200°18.0813900°91 m
Bocanjevci45.6411100°18.3380600°92 m
Bočkinci45.7122200°18.2683300°89 m
Bockovci45.7147200°18.0933300°90 m
Bogaljevci45.5025000°19.0158300°87 m
Bokšić45.5880600°18.0316700°99 m
Bokšić Lug45.6200000°18.0602800°92 m
Bolman45.7211100°18.5169400°87 m
Borojevci45.2852800°18.1058300°257 m
Borovik45.3933300°18.1847200°173 m
Bračevci45.4297200°18.2825000°126 m
Branjin Vrh45.7961100°18.6100000°88 m
Branjina45.8269400°18.6925000°86 m
Brešće45.5241700°18.6272200°89 m
Brezik45.6194400°18.2994400°86 m
Brezik Našički45.5127800°18.0619400°121 m
Breznica Ðakovačka45.3305600°18.1661100°135 m
Breznica Našička45.5366700°18.2055600°93 m
Brezovica45.6405600°18.3288900°90 m
Bricin Bunar45.4744400°18.7300000°84 m
Brijest45.5205600°18.6719400°88 m
Brođanci45.5441700°18.4494400°89 m
Bučje Gorjansko45.4286100°18.2513900°127 m
Budimci45.4650000°18.3227800°96 m
Budrovački Pisak45.2911100°18.4638900°115 m
Budrovci45.2711100°18.4486100°82 m
Bukovac45.4097200°18.0375000°237 m
Čamagajevci45.6888900°18.2530600°93 m
Čemin45.6494400°18.6075000°82 m
Čeminac45.6863900°18.6675000°88 m
Čenkovo45.3388900°18.1105600°198 m
Čepin45.5236100°18.5633300°88 m
Čepinski Martinci45.5108300°18.4691700°89 m
Ceremošnjak45.4450000°18.1005600°170 m
Cerovac45.5688900°18.5108300°88 m
Čiboghat45.8147200°18.7538900°122 m
Čokadinci45.5016700°18.4444400°88 m
Cret Bizovački45.5755600°18.4125000°89 m
Cret Viljevski45.7250000°18.0616700°93 m
Črnkovci45.7075000°18.2950000°91 m
Dalj45.4900000°18.9847200°85 m
Darda45.6280600°18.6997200°86 m
Divoš45.4633300°18.6563900°83 m
Dobro Polje45.5108300°18.8577800°89 m
Donja Motičina45.4947200°18.0241700°132 m
Donji Grad45.5575000°18.7347200°88 m
Donji Miholjac45.7608300°18.1672200°99 m
Dopsin45.4491700°18.5591700°85 m
Dragotin45.2550000°18.3172200°132 m
Draž45.8422200°18.7886100°85 m
Drenje45.3811100°18.2819400°149 m
Duboševica45.8894400°18.6966700°87 m
Đakovo45.3083300°18.4105600°107 m
Ðakovacki Pisak45.3072200°18.4633300°117 m
Ðorđev Dvor45.6991700°18.5191700°83 m
Ðurđanci45.2933300°18.5047200°113 m
Ðurđenovac45.5433300°18.0458300°112 m
Ðurđevo Polje45.5563900°18.5677800°86 m
Erdut45.5263900°19.0602800°153 m
Ernestinovo45.4519400°18.6591700°84 m
Feričanci45.5288900°17.9758300°127 m
Filakovi45.8302800°18.7675000°112 m
Forkuševci45.3488900°18.4963900°103 m
Gajić45.8411100°18.7694400°85 m
Gašinci45.3347200°18.3163900°109 m
Gat45.7061100°18.3255600°88 m
Gazije45.4905600°17.9469400°207 m
Gložđe45.7291700°18.1047200°90 m
Golinci45.6894400°18.1658300°91 m
Gorica Valpovačka45.6477800°18.3536100°87 m
Gorjani45.3988900°18.3722200°112 m
Gornja Motičina45.4716700°17.9713900°193 m
Gornji Grad45.5483300°18.6616700°87 m
Grabovac45.6972200°18.7400000°85 m
Gradac Našički45.4377800°18.0402800°190 m
Granice45.4005600°18.1216700°203 m
Grovišće45.8230600°18.8269400°130 m
Gušće Čepinsko45.5286100°18.5847200°90 m
Habjanovci45.5430600°18.4300000°90 m
Harkanovci45.5900000°18.3333300°90 m
Hrastin45.4344400°18.5975000°85 m
Hrkanovci Ðakovački45.2666700°18.1869400°146 m
Ivanovci45.6216700°18.3783300°91 m
Ivanovci Gorjanski45.3694400°18.4136100°107 m
Jagodnjak45.6991700°18.5769400°88 m
Jasenovac45.7286100°18.7522200°79 m
Jelisavac45.5288900°18.1561100°100 m
Josipovac45.5827800°18.5813900°87 m
Josipovac Punitovački45.4236100°18.4183300°91 m
Jovanovac45.4863900°18.6369400°82 m
Jurjevac Punitovački45.4341700°18.4530600°87 m
Kabalna45.7022200°18.1311100°87 m
Kamenac45.7711100°18.7052800°119 m
Kapelna45.7100000°18.0650000°94 m
Karanac45.7605600°18.6844400°112 m
Karlovac45.7000000°18.1000000°90 m
Karoca45.7708300°18.8244400°81 m
Kelešinka45.4841700°18.1877800°107 m
Kešinci45.3513900°18.5586100°103 m
Klisa45.4752800°18.8330600°84 m
Klokočevci45.5686100°18.1030600°97 m
Kneževi Vinogradi45.7502800°18.7330600°91 m
Kneževo45.8461100°18.6427800°102 m
Kolodvar45.5094400°18.6613900°89 m
Kondrić45.2897200°18.2808300°145 m
Kopačevo45.6019400°18.7863900°82 m
Koprivna45.4047200°18.6138900°86 m
Koritna45.3844400°18.5655600°87 m
Koška45.5452800°18.2858300°95 m
Kotlina45.7911100°18.7366700°122 m
Kozarac45.7191700°18.6761100°87 m
Kozjak45.6750000°18.8127800°78 m
Kravice45.5666700°18.6000000°85 m
Kravlje45.5666700°18.2000000°91 m
Krčenik Moslavački45.7500000°17.9333300°92 m
Krndija45.4502800°18.3816700°90 m
Kršinci45.4494400°18.1722200°163 m
Krunoslavje45.6875000°18.1180600°94 m
Kućanci45.6572200°18.1341700°94 m
Kućanci Ðakovački45.3741700°18.3250000°116 m
Kunišinci45.6722200°18.2791700°92 m
Kuševac45.3477800°18.4288900°103 m
Lacići45.6366700°18.2186100°91 m
Ladimirevci45.6255600°18.4486100°86 m
Lađanska45.5430600°18.1658300°97 m
Lapovci45.2433300°18.2280600°142 m
Laslovo45.4150000°18.6961100°84 m
Ledenik45.5163900°18.2433300°97 m
Levanjska Varoš45.3155600°18.1836100°130 m
Ličani45.5111100°18.2683300°94 m
Ličko Novo Selo45.5327800°18.0600000°109 m
Lila45.5547200°18.1183300°96 m
Lipine45.5786100°18.1450000°94 m
Lipovac45.4158300°18.5416700°86 m
Livana45.5286000°18.6010600°86 m
Logor45.5261100°18.7155600°87 m
Londžica45.4205600°18.0486100°233 m
Luč45.7841700°18.5350000°90 m
Lug45.6622200°18.7758300°88 m
Lug Subotički45.5091700°18.3211100°93 m
Magadenovac45.6623300°18.1869800°92 m
Majar45.2950000°18.2430600°144 m
Majške Međe45.7380600°18.4883300°84 m
Makloševac45.4713900°18.1250000°159 m
Mala Branjevina45.4697200°18.5244400°84 m
Mali Pomoćin45.4680600°18.5433300°92 m
Mali Rastovac45.4322200°18.5175000°87 m
Malo Kneževo45.8580600°18.6352800°106 m
Malo Nabrđe45.3244400°18.2436100°156 m
Mandičevac45.3744400°18.2550000°159 m
Marjančaci45.6330600°18.3938900°90 m
Marjanci45.6669400°18.2922200°95 m
Marjanski Ivanovci45.6177800°18.2936100°90 m
Markovac Našički45.4938900°18.1255600°112 m
Martin45.4922200°18.0666700°133 m
Martinci Miholjački45.7333300°17.9333300°107 m
Mece45.6188900°18.7205600°82 m
Miholjački Poreč45.6977800°18.1977800°91 m
Milinac45.3400000°18.1238900°190 m
Mirkovac45.7375000°18.7988900°79 m
Mitrovac45.7111100°18.7225000°86 m
Mrzović45.3263900°18.5927800°107 m
Musić45.2897200°18.1730600°158 m
Nabrote45.3400000°18.2377800°173 m
Nard45.6630600°18.4841700°86 m
Našice45.4886100°18.0877800°153 m
Nemetin45.5400000°18.7736100°87 m
Niza45.5458300°18.2422200°94 m
Njegoševac45.5716700°18.1997200°91 m
Novaki Bizovački45.5641700°18.4491700°89 m
Novi Bezdan45.7377800°18.4647200°86 m
Novi Bolman45.7247200°18.5397200°88 m
Novi Čeminac45.6758300°18.6405600°84 m
Novi Erdut45.5050000°19.0638900°87 m
Novi Hrkanovci45.2625000°18.2172200°145 m
Novi Jagodnjak45.6980600°18.6069400°85 m
Novi Perkovci45.2522200°18.3522200°103 m
Novi Seleš45.4761100°18.6797200°85 m
Novi Zoljan45.4758300°18.0669400°133 m
Novo Naselje45.5297200°18.8300000°88 m
Novo Nevesinje45.7338900°18.4155600°87 m
Novo Selo45.4183300°18.1055600°218 m
Novo Selo45.6652800°18.1086100°95 m
Ordanja45.5325000°18.2805600°94 m
Orešnjak45.7666700°17.9500000°108 m
Orlovnjak45.4613900°18.7625000°81 m
Orlovnjak45.4844400°18.7197200°90 m
Osijek45.5511100°18.6938900°87 m
Ostrošinci45.4308300°18.2052800°161 m
Ovčara45.5066700°18.5675000°84 m
Palača45.4108300°18.7200000°82 m
Paljevina45.4055600°18.2875000°136 m
Paučje45.3625000°18.1469400°191 m
Paulin Dvor45.4430600°18.6238900°85 m
Petlovac45.7583300°18.5280600°91 m
Petrijevci45.6127800°18.5352800°89 m
Petrova Slatina45.4241700°18.6433300°84 m
Piškorevci45.2552800°18.4041700°87 m
Pivarnica45.3488900°18.5447200°104 m
Podgajci Podravski45.7291700°18.2705600°91 m
Podgorač45.4586100°18.2227800°129 m
Podgorje Bračevačko45.4155600°18.2055600°156 m
Podolje45.8150000°18.7302800°101 m
Podravlje45.5633300°18.7083300°81 m
Podravska Moslavina45.7860800°17.9833900°100 m
Podunavlje45.6308300°18.8138900°83 m
Poganovci45.4894400°18.3988900°89 m
Policer45.5269400°18.7038900°87 m
Popovac45.8091700°18.6583300°90 m
Potnjani45.4072200°18.3122200°124 m
Preslatinci45.3597200°18.3255600°117 m
Pribiševci45.5358300°18.0836100°105 m
Pridvorje45.3669400°18.2672200°147 m
Priovorsko Brdo45.3680600°18.2408300°212 m
Punitovci45.4330600°18.4163900°90 m
Radikovci45.6938900°18.2166700°93 m
Rakitovica45.7161100°18.1919400°92 m
Ratkov Dol45.2852800°18.1350000°189 m
Razbojište45.4405600°18.2491700°122 m
Repnjak45.6944400°18.4236100°91 m
Retfala45.5652800°18.6497200°89 m
Rit45.4569400°18.7541700°80 m
Rozmajerovac45.3761100°18.1180600°192 m
Rudine45.4747200°18.6508300°80 m
Šag45.6394400°18.4663900°87 m
Samar Surduk45.8166700°18.7711100°168 m
Samatovci45.5963900°18.5038900°88 m
Šaptinovci45.5791700°18.0600000°98 m
Sarvaš45.5272200°18.8375000°90 m
Satnica45.6144400°18.4897200°91 m
Satnica Ðakovačka45.3558300°18.3780600°108 m
Selci45.5513900°18.5136100°89 m
Selci Ðakovački45.3091700°18.3502800°97 m
Seleš45.5166700°18.6500000°85 m
Semeljci45.3605600°18.5436100°95 m
Seona45.4719400°18.0261100°148 m
Siće45.4602800°18.4969400°86 m
Silaš45.4233300°18.7727800°84 m
Šipovac45.5016700°18.0794400°120 m
Širine45.7694400°18.5613900°89 m
Široko Polje45.4052800°18.4725000°89 m
Slatinik Drenjski45.3972200°18.2438900°167 m
Slatinsko Brdo45.3861100°18.2422200°148 m
Šljivoševci45.6583300°18.2122200°92 m
Slobodna Vlast45.3033300°18.1388900°148 m
Šodolovci45.4000000°18.6202800°86 m
Sokolovac45.7019400°18.7933300°79 m
Soljak45.2486100°18.5052800°79 m
Stari Orlovnjak45.4783300°18.7086100°85 m
Stari Seleš45.4680600°18.6941700°82 m
Stari Tajnovac45.4808300°18.0452800°171 m
Stari Zoljan45.4833300°18.0500000°170 m
Staro Klađe45.6577800°18.1091700°90 m
Staro Selo45.8136100°18.7380600°127 m
Staro Selo45.3950000°18.1213900°177 m
Staro Selo45.6511100°18.5641700°83 m
Štefankas45.7663900°18.6711100°131 m
Stipanovci45.4736100°18.1880600°113 m
Strizivojna45.2261100°18.4238900°84 m
Šumarina45.7791700°18.5808300°89 m
Sunjočarda45.7858300°18.8555600°88 m
Sušine45.5511100°18.0625000°105 m
Suza45.7830600°18.7750000°101 m
Švajcernica45.6486100°18.6805600°86 m
Sveti Ðurađ45.7388900°18.2461100°92 m
Svetoblažje45.2672200°18.2972200°178 m
Tanačkov45.6300000°18.1419400°90 m
Tenja45.4980600°18.7472200°89 m
Teodorovac45.5586100°18.0769400°101 m
Tiborjanci45.6833300°18.3358300°92 m
Tikveš45.6716700°18.8450000°81 m
Tomašanci45.3863900°18.4202800°106 m
Topolik45.4555600°18.7830600°82 m
Topolik45.6000000°18.6500000°78 m
Topolje45.8661100°18.7338900°89 m
Topolje45.6758300°18.4752800°94 m
Torjanci45.7586100°18.3661100°88 m
Trnava45.2613900°18.2530600°134 m
Tutek45.5305600°18.7136100°86 m
Tvrđa45.5661100°18.7041700°83 m
Tvrđavica45.5713900°18.6758300°82 m
Uglja45.5350000°18.5327800°86 m
Uglješ45.6627800°18.6619400°84 m
Valenovac45.5000000°17.9666700°175 m
Valpovo45.6608300°18.4186100°88 m
Vardarac45.6275000°18.7705600°85 m
Velika Branjevina45.4880600°18.5286100°85 m
Velika Londžica45.4250000°18.0522200°239 m
Veliki Pomoćin45.4777800°18.5594400°86 m
Veliki Rastovac45.4402800°18.5294400°86 m
Veliko Nabrđe45.3333300°18.2333300°144 m
Velimirovac45.5236100°18.1094400°104 m
Veliškovci45.6911100°18.3216700°90 m
Vendelovo45.4172200°18.7111100°81 m
Viljevo45.7513900°18.0630600°98 m
Vinogradci45.6655600°18.3619400°89 m
Viškovci45.3450000°18.4622200°92 m
Višnjevac45.5686100°18.6138900°86 m
Vladislavci45.4594400°18.5741700°85 m
Vlašković45.8177800°18.7194400°113 m
Vrbica45.3063900°18.5580600°112 m
Vrbik45.4300000°18.7180600°83 m
Vučevci45.3308300°18.4941700°104 m
Vučjak Feričanački45.5200000°18.0047200°143 m
Vučkovac45.5558300°18.3600000°90 m
Vuka45.4338900°18.5050000°89 m
Vukojevci45.4783300°18.1555600°135 m
Zelčin45.6163900°18.3613900°89 m
Zeleno Polje45.7697200°18.5038900°93 m
Žestilovac45.7669400°18.1097200°93 m
Zlatna Greda45.7216700°18.8655600°79 m
Zmajevac45.7980600°18.8013900°106 m
Zornice45.6886100°18.5408300°84 m