Vremenska prognoza Ličko-senjska županija

Odabirom lokacije prikazat će se detaljna desetodnevna prognoza za to mjesto.

Lokacija Geo. širina Geo. dužina Nad. visina
Adžije44.5480600°15.3916700°564 m
Agbabe44.8922200°15.3944400°620 m
Agbabe44.7675000°15.4888900°822 m
Ajduković Brdo44.5397200°15.9333300°621 m
Ajdukovići44.5050000°15.7755600°728 m
Alan45.0688900°14.9333300°773 m
Alan44.7544400°15.4225000°793 m
Alan45.0727900°14.9311100°759 m
Aleksinica44.6397200°15.2508300°578 m
Alivojvodići44.6758300°15.4452800°663 m
Anići44.8219400°15.0472200°807 m
Antići44.9594400°15.3202800°565 m
Antinovica44.6902800°15.2316700°615 m
Arapov Dol44.9052800°15.6786100°363 m
Babića Most44.9458300°15.1561100°452 m
Babići44.4483300°16.0530600°830 m
Babici44.8691700°14.9783300°820 m
Babin Kraj44.4763900°16.0461100°629 m
Babulj44.5258300°15.4513900°575 m
Bačić Duliba44.5786100°15.1080600°866 m
Baćinac44.5780600°15.3269400°561 m
Bačvica44.6455600°14.9425000°69 m
Baketići44.7105600°15.4375000°718 m
Baketići44.6425000°15.3852800°578 m
Bakovac44.7097200°15.2511100°498 m
Bakovac44.6847200°15.1252800°895 m
Bakovac Kosinjski44.7113900°15.2091700°500 m
Bakrač44.5033300°16.0908300°569 m
Balaćeva Lisina44.6166700°15.9816700°596 m
Balena Plana44.3527800°15.6680600°580 m
Balenija44.6361100°15.3150000°565 m
Balenska Draga44.7200000°14.9183300°234 m
Baljevac44.8961100°15.3536100°570 m
Baljkuša44.7347200°15.6127800°948 m
Banjani44.8886100°15.3197200°521 m
Banjani44.5805600°15.7511100°694 m
Banjani44.8783300°15.1316700°513 m
Banjanin44.6033300°15.7716700°886 m
Banjeglavi44.6805600°15.6322200°652 m
Barić Draga44.3786100°15.2686100°64 m
Baričevići44.6222200°15.2727800°566 m
Barlete44.5361100°15.4722200°571 m
Bartulci44.8472200°15.1847200°523 m
Basara44.6402800°16.0380600°307 m
Basarića Draga44.5411100°15.4630600°580 m
Basarići44.5472200°15.4897200°586 m
Basarići44.5011100°15.5588900°596 m
Bašić Poljana44.7083300°15.4769400°714 m
Baške Oštarije44.5308300°15.1661100°944 m
Basta44.4916700°15.7208300°749 m
Bastaško Selo44.7511100°15.2163900°503 m
Baste44.5069400°15.6780600°758 m
Batinovac44.5038900°15.3091700°563 m
Batinovica44.9194400°14.9919400°1112 m
Begović44.5041700°15.3808300°567 m
Belaši44.7886100°15.3508300°476 m
Bešići44.5958300°15.3619400°565 m
Beširi44.6272200°15.9427800°691 m
Bige44.8519400°15.4880600°755 m
Bigina Poljana44.8855600°15.5897200°733 m
Bijelo Brdo44.4775000°16.1077800°599 m
Bilaj44.5186100°15.4361100°575 m
Bilajsko44.4891700°15.3863900°567 m
Bileni44.6886100°14.9572200°744 m
Bilića Selo44.9255600°15.3558300°670 m
Biljevine44.8997200°14.9919400°950 m
Bilopolje44.8961100°14.9322200°305 m
Biluća44.8366700°14.8883300°21 m
Birovača44.5500000°15.9666700°584 m
Birovača44.5791700°15.9444400°630 m
Biškupići44.9966700°15.1897200°711 m
Bjeljevine44.8922200°15.1400000°482 m
Bjelobaba44.4791700°15.7863900°807 m
Bjelobabe44.5088900°15.7816700°735 m
Bjelobabe44.9486100°15.1800000°457 m
Bjelopolje44.6997200°15.7483300°621 m
Blažani44.9880600°15.1061100°460 m
Blaževići44.5819400°15.2333300°578 m
Blečići44.9813900°15.2200000°601 m
Blizanci44.5680600°15.0186100°66 m
Bobići44.9591700°15.3361100°650 m
Bogdanić44.5547200°15.3122200°573 m
Bogdanići44.8155600°15.3463900°459 m
Bogdanovići44.8219400°15.4683300°810 m
Bogunica44.4416700°15.5444400°582 m
Bonaparte44.6155600°14.8247200°59 m
Borčići44.8680600°15.3644400°545 m
Borića Selište44.8550000°15.5127800°837 m
Boričevac44.5333300°16.0252800°577 m
Borićevački Stanovi44.5861100°15.9775000°792 m
Borići44.8500000°15.5016700°773 m
Borovci44.8716700°15.3397200°528 m
Borovići44.6247200°14.8113900°51 m
Božići44.8858300°15.3330600°534 m
Božičković Draga44.8994400°15.3161100°515 m
Božićkovići44.7755600°15.4975000°789 m
Brajkovići44.8269400°15.3433300°465 m
Brajkovići44.7925000°15.3355600°486 m
Brakusi44.8616700°15.3547200°512 m
Brakusova Čelina44.8536100°15.3769400°629 m
Brakusova Draga44.8450000°15.3794400°564 m
Brdo44.5327800°15.4533300°572 m
Brdo Dragaševo44.6763900°15.6466700°647 m
Brdo Paunovo44.5705600°15.6263900°677 m
Brdo Vejnoviča44.5991700°15.6591700°667 m
Brdoti44.9988900°15.3050000°608 m
Breg44.6897200°15.7361100°672 m
Breštane44.5613900°15.6375000°786 m
Brevozo Polje44.5988900°15.3100000°563 m
Brežak44.6511100°15.7269400°636 m
Brezik44.4302800°15.5058300°584 m
Brezovac44.9125000°15.3844400°773 m
Brezovac Dobroselski44.4466700°16.0352800°872 m
Brinje45.0025000°15.1338900°477 m
Brkljačić44.5152800°15.3083300°558 m
Brkljačići44.5216700°15.2722200°587 m
Brlog44.9336100°15.1361100°432 m
Brlog Placa44.9430600°15.1561100°475 m
Brlog Štacija44.9394400°15.1258300°434 m
Brloška Dubrava44.9313900°15.1838900°474 m
Brloška Kosa44.9588900°15.1277800°505 m
Brujići44.7486100°15.2569400°510 m
Brušane44.4986100°15.2786100°581 m
Brušane44.5030600°15.2636100°594 m
Bruvača44.6188900°15.4622200°591 m
Bubale44.6280600°15.9819400°587 m
Bubinka44.6416700°15.8480600°1126 m
Budaci44.5552800°15.0852800°626 m
Budak44.5877800°15.3947200°567 m
Budisavljevići44.6433300°15.7258300°633 m
Budžak44.6391700°15.2897200°571 m
Budžak44.5747200°15.6227800°699 m
Bujadnice44.5577800°15.9388900°599 m
Buk44.8680600°15.1425000°464 m
Bukovac44.5336100°15.7883300°744 m
Bukovac44.6544400°15.4166700°575 m
Bukovac44.8186100°15.1672200°535 m
Bukovci44.4052800°15.6325000°597 m
Bukovje45.0272200°15.1147200°602 m
Buljmize44.5083300°15.5586100°590 m
Bunić44.6777800°15.6350000°636 m
Burić Klanac44.8800000°15.1805600°494 m
Burnjak44.9163900°14.9369400°297 m
Butkovići44.6172200°15.3644400°571 m
Butkovići44.5233300°15.4391700°578 m
Bužak44.9450000°15.3127800°530 m
Bužim44.5727800°15.2486100°567 m
Bužim44.5905600°15.2308300°577 m
Čačić-Draga44.6036100°15.2183300°624 m
Čačići44.5844400°15.0061100°201 m
Čanak44.7363900°15.5169400°726 m
Cankovi Stan44.6133300°15.5461100°863 m
Čanković Selo44.5222200°15.6675000°778 m
Capaćuša44.6952800°15.9302800°512 m
Časka44.5507500°14.9197300°11 m
Ćelije44.6405600°16.0411100°309 m
Čelina44.5458300°15.9277800°666 m
Cesarica44.5630600°15.0227800°18 m
Čojluk44.5194400°15.7288900°738 m
Čorci44.6233300°15.6661100°642 m
Čortani44.6727800°15.6638900°667 m
Čovići44.8277800°15.3011100°456 m
Čovini44.5869400°15.3122200°560 m
Crna Vlast44.8338900°15.4630600°767 m
Crni Dabar44.5587400°15.1456000°673 m
Crni Kal44.9194400°15.0777800°480 m
Crni Padež44.6716700°15.0519400°1115 m
Crnjak44.7366700°15.5283300°835 m
Crnjatkuša44.6647200°14.9672200°713 m
Čubrica Stan44.6225000°15.5255600°850 m
Čučci44.6875000°15.9602800°448 m
Čudići44.8333300°15.4672200°759 m
Čujića Krčevina44.8266700°15.6561100°729 m
Cukovac44.5952800°15.4480600°587 m
Ćuši44.7972200°15.3513900°454 m
Ćušići44.6588900°15.7158300°635 m
Ćutići44.6841700°15.3541700°581 m
Cvitkovići44.8347200°15.2800000°458 m
Cvituša44.3877800°15.6686100°576 m
Cvrkalj44.5088900°16.1280600°338 m
Dabar44.9550000°15.3100000°529 m
Dabove44.6025000°14.8422200°52 m
Dakovići44.5019400°15.5586100°600 m
Debelo Brdo44.6591700°15.6877800°642 m
Debelo Brdo44.5411100°15.3194400°561 m
Delići44.6422200°15.8813900°926 m
Delići44.8494400°15.4436100°758 m
Delići44.6827800°15.7330600°634 m
Devčići44.8200000°15.0911100°811 m
Devčići44.4044400°15.2661100°417 m
Devčići44.3952800°15.2486100°83 m
Devčići44.4313900°15.2663900°936 m
Diklići44.8761100°15.3150000°509 m
Diklići44.8763900°15.1350000°503 m
Divjakova Glavica44.5302800°16.0027800°607 m
Divoselo44.6897200°15.6277800°716 m
Divoselo44.5066700°15.3669400°561 m
Dmitrašinovići44.6472200°15.5852800°986 m
Dnopolje44.5797200°15.9211100°687 m
Dobrica44.9641700°15.1166700°472 m
Dobroselo44.5075000°16.0727800°670 m
Dobroselo44.4844400°16.0458300°581 m
Dojčine44.6872200°15.4261100°636 m
Dokozići44.5675000°15.0258300°82 m
Dolac Brkić44.4163900°15.7325000°716 m
Dolac Šegotić44.3769400°15.7633300°662 m
Dolci44.8186100°15.2219400°544 m
Doline44.3055600°15.6911100°578 m
Doljani44.4625000°16.1055600°600 m
Doljani44.5150000°16.0961100°608 m
Doljanski Bubanj44.5177800°16.1061100°654 m
Donja Dubrava44.8802800°15.2527800°453 m
Donja Kamenica45.0333300°15.1333300°561 m
Donja Klada44.8147200°14.8850000°37 m
Donja Ploča44.4563900°15.6519400°614 m
Donja Stinica44.7166700°14.8833300°0 m
Donja Švica44.8666700°15.1833300°486 m
Donje Pazarište44.6497200°15.1966700°581 m
Donje Poljice44.4761100°16.1230600°485 m
Donje Selo44.5252800°15.2825000°565 m
Donji Babin Potok44.8502800°15.4961100°754 m
Donji Bileni44.7075000°14.9219400°245 m
Donji Bukovac44.6422200°15.3952800°579 m
Donji Doljani44.8788900°15.3358300°520 m
Donji Filipovići44.6227800°15.2505600°570 m
Donji Frkašić44.7125000°15.7972200°631 m
Donji Jošan44.5986100°15.7375000°646 m
Donji Kosinj44.7755600°15.1866700°620 m
Donji Kosinj44.7758300°15.1900000°631 m
Donji Lapac44.5530600°15.9619400°593 m
Donji Legci44.8061100°14.8988900°334 m
Donji Lulići44.6852800°15.4836100°729 m
Donji Mekinjar44.5708300°15.6755600°662 m
Donji Prozor44.8538900°15.2566700°452 m
Donji Rebić44.5447200°15.7355600°683 m
Donji Selo44.5900000°15.6197200°677 m
Donji Štrpci44.6444400°15.9858300°559 m
Donji Vaganac44.9130600°15.7302800°359 m
Donji Varoš44.4761100°16.0902800°584 m
Dopuđe44.6747200°15.6550000°652 m
Dorontići44.8655600°15.3619400°541 m
Došen-Dabar44.5722200°15.1250000°748 m
Došen-Duliba44.5750000°15.1202800°744 m
Došen-Plana44.5863900°15.1269400°945 m
Došen-Ruja44.5763900°15.1269400°836 m
Došeni44.5786100°15.2375000°568 m
Došeni44.4422200°15.2511100°990 m
Došeni44.5786100°15.3550000°564 m
Doseni44.4238900°15.2219400°195 m
Dozetova Draga44.6536100°15.7241700°630 m
Drage44.7522200°15.4763900°845 m
Drage44.6925000°15.7388900°647 m
Dragičevića Pod44.6838900°14.9611100°761 m
Dragnuša44.6958300°15.1586100°837 m
Drakule44.9522200°15.1697200°463 m
Drakulića Rijeka44.7925000°15.6488900°727 m
Draškovići44.7647200°15.2286100°517 m
Draženovići44.9991700°15.1547200°477 m
Draženovići45.0233300°15.2030600°536 m
Draženovići44.9916700°15.2144400°740 m
Dražica44.7811100°15.3763900°564 m
Dražići44.5702800°15.7702800°699 m
Drenov Klanac44.9402800°15.1900000°452 m
Drenovac Radučki44.4166700°15.5666700°617 m
Drivišica44.5261100°15.0847200°87 m
Duboka44.8972200°14.9125000°106 m
Duboki44.6538900°15.6186100°673 m
Dubokolje44.5977800°15.2419400°590 m
Dubrava44.6347200°15.2233300°584 m
Dudići44.6619400°14.7661100°66 m
Dugi Do44.8677800°15.4488900°779 m
Dujmišići44.8247200°15.0713900°792 m
Dujmovići44.8219400°15.2983300°453 m
Dukići44.4838900°16.0827800°553 m
Duliba44.9500000°14.9727800°599 m
Duliba44.6716700°15.2580600°648 m
Dulibe44.8166700°15.1769400°537 m
Dundovići44.7161100°14.9936100°1401 m
Dunjevac44.6255600°15.3341700°565 m
Dunovića Podi44.7247200°14.9397200°722 m
Durići44.4894400°15.7130600°747 m
Dusikrav44.6788900°14.9344400°243 m
Džakule44.7138900°15.6830600°807 m
Ðomine44.9202800°15.0655600°509 m
Ðomine44.9030600°15.0711100°576 m
Ðukići44.5019400°15.7355600°742 m
Egeljac44.3361100°15.6505600°578 m
Fadljevići44.6933300°15.3552800°585 m
Fortica44.8744400°15.2305600°460 m
Francikovac45.0055600°14.9483300°613 m
Francikovac44.9955600°14.9541700°596 m
Frkašić44.7011100°15.8058300°638 m
Frkašić44.6938900°15.8052800°645 m
Fumići44.9766700°15.2258300°594 m
Gager44.6519400°14.7830600°62 m
Gaj44.6108300°15.4533300°580 m
Gajići44.8702800°15.1127800°448 m
Gajine44.5433200°15.9835600°623 m
Galinka44.9188900°15.3605600°681 m
Galovići44.5000000°15.7733300°738 m
Gavran44.6594400°14.9380600°214 m
Gavrani44.6816700°15.3761100°579 m
Gečet44.5450000°15.7663900°703 m
Gerići44.9872200°15.1216700°459 m
Gerovo Selo44.8622200°15.1741700°474 m
Glavace44.9141700°15.2658300°469 m
Glavaši44.9044400°14.9338900°264 m
Glavaši44.8286100°15.0491700°795 m
Glibodol44.9947200°15.3369400°532 m
Glumačko Selo44.7536100°15.2016700°518 m
Glunčuša44.6366700°15.4575000°618 m
Glušice44.6583300°15.9872200°515 m
Golići44.7466700°15.4694400°882 m
Goljak44.7816700°15.1266700°762 m
Gorići44.8547200°15.1391700°516 m
Gornja Dubrava44.8677800°15.2538900°459 m
Gornja Kamenica45.0500000°15.1333300°629 m
Gornja Klada44.8147200°14.9061100°365 m
Gornja Ploča44.4450000°15.6647200°613 m
Gornja Švica44.8833300°15.1833300°490 m
Gornje Pazarište44.6333300°15.3000000°571 m
Gornje Selo44.5266700°15.2602800°626 m
Gornje Selo44.8952800°15.1780600°442 m
Gornje Vrhovine44.8352800°15.4547200°774 m
Gornji Babin Potok44.8391700°15.5263900°767 m
Gornji Bileni44.7083300°14.9283300°315 m
Gornji Doljani44.8902800°15.3697200°584 m
Gornji Filipovići44.6272200°15.2669400°570 m
Gornji Jošan44.5763900°15.7588900°708 m
Gornji Kosinj44.7052800°15.2366700°496 m
Gornji Kosinj44.7166700°15.2747200°496 m
Gornji Lapac44.5161100°15.9925000°588 m
Gornji Lulići44.7050000°15.4911100°824 m
Gornji Mekinjar44.5619400°15.6886100°683 m
Gornji Prozor44.8427800°15.2708300°458 m
Gornji Rebić44.5436100°15.7136100°701 m
Gornji Sinac44.8008300°15.3644400°460 m
Gornji Starigrad44.7916700°14.9002800°287 m
Gornji Štrpci44.6255600°15.9827800°570 m
Gornji Vaganac44.9097200°15.7125000°341 m
Gorsa44.8250000°15.1283300°601 m
Gospić44.5461100°15.3747200°563 m
Gospićka44.5405600°15.3377800°558 m
Gostovača44.6847200°15.4625000°729 m
Grabac44.7430600°15.5105600°747 m
Grabova Lokva45.0250000°15.0219400°677 m
Grabušić44.6880600°15.7116700°726 m
Gračački Dolovi44.3155600°15.7977800°558 m
Gradina44.7358300°15.7233300°654 m
Gradina44.7283300°15.2869400°502 m
Gradsko Selo44.5783300°15.3986100°566 m
Grahovčevo Selo44.7722200°15.4102800°767 m
Gramače44.6294400°14.8063900°66 m
Graovci44.4961100°15.5163900°586 m
Graovci44.5316700°15.5202800°589 m
Grbići44.8355600°15.4413900°814 m
Grbići44.8522200°15.4305600°753 m
Grezina44.8261100°15.1186100°699 m
Gromace44.4575000°15.6013900°596 m
Grozdanići44.8661100°15.1250000°443 m
Grubori44.9322200°15.1677800°489 m
Guvnine44.5691700°15.0177800°77 m
Hećimovići44.7272200°15.4413900°765 m
Hećimovići44.6608300°15.4602800°645 m
Hećimovići44.6577800°15.4197200°598 m
Hećimovići44.7161100°15.4347200°700 m
Hinići44.6577800°15.7086100°647 m
Hinići44.7155600°15.5263900°864 m
Hinići44.8619400°15.3413900°494 m
Hinići44.7913900°15.4805600°816 m
Hobar44.9852800°15.1380600°461 m
Hodak44.6150000°15.2822200°568 m
Homoljac44.7713900°15.6269400°801 m
Homoljački Klanac44.7855600°15.5858300°769 m
Hrkalovići44.7652800°15.5252800°899 m
Hrkalovići44.8872200°15.3777800°583 m
Hrmotine44.9355600°14.9663900°749 m
Hrnjaci44.7219400°15.6294400°701 m
Ilići44.8402800°15.3291700°466 m
Ilinac44.4886100°15.5861100°596 m
Iotići44.3277800°15.6547200°536 m
Ivančevići44.8611100°15.3644400°523 m
Ivančevići44.8705600°15.1552800°477 m
Ivančevići44.8786100°15.3094400°529 m
Ivančevići44.4616700°15.4766700°571 m
Ivaniševići44.6969400°15.6797200°769 m
Ivaniševići44.8636100°15.4683300°794 m
Ivčević Kosa44.7252800°15.4452800°744 m
Ivetići44.8297200°15.0433300°804 m
Jablanac44.7066100°14.8971200°10 m
Jablanacka Jezero44.6955600°14.9233300°259 m
Jadovno44.5386100°15.2380600°817 m
Jagodnje44.6069400°15.5952800°682 m
Jakišnica44.6452800°14.7825000°20 m
Jakovljevići44.9327800°15.0063900°1110 m
Janjče44.7466700°15.3916700°638 m
Jasenovača44.5980600°15.0377800°974 m
Jasikovac44.7255600°15.7227800°675 m
Jatare44.8575000°14.9388900°815 m
Javanović Padež44.6761100°15.0502800°1107 m
Javorine44.7072200°15.3580600°622 m
Ječmište44.8300000°14.9386100°1034 m
Jelačići44.6711100°15.3958300°576 m
Jelčići44.4527800°16.0977800°595 m
Jelići44.6083300°15.2655600°580 m
Jelići45.0750000°15.1677800°519 m
Jelinići44.4777800°15.1430600°126 m
Jelovac44.6208300°15.9583300°767 m
Jelovci44.6775000°15.6516700°670 m
Jelvica45.0333300°15.2000000°628 m
Jerbić Brdo44.7702800°15.4022200°813 m
Jezerane45.0480600°15.2063900°497 m
Jezerce44.8622200°15.6447200°648 m
Jezerce44.8548300°15.6512300°679 m
Jezero44.6766700°15.8147200°703 m
Jolići44.6936100°15.3825000°616 m
Jolići44.6750000°15.4091700°601 m
Jošan44.5758300°15.7488900°671 m
Jotluša44.5208300°15.1041700°219 m
Jovanović Draga44.6369400°15.1705600°615 m
Jovanovići44.5944400°15.3227800°559 m
Jovići44.8700000°15.3319400°508 m
Jurasović44.6688900°15.6152800°664 m
Jurčić Dolac44.6538900°15.0016700°1095 m
Jurišići44.6533300°15.3672200°583 m
Jurjevo44.9283300°14.9219400°30 m
Jurković Do44.7125000°15.4819400°787 m
Jurkovići44.6783300°15.4002800°583 m
Jurkovići44.7130600°15.5230600°818 m
Jurkovići44.9430600°15.1675000°452 m
Jurkovići44.9213900°15.1769400°469 m
Jurkovići44.8655600°15.3213900°499 m
Jurkovići44.7188900°15.3758300°625 m
Jurkuša44.7644400°14.9044400°291 m
Kalanj44.9911100°15.1663900°483 m
Kalanji44.5247200°15.7277800°740 m
Kalanji44.9927800°15.1827800°572 m
Kalebovac44.7402800°15.7052800°695 m
Kalemberi44.7330600°15.7175000°658 m
Kalinovača44.6238900°15.1966700°596 m
Kaluđerovac44.6536100°15.3108300°570 m
Kamenito Poljice44.4636100°16.1058300°609 m
Kamenjuša44.4938900°15.3447200°562 m
Kanat44.5827800°14.8877800°21 m
Kandić44.4855600°15.8011100°958 m
Kangrge44.8636100°15.3013900°487 m
Kaniža44.5372200°15.3480600°560 m
Kaniža44.6416700°15.3702800°585 m
Kapela Korenička44.8144400°15.6802800°726 m
Karakaš44.9883300°15.2005600°629 m
Karaule44.5977800°15.0127800°536 m
Karavla44.5997200°14.9900000°248 m
Karići44.7263900°15.4166700°662 m
Karići44.6783300°15.3833300°572 m
Karlobag44.5275000°15.0738900°30 m
Kasar44.5761100°15.7480600°665 m
Kaštel44.5927800°14.8797200°34 m
Kasumovići44.7447200°15.4094400°656 m
Kasumovići44.6913900°15.3677800°621 m
Kavurići44.9258300°15.2058300°465 m
Kesići44.5344400°15.8416700°819 m
Kestenova Korita44.6075000°15.9991700°652 m
Kestenovac44.6325000°16.0191700°547 m
Kik44.4344400°15.6333300°610 m
Kiljer44.6852800°15.3927800°584 m
Kipanska Draga44.3683300°15.6475000°574 m
Kirini44.7719400°14.9258300°571 m
Klada44.8166700°14.9000000°332 m
Klanac44.7547200°15.2605600°509 m
Klanac44.6325000°15.2972200°562 m
Klanac44.7905600°15.3686100°463 m
Klanačko Polje44.6302800°15.3047200°561 m
Klapavica44.4397200°15.8125000°732 m
Klarićevac45.0175000°14.9177800°555 m
Klašnjica44.6850000°15.7880600°619 m
Klenovac44.6219400°15.4405600°587 m
Klenovac44.6869400°15.3700000°575 m
Kliske44.5505600°15.7230600°667 m
Kljajići44.7033300°15.4558300°670 m
Klobučare44.8033300°15.3175000°461 m
Klobučari44.7802800°15.1497200°747 m
Kmezina Poljana44.8705600°15.4394400°813 m
Kneževića Varoš44.6077800°15.4625000°595 m
Kneževići44.6761100°15.6141700°649 m
Kneževići44.5694400°16.0091700°627 m
Kneževići44.6691700°15.5675000°989 m
Kneževići44.7080600°15.5455600°861 m
Kneževići44.6627800°15.5494400°920 m
Kneževići44.5244400°15.7736100°745 m
Kolaci44.8013900°15.3347200°451 m
Kolakovica44.5488900°15.3238900°558 m
Kolakovići44.8222200°15.3472200°460 m
Kolari44.6694400°15.3700000°579 m
Komić44.4557200°15.7267100°674 m
Kompolje44.7500000°15.7130600°649 m
Kompolje44.9177800°15.1538900°422 m
Končarev Kraj44.8269400°15.5691700°811 m
Končari44.8416700°15.4416700°787 m
Konjsko44.5125000°15.1444400°611 m
Konjsko Brdo44.6680600°15.4027800°573 m
Koraći44.6933300°15.7077800°758 m
Koraći44.6330600°15.4652800°632 m
Korana44.9191900°15.6095400°517 m
Koren44.7666700°15.3925000°703 m
Korenica44.7438900°15.7097200°650 m
Korita Lapačka44.6019400°15.9588900°731 m
Koromačina44.5841700°14.9869400°70 m
Koruge44.7125000°15.7494400°661 m
Kosa Janjačka44.7038900°15.4308300°716 m
Kosanović Gaj44.5263900°15.8361100°807 m
Kosinj Most44.7363900°15.2766700°510 m
Kosinjski44.7333300°15.2719400°494 m
Kosova Buljina45.0411100°14.9133300°563 m
Kostelčevo Selo44.8508300°15.2425000°459 m
Kovačevići44.5586100°15.3011100°566 m
Kovaćići44.8152800°15.2975000°518 m
Kozjača44.4583300°16.0794400°600 m
Kozjan44.7063900°15.5444400°831 m
Krakovac44.8105600°15.3091700°453 m
Kralići44.6650000°15.3930600°574 m
Kraljevac44.5425000°15.7730600°715 m
Kranjčevići44.7986100°15.3338900°459 m
Kranjsko Selište44.5561100°15.8119400°883 m
Krasno Polje44.8230600°15.0513900°790 m
Krasovčevo Selo44.8461100°15.2791700°465 m
Krbava44.6141700°15.6722200°634 m
Krbavica44.7088900°15.6269400°679 m
Krč44.8230600°15.0475000°803 m
Krčevine44.6841700°15.9369400°567 m
Krčevine44.5027800°15.5844400°610 m
Krge44.7700000°15.6238900°783 m
Krivi Put45.0325000°14.9630600°816 m
Križ44.3741700°15.2888900°218 m
Križajica44.4155600°15.5330600°584 m
Križpolje45.0211100°15.1652800°540 m
Krnete44.5080600°16.1038900°626 m
Krpani44.5425000°15.3988900°566 m
Krš44.7291700°15.3186100°559 m
Krš44.4825000°16.1350000°562 m
Krš44.7283300°15.3247200°564 m
Krst44.8455600°15.4544400°756 m
Krst44.7411100°15.7261100°653 m
Kruge44.6302800°15.9450000°659 m
Krušćica44.6888900°15.2575000°615 m
Kruškovac44.4305600°15.5661100°608 m
Krznarići44.9844400°15.2197200°608 m
Kućišta44.7713900°15.1633300°551 m
Kućišta44.5519400°15.0947200°631 m
Kućište44.6272200°15.9519400°716 m
Kugići44.5163900°15.6752800°786 m
Kugin Gaj44.5416700°15.9961100°660 m
Kugina Kuća44.6222200°15.0705600°1185 m
Kukjic44.4230600°15.5266700°589 m
Kukljić44.4333300°15.5333300°589 m
Kula44.8250000°15.0522200°790 m
Kulica44.5452800°15.4322200°569 m
Kumazečeva Draga44.5291700°15.8222200°813 m
Kundrići44.8538900°15.7413900°342 m
Kurjak44.5000000°15.7363900°737 m
Kustići44.5305600°14.9666700°58 m
Kut44.7552800°15.4305600°813 m
Kuterevo44.8252800°15.1408300°560 m
Kvarte44.6677800°15.3822200°574 m
Ladišići44.7588900°15.4191700°763 m
Ladišići44.8152800°15.3147200°456 m
Lainići44.5602800°15.6336100°782 m
Laliči44.9305600°15.2166700°458 m
Lalići44.7647200°15.6397200°823 m
Lasići44.9838900°15.2163900°606 m
Laškarini44.8041700°15.3555600°455 m
Ledenik44.5383300°15.1088900°565 m
Lekci44.7669400°15.1747200°506 m
Lemaići44.5772200°15.3513900°561 m
Lemić Dolac44.8116700°15.0805600°664 m
Letinac44.9819400°15.2236100°600 m
Levari44.9794400°15.2213900°602 m
Levnajići44.8563900°15.4266700°759 m
Ličine44.4208300°15.6466700°596 m
Lički Čitluk44.4716700°15.4050000°565 m
Lički Novi44.5166700°15.3330600°560 m
Lički Osik44.6038900°15.4247200°575 m
Lički Ribnik44.4858300°15.4511100°569 m
Ličko Cerje44.3613900°15.6883300°573 m
Ličko Lešće44.8047200°15.3247200°457 m
Ličko Petrovo Selo44.8800000°15.7119400°361 m
Linići44.5277800°15.1611100°908 m
Linjaci44.5591700°15.3636100°567 m
Lipe44.5419400°15.3933300°565 m
Lipice45.0166700°15.2666700°644 m
Lipova Glavica44.6525000°15.4283300°611 m
Lipovlje44.8341700°15.1872200°561 m
Lipovo Polje44.7466700°15.2286100°496 m
Lipovo Polje44.7672200°15.1675000°556 m
Lisac44.7611100°14.9500000°1320 m
Lisina44.7636100°15.4319400°852 m
Lisina44.9122200°15.0622200°585 m
Liskovac44.9305600°14.9858300°859 m
Ljubežina44.9438900°14.9766700°675 m
Ljubotine44.9069400°15.1166700°419 m
Ljubovića Poljana44.6413900°15.9733300°589 m
Ljubovo44.6525000°15.5355600°881 m
Ljuštine44.9936100°15.3466700°547 m
Ljuštinova Draga44.9519400°15.2969400°533 m
Ljutača44.5591700°15.2852800°599 m
Lokmeri44.9841700°15.1527800°467 m
Lokva44.8472200°14.9088900°335 m
Lokvica44.7091700°15.1550000°547 m
Lončar44.4644400°15.8191700°808 m
Lončari44.6591700°15.3347200°614 m
Lončari44.9261100°15.2286100°458 m
Lončarić44.5075000°15.8838900°993 m
Lopci44.8936100°14.9777800°897 m
Lopci44.9050000°14.9475000°422 m
Loskun44.6958300°15.9550000°246 m
Lovinac44.3913900°15.6855600°582 m
Lug44.6205600°14.9808300°331 m
Lug44.9502800°15.3255600°570 m
Lug44.8333300°15.3038900°456 m
Lug44.7436100°15.4905600°637 m
Luka44.8627800°15.2422200°453 m
Lukaševića Draga44.7775000°15.2822200°844 m
Lukići44.7044400°15.6330600°693 m
Lukići44.8050000°15.5822200°788 m
Lukovo44.8544400°14.8944400°41 m
Lukovo Šugarje44.4397200°15.1927800°45 m
Lulići44.6530600°15.3386100°586 m
Lun44.6869400°14.7502800°89 m
Magaruša44.6611100°15.9713900°539 m
Majstorovići44.4669400°16.1291700°466 m
Majstorovići44.4533300°16.0755600°598 m
Majstorovići44.5352800°15.7525000°716 m
Maklovac44.7205600°15.7691700°655 m
Mala Gudara44.3088900°15.7408300°647 m
Mala Ivanča44.7694400°14.8997200°264 m
Mala Kapela44.9752800°15.3983300°804 m
Mala Plaha44.6500000°15.1661100°607 m
Male Brisnice44.7538900°14.9252800°662 m
Mali Bubanj44.5141700°16.0575000°637 m
Mali Halan44.2916700°15.6555600°1050 m
Mali Kraj44.5925000°15.1469400°1129 m
Mali Kraj44.4819400°15.3400000°568 m
Mali Žitnik44.6122200°15.3416700°562 m
Malinište44.8122200°15.3222200°453 m
Maljkovići45.0013900°15.0444400°583 m
Maljkovići45.0019400°15.0430600°580 m
Malo Polje44.6563900°15.3555600°579 m
Malo Selo44.6219400°15.3466700°561 m
Malo Seoce44.7033300°15.9466700°423 m
Malta44.5325000°15.9830600°577 m
Mamac44.5911100°15.9588900°779 m
Mance44.7147200°15.2586100°500 m
Mandekić44.6247200°14.9725000°267 m
Mandić Dol44.5652800°15.9300000°630 m
Mandići44.8863900°15.3483300°535 m
Mandići44.6027800°15.7377800°646 m
Manita Draga44.6202800°15.5988900°683 m
Marama44.6377800°14.9808300°588 m
Marasi44.3972200°15.2894400°712 m
Marasi44.9322200°15.1333300°428 m
Marasi44.5863900°15.3805600°566 m
Marići44.6269400°15.4513900°591 m
Marjani44.8736100°15.2769400°467 m
Markovac44.8555600°14.9480600°885 m
Markovićevo Selo44.8705600°15.2577800°462 m
Markovići44.5997200°15.2936100°564 m
Markovići44.7216700°15.4761100°835 m
Markovo Selo44.6727800°15.3619400°579 m
Mašića Budžak44.7733300°15.4822200°783 m
Mašići44.5836100°15.7458300°681 m
Maslikose44.6361100°15.7233300°627 m
Matašići44.8269400°15.2841700°451 m
Matešić44.8936100°14.9594400°617 m
Matić Podi44.5622200°15.0333300°71 m
Matići44.5055600°15.7305600°753 m
Matijević44.6077800°14.9858300°217 m
Matovinska Lisina44.9319400°15.6052800°680 m
Mažurani44.4894400°15.1275000°136 m
Medak44.4554100°15.5077600°576 m
Medići44.4636100°16.0702800°584 m
Meduvode44.3758300°15.6016700°599 m
Melinovac44.7419400°15.8977800°448 m
Melnice44.9647200°15.0183300°554 m
Metajna44.5069400°15.0119400°9 m
Mezinovac44.6722200°15.3419400°597 m
Mihaljevac44.7647200°15.7111100°664 m
Milanovići44.6072200°15.6561100°658 m
Milića Kraj44.6330600°15.9722200°607 m
Milinkovića Nuga44.6586100°15.1936100°595 m
Miljača44.5761100°15.3152800°567 m
Miljkovići44.4527800°15.2130600°499 m
Miljuši44.4847200°16.1111100°597 m
Milkovića Varoš44.5772200°15.2986100°574 m
Milkovići44.7111100°15.3538900°604 m
Milkovići44.6786100°15.3566700°590 m
Mirići44.7172200°15.6272200°684 m
Mirići44.7133300°15.6463900°727 m
Mirković44.4536100°15.8030600°763 m
Mirkovići44.8752800°15.3386100°521 m
Miščevići44.5255600°15.5369400°601 m
Mišići44.4394400°16.0425000°849 m
Miškovići44.7591700°14.9086100°347 m
Miškulin44.8288900°14.8927800°229 m
Miškulini44.5688900°15.2511100°601 m
Mišljenovac44.5802800°16.0100000°582 m
Mlada Nedelja44.8719400°15.1513900°468 m
Mlakva44.7005600°15.2894400°493 m
Mlinište44.6319400°15.0180600°994 m
Modrići44.8208300°15.0788900°784 m
Mogorić44.5033300°15.5697200°601 m
Momčilovići44.5347200°15.7377800°717 m
Mrsinj44.7305600°15.6447200°902 m
Mrzli Dol45.0341700°14.9772200°765 m
Muharev Brijeg44.6330600°15.2122200°594 m
Mukinje44.8741700°15.6294400°674 m
Murgići44.6463900°15.4733300°672 m
Murgići44.6725000°15.4594400°681 m
Murgići44.6594400°15.4113900°573 m
Mušaluk44.6091700°15.3852800°570 m
Mutilić44.5188900°15.7741700°717 m
Naprte44.8819400°15.2744400°466 m
Narančići44.8897200°15.3938900°608 m
Narandžići44.7708300°15.5108300°823 m
Nebljusi44.6594400°15.9447200°544 m
Nehaj44.9852800°14.9088900°72 m
Nenadići44.8563900°15.4777800°812 m
Nikšića Most44.9241700°15.1375000°424 m
Nikšići44.5936100°15.4266700°569 m
Nikšići44.6305600°15.4872200°687 m
Nikšići44.6197200°15.4516700°589 m
Nogonjići44.6613900°15.3602800°586 m
Novakovići44.8700000°15.3483300°519 m
Novalja44.5577800°14.8866700°17 m
Novkovići44.5091700°15.5300000°581 m
Novo Selo44.7386100°15.7172200°650 m
Novo Selo44.9088900°15.2397200°461 m
Novo Selo44.8711100°15.7175000°358 m
Novoselija44.6461100°15.1975000°582 m
Novoselija44.5819400°15.4272200°577 m
Novoselo44.5186100°15.3077800°562 m
Novoselo Bilajsko44.5158300°15.4194400°563 m
Obilje44.8405600°15.2513900°461 m
Obljaj44.5400000°15.9575000°559 m
Obljajac44.5919400°15.2858300°562 m
Obsenica44.6511100°15.5708300°957 m
Obućine44.7352800°15.4233300°666 m
Ognilo44.5102800°15.1091700°202 m
Ognjenovići44.8813900°15.3452800°533 m
Ograđenice44.4863900°16.0872200°551 m
Okrugli Dolac44.5427800°15.2380600°791 m
Oljubine44.7219400°15.6363900°721 m
Oltari44.8738900°14.9844400°945 m
Ondić44.5000000°15.7725000°724 m
Opačića Dolina44.5694400°15.9600000°670 m
Opalić44.4688900°15.7352800°686 m
Opaljene Klade44.6433300°15.9611100°669 m
Oraovac44.5280600°15.9388900°559 m
Oravac44.7291700°15.7177800°653 m
Oreškovići44.9127800°15.1663900°436 m
Oreškovići44.8363900°15.2611100°450 m
Orije44.8808300°14.9533300°676 m
Orlović44.4675000°15.6200000°605 m
Orlovići44.5036100°15.6805600°752 m
Orniće44.4977800°15.4175000°565 m
Orovac44.8863900°15.1938900°465 m
Osredak44.8977800°15.6036100°584 m
Oštra44.5263900°15.3336100°578 m
Ostrvica44.5611100°15.4530600°586 m
Oteš44.6172200°15.2830600°600 m
Otočac44.8694400°15.2375000°459 m
Paklarić44.4300000°15.7594400°992 m
Palčić44.5416700°14.8930600°49 m
Pandžinac44.6058300°15.0002800°428 m
Panjenovići44.8158300°15.0602800°804 m
Papičić Selo44.5797200°15.2511100°583 m
Papuča44.4266700°15.5427800°585 m
Parčići44.4127800°15.6636100°594 m
Paripovići44.7350000°15.3500000°610 m
Paruni44.7072200°15.4636100°725 m
Pašina Luka44.9175000°15.7036100°316 m
Pavelići44.5372200°15.3030600°572 m
Pavičići44.4075000°15.2547200°335 m
Pavičići44.4077800°15.2355600°74 m
Pavičići44.5772200°15.2547200°585 m
Pavičići44.4288900°15.2519400°723 m
Pavlice44.4605600°15.4327800°565 m
Pavlovac44.5152800°15.5313900°587 m
Pećane44.6469400°15.7238900°639 m
Pećani44.6880600°15.3811100°588 m
Pećina44.7969400°15.3294400°454 m
Pejakuša44.5863900°15.0380600°812 m
Pejnovići44.7041700°15.7205600°667 m
Pejnovići44.8500000°15.4063900°699 m
Pejnovići44.5597200°15.2669400°597 m
Pejnovići44.5688900°15.2780600°579 m
Pejnovići44.6975000°15.6961100°787 m
Peljica44.7425000°14.9094400°201 m
Peovo44.6355600°16.0163900°533 m
Peragino Polje44.3958300°15.6538900°589 m
Perića Stan44.6752800°14.7658300°123 m
Perići44.5875000°15.6675000°644 m
Perinovići44.6880600°15.4219400°622 m
Perišići44.6897200°15.7180600°694 m
Perišići44.9258300°15.1911100°472 m
Perišina Baraka44.7386100°15.0622200°1087 m
Perkovići44.9952800°15.1816700°626 m
Perkovići44.9786100°15.2319400°596 m
Perušić44.6494400°15.3833300°579 m
Petanović Brdo44.6008300°15.6183300°680 m
Petranović44.7769400°15.1575000°655 m
Petrinić Polje44.9194400°15.3611100°681 m
Petrlići44.7613900°15.4286100°822 m
Petstopet44.5241700°15.1958300°960 m
Pilar44.3488900°15.6869400°566 m
Pilipovići44.5125000°16.1252800°321 m
Piplica44.4186100°15.6847200°608 m
Pirovište44.6483300°15.9316700°869 m
Planinkovac44.9625000°14.9261100°84 m
Plasčica44.9936100°15.1911100°642 m
Plišići44.8166700°15.3036100°452 m
Plitka Draga44.5544400°15.0369400°6 m
Plitvica44.8991700°15.5933300°627 m
Plitvička Jezera44.8812600°15.6227500°613 m
Plitvički Ljeskovac44.8450000°15.6027800°647 m
Plitvički Ljeskovac44.8419400°15.5947200°657 m
Počitelj44.4488900°15.4477800°573 m
Pocrnići44.6941700°15.4447200°706 m
Počučići44.5061100°15.3688900°562 m
Pod44.8855600°14.9608300°788 m
Pod Debeljačom44.4927800°16.0997200°575 m
Podabljai44.7475000°15.3111100°589 m
Podastrana44.6044400°15.3988900°583 m
Podastrana44.6530600°15.2061100°582 m
Podbilo45.0425000°14.9405600°730 m
Podbrdo44.9461100°15.1402800°444 m
Podgora44.5977800°15.0313900°960 m
Podgorći44.5544400°15.3488900°558 m
Podić44.6572200°14.9502800°274 m
Podjasle44.5366700°15.8925000°1183 m
Podjelar44.7072200°15.2605600°511 m
Podklisa44.5088900°15.3511100°565 m
Podkoren44.7597200°15.3847200°640 m
Podkosa44.3141700°15.7716700°561 m
Podkraj44.9047200°15.1552800°424 m
Podkuk44.5172200°15.8602800°851 m
Podlapac44.5833300°15.6319400°685 m
Podlapača44.5846000°15.6315300°687 m
Podmetlom44.5211100°15.8641700°856 m
Podrudinci44.7133300°15.7175000°676 m
Podum44.8858600°15.2861000°480 m
Pogledalo44.9458300°15.0413900°511 m
Poljan44.7150000°15.3130600°533 m
Poljana44.8352800°15.1244400°625 m
Poljana44.3205600°15.7002800°596 m
Poljana Oreškova44.5800000°15.9944400°718 m
Poljanak44.9217200°15.5985600°580 m
Poljanka44.7013900°15.2788900°509 m
Poljari44.5033300°15.3852800°568 m
Polje44.8194400°15.0730600°722 m
Poljice44.4558300°15.7886100°706 m
Poljice44.8711100°15.2094400°477 m
Polovine44.5472200°15.4486100°583 m
Ponor Korenički44.7341700°15.7647200°662 m
Ponori44.8711100°15.1394400°486 m
Popovača44.6391700°15.1791700°601 m
Popovića Kraj44.6550000°15.9508300°554 m
Popovići44.8555600°15.3411100°489 m
Potkoviljača44.5497200°15.6486100°777 m
Potkraj44.4941700°16.0566700°562 m
Potkraj44.5002800°16.0727800°595 m
Potkraj44.5202800°15.8291700°810 m
Potkrčana44.5105600°15.8094400°816 m
Potlisac44.5177800°16.0116700°565 m
Pražići44.7125000°15.2908300°501 m
Predvaganac44.6425000°15.2619400°571 m
Preobraženje44.5013900°15.7766700°760 m
Preradovi44.4436100°15.4633300°572 m
Pribići44.7055600°15.6163900°681 m
Price44.9488900°15.1738900°447 m
Price44.7222200°15.6911100°837 m
Prijeboj44.8408300°15.6758300°676 m
Prizna44.6237100°14.9724800°232 m
Prljevo44.4825000°16.0975000°591 m
Progon44.6041700°15.3863900°576 m
Prokički Grabar44.9777800°15.0811100°495 m
Prokike44.9875000°15.0711100°509 m
Prpići44.3702800°15.6875000°574 m
Prpići44.5377800°15.1486100°931 m
Prše44.7247200°15.2783300°506 m
Prvan Selo44.6319400°15.3888900°585 m
Pupavci44.8130600°15.4736100°814 m
Pupavci44.6594400°15.6936100°648 m
Pušići44.6677800°15.4122200°592 m
Radakovići44.5730600°15.7672200°709 m
Radakovići44.5027800°15.3563900°560 m
Radlovac44.6155600°15.0211100°961 m
Radmanovići44.5536100°15.4802800°584 m
Radoševići44.6416700°15.3033300°564 m
Radotići45.0150000°15.1558300°551 m
Radovići44.7316700°15.3472200°590 m
Raduč44.3875000°15.5908300°615 m
Radučki Lipac44.3805600°15.6080600°591 m
Rajačići44.9927800°15.0530600°520 m
Rajčević44.5569400°15.2733300°571 m
Rajiče44.6475000°15.9916700°543 m
Rajkovići44.9772200°15.2422200°597 m
Rajkovići44.9838900°15.1486100°463 m
Rajkovići44.8397200°15.3244400°468 m
Rakići44.6680600°15.4661100°699 m
Rakići44.6533300°15.4775000°699 m
Rakići44.7061100°15.5522200°876 m
Rakići44.5347200°15.5055600°587 m
Rakići44.6486100°15.5280600°893 m
Rakita44.8913900°14.9886100°1022 m
Ramljani44.7650000°15.4116700°756 m
Rapaići44.9513900°15.1166700°434 m
Rapain Dol44.9566700°15.1019400°427 m
Rapain Klanac44.9658300°15.0755600°499 m
Rapajić44.7552800°15.6277800°820 m
Rapajića Kraj44.7161100°15.6488900°746 m
Rašete44.5541700°15.4844400°584 m
Raškovići44.9900000°15.1805600°574 m
Rasoja44.3780600°15.7169400°592 m
Rasovača44.5663900°15.3119400°567 m
Rastoka44.5977800°15.2858300°559 m
Rastova Draga44.7594400°15.2522200°497 m
Rastovača44.9139500°15.6290400°499 m
Ratkovići44.6433300°15.6350000°662 m
Ravni Dabar44.5636100°15.1238900°734 m
Razbojište44.8850000°14.9708300°739 m
Razbojne44.3641700°15.7152800°598 m
Razvala45.0763900°15.2113900°685 m
Repci44.7436100°15.3155600°595 m
Rešetar44.8977800°15.7033300°338 m
Ribarica44.5516700°15.0427800°6 m
Ribnik44.7033300°15.2197200°509 m
Ričice44.3377800°15.7419400°572 m
Rijeka44.3983300°15.6233300°587 m
Rizvanuša44.4916700°15.3033300°571 m
Rodić Poljana44.9069400°15.5708300°718 m
Rogići44.8480600°15.2519400°459 m
Rogići44.9075000°15.0000000°1108 m
Rončevići44.9322200°15.1936100°462 m
Rončevići44.8208300°15.1486100°479 m
Rostrun44.8877800°15.1213900°516 m
Rosulje44.5088900°15.4363900°574 m
Rosulje44.5975000°15.6375000°676 m
Rosulje44.5363900°15.3163900°562 m
Rožići44.9041700°15.1744400°427 m
Rudanovac44.7752800°15.6872200°685 m
Rudelići44.4505600°15.1830600°122 m
Rudelići44.4666700°15.1908300°684 m
Rudelići44.5438900°15.3058300°558 m
Rudeži44.5291700°15.5008300°580 m
Rudopolje44.8608300°15.4727800°790 m
Ruja44.7105600°15.1783300°527 m
Rujnica44.5886100°15.4305600°571 m
Rukavina44.4708300°15.1552800°201 m
Rukavine44.5327800°15.2755600°565 m
Rukavine44.9058300°15.1250000°425 m
Rukavine44.9030600°14.9269400°205 m
Rukavine44.8719400°15.0963900°573 m
Rukavine44.5841700°15.3675000°566 m
Rumenovići44.9986100°15.1636100°525 m
Rupčići44.9916700°15.0947200°507 m
Rupčići44.7916700°15.3425000°471 m
Šakići44.5547200°15.7086100°668 m
Šalamunić44.6472200°15.6383300°638 m
Samarožila44.8244400°15.0541700°803 m
Samolov44.8522200°15.4705600°798 m
Šankov44.5800000°14.8669400°66 m
Šarani44.4025000°15.2750000°547 m
Sarapovo Selo45.0258300°15.2719400°534 m
Šarci44.4994400°16.0708300°577 m
Šarić Brdo44.5347200°15.8097200°786 m
Šarići44.5788900°15.3916700°566 m
Šarići44.5916700°15.2419400°583 m
Šarići44.3891700°15.2563900°77 m
Savići44.8719400°15.3208300°514 m
Šebalji44.9930600°15.3280600°543 m
Šeganovac44.7500000°15.7400000°659 m
Seline44.8727800°14.9069400°198 m
Seline44.6288900°14.9750000°338 m
Selište44.9619400°15.3322200°627 m
Selište44.5500000°15.8213900°880 m
Selište44.5225000°15.5458300°599 m
Selište44.5750000°15.2777800°569 m
Selište44.7658300°15.2152800°496 m
Selište44.5186100°16.1194400°375 m
Senj44.9894400°14.9058300°18 m
Senokos44.6419400°15.4922200°724 m
Seoce44.8608300°15.4063900°771 m
Šepci44.8233300°15.1505600°537 m
Šerbedžije44.6711100°15.6600000°640 m
Serdari44.6444400°15.4944400°732 m
Šerići44.5308300°15.4577800°572 m
Sertić Poljana44.9258300°15.5661100°700 m
Sertići44.5627800°15.6413900°786 m
Sertići45.0500000°15.2333300°636 m
Ševeri44.6783300°15.6266700°654 m
Ševrlje44.9413900°15.1305600°440 m
Šijani44.6497200°15.7000000°637 m
Šikić- Dražica44.5013900°15.1130600°51 m
Šilović44.3272200°15.6436100°601 m
Šimci44.7077800°15.2055600°507 m
Šimunići44.5211100°15.4338900°585 m
Šimunići44.9108300°15.1422200°428 m
Sinac44.8294400°15.3322200°461 m
Široka Kula44.6152800°15.4566700°587 m
Sitnik44.9561100°15.3236100°592 m
Sitvuci44.6800000°15.3455600°583 m
Sječivica44.8030600°15.5194400°931 m
Škare44.8913900°15.3122200°493 m
Skenderi44.6716700°15.2505600°678 m
Skendžići44.8988900°15.3105600°522 m
Skendžići44.8791700°15.1625000°484 m
Skenžine Kuće44.6627800°15.6180600°675 m
Skladište Gavrilović44.5438900°15.2788900°562 m
Škodići44.6605600°15.3436100°605 m
Škorak44.8930600°15.3588900°556 m
Škorići44.6780600°15.7358300°609 m
Škorići44.6233300°15.9947200°602 m
Škorići44.9002800°15.1105600°419 m
Skorpovac44.5916700°15.0538900°958 m
Skorupov Dolac44.8783300°14.9275000°377 m
Skunca44.5352800°14.8988900°28 m
Škunca44.5891700°14.8538900°91 m
Škvadra44.6316700°15.2361100°577 m
Slavići44.9863900°15.0583300°506 m
Slavkovići44.9227800°15.1883300°492 m
Šljivari44.7897200°15.3594400°452 m
Smiljan44.5638900°15.3180600°560 m
Smiljaniči44.9927800°15.0594400°511 m
Smiljansko Polje44.5847200°15.3844400°565 m
Smiljarići44.6127800°15.6633300°636 m
Smojveri44.5894400°15.0036100°223 m
Smokrić44.3847200°15.7430600°618 m
Smolčić44.3105600°15.6700000°642 m
Smolčići44.9986100°15.1794400°624 m
Smolčići44.9977800°15.2566700°745 m
Smoljanac44.9386100°15.6597200°384 m
Smrdelj44.6411100°15.6508300°647 m
Sokolići44.6552800°15.3905600°576 m
Šoljci44.6613900°15.2716700°564 m
Sorići44.6313900°15.4052800°594 m
Španjuša44.6455600°15.1847200°615 m
Spasovác44.9730600°14.9213900°64 m
Sporčići44.8186100°15.1886100°549 m
Srdari44.5747200°15.2458300°569 m
Srdelj44.5505600°15.3305600°555 m
Srednja Gora44.5101000°15.6732000°776 m
Srednji Bukovac44.6472200°15.4086100°580 m
Srpsko Polje44.9047200°15.1366700°416 m
Stajnica45.0333300°15.2500000°491 m
Stakić Selo44.7600000°15.1886100°501 m
Štampari44.7361100°15.5136100°700 m
Stanići44.5158300°15.7655600°728 m
Stanišće44.6444400°14.7883300°75 m
Staništa44.5486100°15.0677800°277 m
Stanovi44.7344400°15.9044400°507 m
Stara Novalja44.5980600°14.8772200°64 m
Stara Pila44.5055600°15.2358300°645 m
Starčević Dolac44.6500000°15.0005600°1105 m
Starčevića Podi44.6466700°14.9797200°654 m
Starčevići44.5313900°15.9891700°602 m
Starčevići44.6666700°15.1444400°671 m
Stari Budak44.5836100°15.3991700°568 m
Starigrad44.7966700°14.8833300°75 m
Staro Selo44.8888900°15.2455600°451 m
Staro Selo44.4900000°15.2705600°629 m
Štetići44.8297200°15.4538900°802 m
Štikada44.3055600°15.8147200°558 m
Štikadski Klanac44.3216700°15.7844400°580 m
Štimci44.6622200°15.4308300°637 m
Štimići44.7227800°15.4586100°768 m
Stinica44.7200000°14.8944400°23 m
Stiničke Staze44.7261100°14.9102800°193 m
Stinički Dolac44.7166700°14.8980600°33 m
Štirovača44.6963900°15.0500000°1120 m
Stojanovići44.8997200°15.2933300°489 m
Stojevića Draga44.6427800°15.2994400°565 m
Stojići44.5647200°15.7747200°721 m
Stolac44.9386100°14.9852800°890 m
Strug44.8622200°14.9211100°501 m
Struga44.7394400°14.9525000°1190 m
Stubalj44.9775000°15.0083300°590 m
Studenci44.7105600°15.3497200°588 m
Štuliča Kula44.4652800°15.6408300°615 m
Štulinac44.6627800°15.1352800°706 m
Stupačinovo44.5391700°15.1641700°993 m
Šugarje44.4177800°15.2413900°307 m
Šumećica44.8608300°15.2030600°453 m
Šuputi44.7405600°15.7327800°643 m
Šušanj45.0552800°14.9033300°484 m
Sušanj44.5244400°15.1188900°617 m
Šušanj44.7072200°15.2858300°515 m
Šušnjari45.0555600°15.0750000°652 m
Sveta Petka44.4250000°15.6438900°605 m
Sveti Arandel44.3038900°15.7555600°572 m
Sveti Ivan44.4058300°15.4941700°969 m
Sveti Ivan44.7608300°15.2461100°508 m
Sveti Jovan44.6447200°14.9558300°231 m
Sveti Luka44.3944400°15.6019400°598 m
Sveti Marko44.8613900°15.3072200°481 m
Sveti Mihovil44.9808300°14.9813900°626 m
Sveti Rok44.3608300°15.6525000°569 m
Sveti Rok Staro Selo44.3527800°15.6319400°564 m
Sveti Tranjo44.7869400°15.3669400°469 m
Sveti Vid44.6122200°14.8219400°45 m
Švica44.8713900°15.1750000°453 m
Svilari44.7091700°15.5238900°826 m
Svilari44.7705600°15.5388900°999 m
Svilari44.6400000°15.7258300°639 m
Svinjar44.7061100°15.7411100°671 m
Svračkovo Selo44.6213900°15.6225000°685 m
Tišmin Varoš44.5416700°15.8066700°799 m
Tisovac44.8286100°15.1961100°576 m
Tolić44.5919400°15.6638900°639 m
Toljani44.9794400°15.0738900°501 m
Tomaševići44.7186100°15.3830600°643 m
Tomčeva Draga44.7513900°15.2494400°498 m
Tomci44.7411100°15.2730600°496 m
Tomić44.6805600°14.7575000°100 m
Tomljenovići44.5888900°15.2305600°576 m
Tonkovići44.8097200°15.3597200°463 m
Torine44.7455600°15.4863900°665 m
Tovrnele44.6913900°14.7383300°24 m
Travice44.4605600°15.5241700°584 m
Trkulji44.4355600°15.6136100°601 m
Trnava Poljana44.5152800°15.8705600°942 m
Trnavac44.7500000°15.5477800°750 m
Trnovac44.8436100°14.9163900°567 m
Trnovac44.5263900°15.2772200°577 m
Trnovac44.5875000°16.0022200°649 m
Trolokve44.7761100°15.1455600°614 m
Trolokve44.5783300°15.0000000°119 m
Trošelji44.3819400°15.2900000°291 m
Trtice44.8238900°15.4963900°789 m
Tučari44.7325000°15.5208300°849 m
Tuk44.6838900°15.6458300°645 m
Tuk44.6777800°15.6052800°701 m
Tuk Bjelopoljski44.7036100°15.7238900°686 m
Tukljace44.9141700°15.2241700°472 m
Tupale44.8202800°15.3194400°451 m
Turine44.9463900°14.9313900°130 m
Turjanski44.7855600°15.5011100°786 m
Tušice44.4572200°15.6863900°642 m
Tuževac44.9013900°14.9922200°973 m
Tužević45.0500000°15.0666700°628 m
Udbina44.5305600°15.7655600°827 m
Ugarkov stan44.5675000°15.5269400°864 m
Ugarkovići44.7308300°15.4269400°656 m
Uremovic44.6888900°15.4241700°645 m
Uremovići44.7027800°15.4058300°618 m
Urija44.5980600°15.4230600°573 m
Uvalica44.8208300°15.6252800°762 m
Uzelci44.8633300°15.3105600°489 m
Uzelci44.5941700°15.2275000°592 m
Uzelci44.4761100°15.1838900°734 m
Uzelci44.5816700°15.7416700°651 m
Uzelci44.7144400°15.3313900°590 m
Uzelci44.4658300°15.4238900°566 m
Uzelci44.8455600°15.4147200°722 m
Užlejebić44.7058300°15.9302800°520 m
Vagan44.4091700°15.7000000°603 m
Vaganac44.5777800°15.2908300°583 m
Vaganac44.6511100°15.2650000°577 m
Vaganski vrh44.3675000°15.5092000°1757 m
Vardići44.9088900°15.1322200°432 m
Varičaci44.7708300°15.6391700°808 m
Varićaci44.7238900°15.7072200°696 m
Varoš44.6641700°15.3816700°574 m
Vedašić44.6769400°15.7725000°640 m
Vedrine44.4272200°15.5163900°585 m
Vedro Polje44.5172200°15.3586100°560 m
Velika Gudura44.3025000°15.7694400°553 m
Velika Plana44.6566700°15.1497200°621 m
Velika Rudinka44.7730600°15.1866700°582 m
Velike Brisnice44.7830600°14.9252800°531 m
Velike Ivanča44.7788900°14.9061100°332 m
Veliki Duboki44.7019400°15.4744400°639 m
Veliki Žitnik44.5933300°15.3400000°566 m
Veliko Kamensko44.6400000°15.8816700°920 m
Veliko Seoce44.6761100°15.9613900°451 m
Veljun45.0061100°14.9597200°769 m
Veljun44.5216700°15.8083300°817 m
Vičići44.9725000°15.2438900°588 m
Vičići44.7594400°14.9002800°218 m
Vidovac44.5255600°15.0911100°134 m
Vijenac44.5302800°15.8566700°839 m
Visuć44.5277800°15.8275000°797 m
Vitasi44.4494400°15.4716700°572 m
Vivoze44.8591700°15.2302800°452 m
Vlaisavljevići44.7577800°15.5591700°756 m
Vlajisavljevići44.6697200°15.6716700°672 m
Vlaka44.7491700°14.9066700°260 m
Voćnjak44.8408300°15.4163900°729 m
Vodoteč45.0500000°15.1000000°643 m
Vojinovići44.5016700°15.3633300°560 m
Vojvodići44.5386100°15.9988900°646 m
Volarica44.3847200°15.6897200°578 m
Volarice44.5511100°15.4702800°586 m
Volarice44.8900000°14.9505600°566 m
Vranići44.9938900°15.1091700°460 m
Vranik44.4305600°15.6927800°633 m
Vranjak44.6672200°14.9311100°67 m
Vranovača44.7500000°15.6983300°665 m
Vranovine44.6316700°15.2747200°568 m
Vrata44.6591700°14.9936100°1024 m
Vrataruša45.0330600°14.9191700°610 m
Vratnik44.9691700°15.0122200°588 m
Vrba44.5233300°15.7633300°751 m
Vrban44.3466700°15.6511100°558 m
Vrbani44.5633300°15.0305600°58 m
Vrbanska Duliba44.6016700°15.0480600°979 m
Vrebac44.5269400°15.5055600°585 m
Vrelo Koreničko44.7680600°15.6716700°696 m
Vrhovine44.8516700°15.4191700°726 m
Vrišti44.5275000°15.8022200°796 m
Vrkljani44.6205600°15.2927800°575 m
Vrkljani44.3441700°15.6788900°562 m
Vrpile44.7175000°15.6869400°814 m
Vršine44.4958300°16.1230600°559 m
Vrzići44.9305600°15.0516700°554 m
Vučetići44.9908300°15.1491700°478 m
Vučjak44.5722200°15.4530600°587 m
Vugliši44.8616700°15.1258300°458 m
Vujinac44.8619400°14.9525000°1043 m
Vujnove Glave44.7372200°15.6369400°888 m
Vukava44.6238900°15.4750000°620 m
Vukelić Goljak44.7905600°15.1122200°888 m
Vukelići44.7480600°15.2705600°522 m
Vukelići44.5497200°15.3997200°567 m
Vukelići44.8266700°15.0302800°839 m
Vukmiroviča Brdo44.6194400°15.6102800°672 m
Vukmirovići44.6494400°15.5411100°927 m
Vukmirovići44.8391700°15.5669400°707 m
Vukmirovići44.8461100°15.4380600°782 m
Vukmirovići44.8419400°15.4861100°751 m
Vukobratovići44.6877800°15.6936100°739 m
Vukovići44.9322200°15.5886100°719 m
Vuksanava Varoš44.4447200°15.4288900°573 m
Vuksanovo Selo44.9294400°15.3491700°698 m
Vukšić44.6141700°15.4116700°573 m
Zabare44.9475000°15.3013900°530 m
Zabarje44.7200000°15.2958300°497 m
Žabica44.5291700°15.3569400°561 m
Zagoračka Varoš44.4272200°15.5086100°590 m
Zaklan44.7113900°15.6211100°698 m
Zaklopača44.8955600°15.6661100°555 m
Žakule44.9441700°15.1836100°455 m
Žakule44.9327800°15.2047200°456 m
Zalužje44.5166700°15.9561100°548 m
Zalužnica44.8552800°15.3569400°506 m
Zamršten44.7325000°15.2586100°497 m
Zaoštra44.5313900°15.3186100°562 m
Zapoljak44.4202800°15.5397200°582 m
Zapolje44.9625000°15.3091700°533 m
Zastani Ković44.6747200°15.5047200°851 m
Zavižan44.8146000°14.9754000°1594 m
Zavođe44.5230600°15.5155600°586 m
Zavođe44.5294400°15.4730600°579 m
Zavratnica44.6958300°14.9097200°159 m
Zavrh44.5713900°15.9997200°754 m
Zbjeg44.5586100°15.9272200°657 m
Zecovi44.6630600°15.6850000°652 m
Žegar44.5327800°16.0877800°618 m
Zelenike44.5788900°15.0102800°167 m
Zelići44.5183300°15.5294400°591 m
Željava44.8547200°15.7400000°344 m
Željezno Polje44.7130600°15.9036100°675 m
Žerovnica44.9011100°14.9127800°54 m
Žigići44.7041700°15.7319400°691 m
Živica44.9469400°15.3905600°864 m
Živulja44.7619400°15.5291700°927 m
Zobeničin Gaj44.5483300°15.9300000°676 m
Zrnića Poljana44.5747200°15.6113900°755 m
Zubovići44.5238900°14.9805600°64 m
Žukalj44.9252800°15.0002800°1035 m
Župani44.6175000°15.2716700°570 m
Županjol45.0050000°15.0263900°650 m
Žuta Lokva44.9697200°15.0636100°476 m
Žuta Lokva44.5908300°15.0044400°271 m
Zvirotići44.5755600°16.0141700°584 m