Vremenska prognoza Karlovačka županija

Odabirom lokacije prikazat će se detaljna desetodnevna prognoza za to mjesto.

Lokacija Geo. širina Geo. dužina Nad. visina
Arapovac45.0986100°15.6588900°308 m
Babići45.1908300°15.6308300°317 m
Badovinci45.7166700°15.3666700°646 m
Bajići45.2238900°15.7263900°175 m
Bajiči45.0686100°15.4758300°464 m
Bande45.1783300°15.6258300°283 m
Bande45.2122200°15.6030600°248 m
Bande45.1722200°15.6472200°368 m
Banska Selnica45.5013900°15.7186100°107 m
Banski Kovačevac45.5000000°15.7833300°106 m
Barić Selo45.0900000°15.6897200°299 m
Barići45.1394400°15.5950000°297 m
Barilović45.3833300°15.5500000°134 m
Basara45.0319400°15.7536100°312 m
Basara45.2152800°15.7616700°157 m
Basare45.2313900°15.7791700°178 m
Batnoga45.1700000°15.7036100°196 m
Begovac Plaščanski45.0166700°15.4166700°515 m
Begovo Brdo45.1769400°15.6933300°226 m
Belaj45.4333300°15.5500000°126 m
Belavići45.4333300°15.4833300°135 m
Bencetići45.5666700°15.5833300°123 m
Bijelci45.0469400°15.7388900°253 m
Bilo Cetinsko45.1313900°15.7036100°391 m
Bjelići45.4280600°15.7994400°162 m
Blainica45.5155600°15.7244400°104 m
Blanka45.1900000°15.2850000°337 m
Blanuše45.0838900°15.7286100°296 m
Blata45.0322200°15.3972200°520 m
Bogovići45.1419400°15.6094400°319 m
Bogovići45.2155600°15.7841700°184 m
Bogovići45.1375000°15.7102800°359 m
Bogovići45.1511100°15.7111100°191 m
Bogovolja45.0761300°15.7425500°269 m
Bogunovići45.4544400°15.6616700°128 m
Bojanici45.2136100°15.5016700°258 m
Borik44.9861100°15.4627800°645 m
Bosanci45.4394400°15.2650000°203 m
Bosiljevo45.4013900°15.2883300°264 m
Bošnjaci45.2394400°15.6883300°237 m
Božić Brdo45.0708300°15.7013900°261 m
Božići45.0827800°15.7013900°268 m
Brajakovo Brdo45.5166700°15.4333300°232 m
Brajdići44.9852800°15.6402800°403 m
Brajdići45.0230600°15.6347200°395 m
Bratovanci45.6333300°15.4333300°206 m
Brdo45.5333300°15.5166700°164 m
Brežani45.4700000°15.7002800°107 m
Breznik45.6000000°15.3666700°294 m
Brezno Drežničko45.1833300°15.1333300°540 m
Brezova Glava45.3758300°15.6197200°121 m
Brezovac45.0469400°15.6558300°353 m
Bročanac45.0583300°15.6236100°326 m
Brodani45.4763900°15.6630600°108 m
Bubnjarci45.6500000°15.3666700°190 m
Budačka Rijeka45.3266700°15.6136100°147 m
Budimlje45.0669400°15.3625000°397 m
Buhača45.1897200°15.7708300°208 m
Bukovac Perjasički45.2486100°15.5283300°228 m
Butorci45.1091700°15.7475000°394 m
Čalići45.2372200°15.7066700°205 m
Čamerovac45.0900000°15.6641700°301 m
Carević Selo45.0652800°15.7438900°258 m
Čatrnja44.9502800°15.6466700°383 m
Ceravac45.1490000°15.5697700°273 m
Cerovac Barilovički45.4166700°15.6000000°124 m
Cerovac Vukmanicki45.4273400°15.6059800°120 m
Cerovnik45.1500000°15.3000000°429 m
Ćeruvija45.0302800°15.6966700°336 m
Cetingrad45.1597200°15.7394400°227 m
Cetinski Varoš45.1350000°15.7200000°379 m
Čičin Most45.1619400°15.4644400°283 m
Čikare44.9891700°15.4297200°488 m
Cindrići45.1480600°15.7572200°218 m
Cindrići45.1005600°15.7352800°360 m
Cindrići45.1744400°15.6580600°340 m
Cindrići45.1972200°15.6472200°194 m
Cindrići45.1188900°15.6102800°300 m
Čorkova Uvala44.9125000°15.5297200°869 m
Crkvina45.3000000°15.5669400°216 m
Ćuić Brdo45.0422200°15.6344400°364 m
Čuke45.2955600°15.4269400°197 m
Ćulibrci45.2055600°15.7194400°173 m
Cvetičko Selo44.9255600°15.6958300°348 m
Cvijanović Brdo45.1844000°15.6066800°237 m
Cvitkovići45.0825000°15.6163900°313 m
Cvitović45.1388900°15.5972200°284 m
Dejanović Križ45.2144400°15.7161100°153 m
Dejanovići45.2247200°15.7569400°205 m
Dejanovići45.2169400°15.7897200°203 m
Delaći45.0730600°15.6294400°311 m
Delić Poljana45.1608300°15.7058300°247 m
Desmerice45.2166700°15.2166700°383 m
Desni Štefanki45.5034600°15.8995300°150 m
Desno Sredičko45.5166700°15.9000000°130 m
Devići45.2122200°15.7694400°145 m
Devići45.2280600°15.7083300°188 m
Devići45.2463900°15.6047200°267 m
Devići45.1952800°15.4827800°263 m
Diklići45.0197200°15.6191700°440 m
Doljani Žumberački45.7166700°15.3000000°562 m
Donja Brusovača45.2202800°15.7269400°165 m
Donja Glina45.1683300°15.6033300°254 m
Donja Močila45.0327800°15.5586100°317 m
Donja Perjasica45.3222200°15.4903800°215 m
Donja Trebinja45.4500000°15.6666700°145 m
Donja Žrvnica45.2010300°15.7067600°170 m
Donje Biljevina44.9677800°15.5175000°689 m
Donje Bukovlje45.3833300°15.4500000°191 m
Donje Dubrave45.3166700°15.3666700°210 m
Donje Mrzlo Polje45.4586100°15.5411100°133 m
Donje Pokuplje45.5363900°15.5486100°109 m
Donje Prilišće45.4752800°15.3705600°192 m
Donje Stative45.5166700°15.4666700°139 m
Donje Zagorje45.1833300°15.2500000°431 m
Donji Budački45.3666700°15.5833300°148 m
Donji Furjan45.0683300°15.6800000°316 m
Donji Gnojnice45.1272200°15.6702800°315 m
Donji Lađevac45.0894400°15.6316700°354 m
Donji Lipovac45.0155600°15.6877800°359 m
Donji Lović45.6666700°15.4166700°285 m
Donji Maljevac45.2011100°15.7841700°146 m
Donji Poloj45.2500000°15.5000000°246 m
Donji Popovac45.1016700°15.6075000°299 m
Donji Sjeničak45.4333300°15.7666700°224 m
Donji Velemerić45.4000000°15.5833300°175 m
Donji Zvečaj45.3666700°15.4166700°167 m
Dornji Kremen45.1352800°15.6255600°301 m
Došani45.0325000°15.6577800°349 m
Draganići45.6000000°15.6000000°132 m
Dragaši45.1019400°15.3597200°397 m
Drage45.0069400°15.6422200°358 m
Dragić45.2294400°15.6969400°183 m
Dragići45.2258300°15.7800000°203 m
Dragići44.9863900°15.4425000°494 m
Dragojevići45.1977800°15.6302800°280 m
Dragoševci45.7000000°15.3166700°381 m
Dragovići45.2058300°15.6502800°207 m
Drenar45.1463900°15.6600000°339 m
Drenovac44.9508300°15.6219400°424 m
Drežnik Grad44.9491700°15.6741700°418 m
Dubovac45.5000000°15.5333300°110 m
Dubrave45.1038900°15.6863900°297 m
Dubrovčani45.4500000°15.4500000°221 m
Duga Gora45.3386100°15.3419400°204 m
Duga Resa45.4286100°15.4883300°128 m
Dunjak45.2377800°15.6675000°203 m
Durići45.3708300°15.6044400°129 m
Dvorišće45.6666700°15.4333300°394 m
Džaperovac45.2411100°15.7508300°184 m
Ðipalo45.1711100°15.6130600°262 m
Ðurin Potok45.1141700°15.7850000°211 m
Ercegi45.2061100°15.7833300°145 m
Erdelj45.3833300°15.3833300°171 m
Erdelj45.3527800°15.2858300°220 m
Esapovići45.1444400°15.4655600°276 m
Frketič45.4425000°15.3966700°165 m
Funtana44.9741700°15.4997200°653 m
Furjan45.0641700°15.6875000°311 m
Galović-Selo45.4166700°15.5000000°151 m
Gambrija45.2113900°15.8188900°159 m
Gejkovac45.2200000°15.8283300°139 m
Generalski Stol45.3477800°15.3830600°200 m
Gerovo Tounjsko45.2666700°15.3166700°233 m
Glina Veljunska45.2238900°15.6000000°218 m
Glinica45.2055600°15.6519400°186 m
Glinsko Vrelo45.1536100°15.6097200°282 m
Gnojnice45.1338900°15.6747200°318 m
Goisovići45.2461100°15.5955600°266 m
Gojak45.3000000°15.2666700°197 m
Gojkovac45.2005600°15.6827800°158 m
Gojkovac45.2019400°15.6819400°168 m
Goljak45.5666700°15.6000000°111 m
Gonji Popovac45.1041700°15.6144400°297 m
Gornja Biljevina44.9647200°15.5230600°703 m
Gornja Brusovača45.2308300°15.7344400°166 m
Gornja Drežnica45.1500000°15.0500000°648 m
Gornja Glina45.1472200°15.6313900°284 m
Gornja Močila45.0334400°15.5573300°319 m
Gornja Šiljkovača45.1305600°15.7741700°190 m
Gornja Trebinja45.4386100°15.6722200°168 m
Gornja Žrvnica45.1894400°15.6950000°179 m
Gornje Bukovlje45.4000000°15.4333300°172 m
Gornje Dubrave45.3000000°15.3166700°224 m
Gornje Gnojnice45.1369400°15.6805600°336 m
Gornje Grići45.5361100°15.3880600°179 m
Gornje Mekušje45.4755600°15.6072200°120 m
Gornje Pokupje45.5666700°15.5166700°113 m
Gornje Prilišće45.4666700°15.3666700°185 m
Gornje Stative45.5166700°15.4833300°149 m
Gornje Taborište45.1308300°15.5900000°279 m
Gornje Zagorje45.2000000°15.2500000°507 m
Gornji Budački45.2864800°15.6056500°205 m
Gornji Furjan45.0625000°15.6791700°351 m
Gornji Kremen45.1313900°15.6313900°298 m
Gornji Lađevac45.0958300°15.6425000°385 m
Gornji Lipovac45.0255600°15.6736100°348 m
Gornji Lović45.6666700°15.4166700°285 m
Gornji Maljevac45.2033300°15.7580600°205 m
Gornji Poloj45.2666700°15.4666700°225 m
Gornji Sjeničak45.4000000°15.7833300°334 m
Gornji Velemerić45.4000000°15.5833300°175 m
Gornji Zvečaj45.4000000°15.4333300°172 m
Grabarska45.1541700°15.7586100°173 m
Grabovac44.9808300°15.6625000°368 m
Grabrk45.3500000°15.2833300°216 m
Gračac45.2086100°15.1325000°657 m
Gradac45.5000000°15.5666700°108 m
Gradišće45.4166700°15.4000000°148 m
Grgetić45.1136100°15.6922200°272 m
Griče45.5333300°15.3833300°214 m
Grobnik Veljunski45.2352800°15.6177800°276 m
Grubečići45.3330600°15.4694400°190 m
Gvozdići45.1913900°15.6169400°287 m
Gvozdići45.1636100°15.6358300°332 m
Hreljin Ogulinski45.2966700°15.1813900°378 m
Hrsina45.4000000°15.2666700°221 m
Hrvatski Blagaj45.2166700°15.5500000°261 m
Hrvojevići45.1030600°15.6875000°297 m
Irinovac44.9602800°15.6569400°388 m
Jadrići45.5500000°15.3166700°212 m
Jagetići45.1588900°15.0677800°509 m
Jagrovac45.2183300°15.7500000°151 m
Jamarje45.0100000°15.7311100°327 m
Jame45.0877800°15.6211100°308 m
Janja Gora45.1000000°15.4166700°405 m
Jarnevići45.5436100°15.3750000°174 m
Jasenak45.2327800°15.0441700°624 m
Jasenovica45.5833300°15.3666700°222 m
Jasetići45.5363900°15.4769400°144 m
Jaškovo45.5666700°15.4833300°125 m
Jazbac45.4658300°15.7394400°143 m
Jazvaci45.6000000°15.5833300°185 m
Jelov Klanac44.9906000°15.6306300°400 m
Jelov Klanac45.0030600°15.6025000°389 m
Jerkovići44.9216700°15.7080600°348 m
Jezera45.1277800°15.0652800°474 m
Jezero45.0547200°15.4219400°371 m
Jojić45.4552800°15.6991700°112 m
Josipdol45.1850000°15.2866700°343 m
Jovac45.1286100°15.6616700°287 m
Jovici45.3702800°15.6627800°141 m
Jučić45.1613900°15.6402800°350 m
Jukići45.0905600°15.7638900°407 m
Jurovski Brod45.6319400°15.3255600°139 m
Juzbašići45.0688900°15.5975000°396 m
Kablar45.4800000°15.7552800°127 m
Kamanje45.6352800°15.3958300°167 m
Kamenica45.1297200°15.5972200°274 m
Kamenica Skradnička45.2166700°15.3833300°233 m
Kamensko45.4833300°15.6166700°110 m
Kampići45.1008300°15.7563900°419 m
Kapljuv45.1216700°15.7027800°335 m
Karajlovichi45.1863900°15.4525000°271 m
Karlovac45.4916700°15.5500000°114 m
Kašt45.7000000°15.3666700°472 m
Katići45.1902800°15.6505600°188 m
Katići45.2166700°15.7433300°155 m
Kejić45.1597200°15.6569400°353 m
Kestenje45.1147200°15.7261100°380 m
Kestenovac45.2222200°15.6444400°188 m
Kiurinsko Selo45.1705600°15.7561100°205 m
Klanac Perjasički45.2372200°15.5172200°236 m
Klizavac45.1541700°15.6313900°310 m
Ključar45.3298200°15.7609200°262 m
Klokoč45.2116700°15.6938900°175 m
Klupica45.2556800°15.6438400°240 m
Knežević45.2269400°15.6105600°251 m
Kneževic-Kosa45.3480600°15.6888900°174 m
Kneževići44.9813900°15.4433300°483 m
Kokirevo45.3552800°15.7236100°209 m
Kolarić45.3216700°15.6763900°143 m
Kolenovac45.5333300°15.4166700°217 m
Komadine45.0575000°15.3902800°438 m
Komesarac45.1022200°15.7533300°405 m
Kordon45.0819400°15.7658300°374 m
Kordunski Ljeskovac45.0035300°15.7669300°329 m
Korita44.9588900°15.6108300°436 m
Koritinja45.5166700°15.7333300°102 m
Kosa45.1305600°15.6938900°352 m
Kosa45.0638900°15.7091700°280 m
Kosanovići45.0941700°15.4352800°359 m
Kosijersko Selo45.1858300°15.7000000°191 m
Kosijersko Selo45.2041700°15.5947200°212 m
Kozak45.2238900°15.8347200°154 m
Kozline45.2147200°15.5980600°228 m
Krakar45.1833300°15.0666700°458 m
Krivaja45.2047200°15.7322200°158 m
Krivaja Vojnička45.3333300°15.7166700°150 m
Krmari45.1572200°15.7583300°201 m
Krnjaduša45.1366700°15.6566700°331 m
Krnjak45.3333300°15.6000000°140 m
Krstinja45.2441700°15.7300000°175 m
Kruškovača45.0958300°15.7355600°362 m
Kućevice45.4833300°15.4166700°182 m
Kučinić45.1519400°15.5983300°356 m
Kučinić Selo45.1644400°15.6680600°298 m
Kučinić-Selo45.2427800°15.2269400°343 m
Kuk45.1608300°15.7186100°188 m
Kunčani45.7166700°15.3166700°539 m
Kunić45.1000000°15.3333300°414 m
Kunić45.5166700°15.3500000°304 m
Kupljensko45.2975900°15.6716500°151 m
Kusaja45.2325000°15.7088900°221 m
Kuselj44.9477800°15.5369400°763 m
Kušići45.3636100°15.2422200°250 m
Kutanja45.1641700°15.6166700°260 m
Kutanja45.1755600°15.6130600°258 m
Kuterovac45.1344400°15.6113900°296 m
Ladvenjak45.4166700°15.6000000°124 m
Lađevac45.0933300°15.6369400°332 m
Lapat45.0666700°15.4000000°371 m
Lasinja45.5177800°15.8766700°155 m
Lasinja45.5280600°15.8591100°140 m
Latasi45.0330600°15.6069400°452 m
Latin45.1166700°15.3833300°405 m
Lazina45.6036100°15.6202800°115 m
Leskovac Barilovički45.3931500°15.5229900°210 m
Levkušje45.5752800°15.4894400°124 m
Lička Jesenica44.9950000°15.4452800°474 m
Liješće45.6833300°15.3166700°344 m
Lipa45.4000000°15.4000000°157 m
Lipje45.4833300°15.7000000°124 m
Lipnik45.5622200°15.3447200°161 m
Lipovac Krstinjski45.2358300°15.7016700°175 m
Lipovača44.9644400°15.6997200°398 m
Lončari45.2777800°15.6702800°200 m
Lončarići45.1269400°15.6991700°361 m
Loskunja45.3430600°15.6741700°173 m
Lovrići45.1947200°15.5986100°218 m
Lovrići45.2102800°15.6475000°225 m
Lučica45.3452800°15.4777800°177 m
Lučića44.9733300°15.4688900°574 m
Lug Koranski45.0352800°15.7483300°308 m
Luketic Selo45.0102800°15.6350000°400 m
Lumbardenik45.0986100°15.6000000°312 m
Maćešići45.2377800°15.6008300°269 m
Mahično45.5494400°15.5341700°114 m
Majar45.4775000°15.4475000°136 m
Majstorovići45.2355600°15.6288900°230 m
Mala Elsa45.5152800°15.5019400°137 m
Mala Paka45.5833300°15.3000000°138 m
Mala Švarča45.4666700°15.5500000°116 m
Maletić45.4833300°15.4333300°149 m
Mali Erjavec45.5833300°15.4833300°132 m
Mali Modrušpotok45.5166700°15.4166700°235 m
Mali Vrh Kamanjski45.6333300°15.4000000°186 m
Mali Vuković45.1255600°15.6127800°285 m
Maljevac45.2013900°15.7700000°191 m
Marindolsko Brdo45.1394400°15.6086100°308 m
Mašvina45.0213900°15.7202800°342 m
Matanić45.1055600°15.6800000°298 m
Mateši45.4136100°15.5502800°147 m
Mateši45.1494400°15.6166700°272 m
Matešići45.1088900°15.6152800°277 m
Matesko Selo45.3266700°15.4269400°198 m
Matići45.1522200°15.7530600°183 m
Matijevići45.2652800°15.6416700°227 m
Matijevići45.2302800°15.6558300°172 m
Međedi45.1763900°15.7727800°166 m
Mihajlovići45.2177800°15.6991700°174 m
Miholjsko45.2694400°15.6819400°162 m
Mikići45.0913900°15.6788900°302 m
Mikinovac45.1613900°15.7925000°193 m
Milića Selo45.0041700°15.7388900°327 m
Miljevac45.1286100°15.6383300°327 m
Miščevići45.1616700°15.3302800°436 m
Mišinci45.6166700°15.3166700°146 m
Modruš45.1533300°15.2761100°383 m
Modruš45.1166700°15.2358300°614 m
Momčilovići45.2322200°15.6919400°206 m
Momčilovici45.0491700°15.5480600°315 m
Momčilovići44.9908300°15.4472200°499 m
Momčilovići45.2347200°15.6663900°188 m
Mostanje45.4833300°15.5666700°108 m
Mostanje45.4711100°15.5572200°122 m
Mračaj45.2436100°15.6238900°180 m
Mračaj Krstinjski45.2458900°15.6385200°269 m
Mracelj45.2219400°15.7825000°203 m
Mračin45.4362900°15.4090100°208 m
Mrežnica45.2613900°15.4144400°225 m
Mrgan45.1100000°15.6877800°269 m
Mrgan45.0819400°15.6563900°334 m
Mrgan45.1197200°15.7141700°355 m
Mrgani45.1211100°15.7847200°201 m
Mrkonja45.0719400°15.6441700°325 m
Mrkšići45.2302800°15.7497200°209 m
Mrvoši45.3025000°15.1827800°391 m
Mrzljaki45.5833300°15.6000000°132 m
Mrzljaki45.5333300°15.3166700°240 m
Mrzlo Polje45.1166700°15.5500000°372 m
Mudrić Selo45.0191700°15.6244400°448 m
Munjava45.1666700°15.3000000°347 m
Murdići45.0311100°15.6194400°413 m
Musulinski Potok45.2500000°15.1333300°596 m
Neralići45.1475000°15.7747200°240 m
Netretić45.5088900°15.4133300°266 m
Nikolići45.1108300°15.1230600°515 m
Nova Kršlja45.0011100°15.7391700°334 m
Nova Kršlja45.0000000°15.7500000°360 m
Novaki45.6166700°15.4333300°282 m
Novaki45.5166700°15.5333300°110 m
Novigrad na Dobri45.5000000°15.4666700°179 m
Novkovići45.2305600°15.6694400°202 m
Novo Selo45.4011100°15.3025000°194 m
Novo Selo45.0966700°15.5925000°288 m
Novo Selo45.1000000°15.5894400°306 m
Obrovčevmost45.1625000°15.6191700°266 m
Obrovci45.1761100°15.6686100°263 m
Obrovci45.1605600°15.6163900°256 m
Ognjanovas45.7091700°15.3719400°613 m
Ogradak45.1441700°15.6308300°282 m
Ogulin45.2661100°15.2286100°323 m
Okić45.3783300°15.6591700°183 m
Orlovac45.5252800°15.5816700°112 m
Oštarije45.2247200°15.2733300°314 m
Oštarski Stanovi45.0230600°15.6477800°333 m
Otok na Dobri45.3300000°15.2761100°198 m
Otok Oštarijski45.2386100°15.2547200°315 m
Ozalj45.6066700°15.4619400°197 m
Padalište45.1761100°15.0419400°583 m
Panjići44.9708300°15.5075000°659 m
Partizanska Drežnica45.1500000°15.1000000°441 m
Pašići45.0600000°15.6411100°316 m
Pašin Potok45.1772200°15.7600000°189 m
Paulići45.1325000°15.5925000°278 m
Pavići45.2336100°15.7177800°169 m
Pavičići45.5166700°15.3666700°413 m
Pavkovići45.2941700°15.5969400°215 m
Pećina45.1675000°15.6780600°197 m
Pekeči45.2050000°15.6938900°152 m
Penići45.3472200°15.5769400°179 m
Peraki45.1469400°15.7202800°246 m
Perići45.2794400°15.2980600°239 m
Perići45.1230600°15.6350000°292 m
Perjasica45.2908300°15.4672200°211 m
Pešuti45.0336100°15.5986100°398 m
Petar Ogulinski45.2727800°15.2091700°323 m
Petrova Poljana45.2385700°15.6531100°226 m
Petrovići45.2241700°15.7997200°154 m
Peurače45.2413900°15.6663900°206 m
Pilatovci45.7000000°15.3000000°444 m
Piščetke45.5500000°15.4166700°217 m
Plaški45.0763900°15.3680600°377 m
Plavča-Draga45.0588900°15.4205600°372 m
Pleševo Selo45.0922200°15.6597200°310 m
Pod Obale45.2111100°15.8105600°141 m
Podbrežje45.6333300°15.5000000°163 m
Podcetin45.1366700°15.7341700°272 m
Podmelnica45.0919400°15.5872200°401 m
Podvožić45.4166700°15.5500000°153 m
Polaki45.5577800°15.4741700°158 m
Police-Pirišće45.6333300°15.4333300°206 m
Poljani45.0675000°15.6625000°330 m
Polje45.0788900°15.6605600°343 m
Poloski Varoš45.1725000°15.7208300°206 m
Ponikve45.3780600°15.2361100°255 m
Ponor45.1677800°15.6613900°318 m
Ponorac45.3136100°15.5555600°229 m
Popović Brdo45.4666700°15.6500000°109 m
Popovići45.2483300°15.6158300°213 m
Popovići45.2650000°15.5630600°247 m
Potkapela44.9972200°15.4261100°488 m
Potnari45.0847200°15.6116700°331 m
Potok45.2666700°15.3519400°231 m
Potok Tounjski45.2833300°15.3500000°238 m
Pravutina45.6000000°15.3000000°143 m
Prebegi45.0197200°15.6522200°355 m
Pribanjci45.4500000°15.2500000°191 m
Primišlje45.1775000°15.4758300°283 m
Prisjeka45.2422200°15.7111100°227 m
Prkos45.5111100°15.8119400°139 m
Prodanovići45.0358300°15.5966700°379 m
Prosječeni Kamen44.9786100°15.7658300°349 m
Puda45.0008300°15.7144400°329 m
Puskarić Luke45.1041700°15.7188900°249 m
Puškarič Selo45.2688900°15.1913900°337 m
Puškarići45.1147200°15.6266700°267 m
Rabinja45.2061100°15.6261100°294 m
Račak45.4347200°15.3133300°209 m
Radocaj45.3900000°15.3611100°190 m
Radočaji45.1097200°15.6400000°295 m
Radonja45.3186100°15.7277800°189 m
Radulovići45.0233300°15.7047200°332 m
Radulovići45.1158300°15.0938900°544 m
Rajkovići45.0350000°15.6905600°352 m
Rakovica44.9931500°15.6502800°348 m
Ravni Lug44.9511100°15.4944400°809 m
Rebići45.3005600°15.3686100°206 m
Rebrovići45.2423200°15.3610300°265 m
Rečica45.5119400°15.6633300°118 m
Rendulići45.0302800°15.6638900°345 m
Reštovo45.6333300°15.3833300°179 m
Ribari45.5000000°15.7000000°110 m
Ribića Kosa45.2252800°15.8177800°206 m
Ribići45.1813900°15.7336100°169 m
Ribnik45.5794400°15.3513900°151 m
Rijeka45.2238900°15.7738900°161 m
Ripča45.1916700°15.7291700°157 m
Rodbelj45.4969400°15.4072200°241 m
Roknići45.2019400°15.4180600°236 m
Rozan Breg45.5316700°15.7672200°110 m
Rupe45.0766700°15.6752800°335 m
Ruševica45.1844400°15.7325000°156 m
Sabljaki44.9713900°15.6127800°497 m
Sabljaki45.1302800°15.2852800°410 m
Sabljaki45.0288900°15.6355600°392 m
Saborsko44.9833300°15.4780600°612 m
Saborsko44.9586100°15.5247200°738 m
Sadikovac45.1269400°15.7236100°394 m
Sadilovac44.9402800°15.7163900°385 m
Sagradije45.2569400°15.7544400°276 m
Šajati45.2305600°15.8016700°197 m
Šajfari45.0872200°15.6713900°260 m
Salopek Luke45.0991700°15.6969400°270 m
Salopek Selo45.0755600°15.6775000°326 m
Salopek-Selo45.2369400°15.2191700°366 m
Salopeki45.0036100°15.6511100°354 m
Sarejevo45.1016700°15.7769400°277 m
Sastavak45.0550000°15.7077800°290 m
Savića Selo45.1216700°15.7366700°369 m
Sekulić45.7333300°15.3000000°747 m
Selište44.9468200°15.6301100°420 m
Selište45.0088900°15.6611100°368 m
Selište45.1966700°15.7444400°204 m
Selište44.9461100°15.6288900°419 m
Selište Lađevačko45.1041700°15.6530600°322 m
Seočani45.1333300°15.1000000°528 m
Siča45.3500000°15.4666700°172 m
Široka45.2200000°15.7655600°195 m
Široka Rijeka45.2230600°15.7622200°209 m
Šišljavić45.5166700°15.7666700°108 m
Sjeničak Lasinjski45.4500000°15.7833300°173 m
Skakavac45.4666700°15.7166700°137 m
Škipine45.1372200°15.1044400°506 m
Škorići45.1350000°15.6405600°321 m
Skradnik45.2166700°15.3180600°314 m
Skradsko Selo45.5500000°15.3666700°166 m
Skukani45.0933300°15.7025000°249 m
Slanovac45.1888900°15.7188900°194 m
Slapno45.6000000°15.4833300°141 m
Šlivnjak45.2411100°15.6202800°225 m
Slunj45.1150700°15.5845800°271 m
Slušnica45.0784900°15.5842800°298 m
Smrzlic45.1266700°15.6538900°298 m
Smrzlići45.1927800°15.7425000°204 m
Snos45.1710300°15.6447900°365 m
Sokolac45.0566700°15.6975000°334 m
Soleši45.0311100°15.6852800°332 m
Sopčić-vrh45.5666700°15.3333300°170 m
Speharj45.3386100°15.3683300°192 m
Špoljarići45.0850000°15.6627800°339 m
Sračak45.5666700°15.3000000°146 m
Srednje Selo45.1083300°15.7358300°395 m
Srednji Poloj45.2574900°15.4893500°243 m
Sredopolje45.1141700°15.7138900°342 m
Sremci45.2169400°15.7991700°190 m
Srpski Balgaj45.2333300°15.5500000°239 m
Štakorovica45.2351300°15.7634100°183 m
Stara Kršlja45.0025000°15.6908300°373 m
Stara Kršlja45.0000000°15.6927800°366 m
Stepići45.1569400°15.6472200°347 m
Stepići45.1513900°15.7611100°179 m
Stojavnica45.6833300°15.3833300°312 m
Stojmerić45.2027800°15.6088900°266 m
Šušnjari45.0730600°15.4277800°361 m
Sveti Petar45.2833300°15.2000000°443 m
Svetice45.5833300°15.4666700°178 m
Svinica45.2236100°15.8019400°150 m
Tatar Varoš45.1378600°15.6595500°309 m
Tepavci45.0430600°15.6102800°474 m
Tobolić45.1330600°15.4497200°300 m
Todorić45.3275000°15.6488900°212 m
Tomaši45.2166700°15.7566700°155 m
Tomašići45.3833300°15.3666700°143 m
Tomašnica45.5333300°15.4333300°204 m
Tomići45.3316700°15.5886100°180 m
Tomići45.1475000°15.0355600°468 m
Tounj45.2514500°15.3255000°246 m
Trboši45.0733300°15.7330600°257 m
Trbovići45.0047200°15.5950000°379 m
Trbovići45.1500000°15.0833300°510 m
Trkulje45.3788900°15.6455600°163 m
Trnovi45.0858300°15.7086100°291 m
Trošmarija45.3254800°15.2723700°228 m
Tržačka Raštela44.9755600°15.7838900°266 m
Tržić Primišljanski45.2166700°15.4666700°347 m
Tržić Tounjski45.2000000°15.4166700°241 m
Tučki Kapelski45.5944400°15.5413900°169 m
Tuk44.9886100°15.4725000°590 m
Tumbasi45.2380600°15.6100000°273 m
Turan45.4666700°15.5833300°115 m
Turkalj44.9725000°15.5952800°484 m
Turkalji45.0152800°15.6594400°355 m
Turkalji45.1200000°15.2947200°411 m
Turkovići Ogulinski45.2833300°15.1666700°348 m
Tušilović45.3969400°15.6166700°123 m
Tuškani45.5833300°15.5666700°182 m
Udbinja45.4302800°15.7383300°131 m
Udbinja45.4744400°15.5411100°140 m
Ugarkovići45.1047200°15.6655600°294 m
Umol45.3666700°15.3166700°234 m
Utinja45.3991700°15.7302800°216 m
Valentići45.0933300°15.7350000°330 m
Varoš45.1402800°15.5972200°286 m
Varoš44.9813900°15.4694400°627 m
Velika45.3119400°15.5236100°206 m
Velika Paka45.5833300°15.3000000°138 m
Veliki Erjavec45.5833300°15.4333300°329 m
Veliki Modrušpotok45.5000000°15.4000000°172 m
Veliki Vrh Kamanjski45.6333300°15.4000000°186 m
Velji Zrnići45.1161100°15.1236100°510 m
Veljun45.2516700°15.5530600°199 m
Veselići45.5500000°15.3666700°166 m
Videkić Selo45.0669400°15.6380600°342 m
Vilin Križ45.2177800°15.7280600°165 m
Vitunj45.3000000°15.1500000°480 m
Vivodina45.6752800°15.4002800°299 m
Vladajski Pavlovac45.1950000°15.5530600°255 m
Vlajinici45.2519400°15.7038900°245 m
Vodena Draga45.4230600°15.3750000°175 m
Vodostaj45.5055600°15.5800000°109 m
Vojišnica45.3333300°15.7119400°181 m
Vojnić45.3236100°15.6986100°141 m
Vojnovac45.1333300°15.3500000°394 m
Vorkapići45.1258300°15.3611100°394 m
Vranići45.2272200°15.7297200°193 m
Vranjesi45.1819400°15.7272200°190 m
Vrcelji45.0088900°15.4113900°532 m
Vrijanac Selo45.2188900°15.6616700°232 m
Vučjak45.5000000°15.5000000°216 m
Vučkovići45.2441700°15.5950000°258 m
Vučkovići45.2455600°15.6505600°233 m
Vuglenica45.5119400°15.5663900°108 m
Vujaklije45.2238900°15.6136100°186 m
Vujin Kamen45.0122200°15.7633300°329 m
Vukelić Poljana44.9791700°15.4525000°538 m
Vukmanić45.4250000°15.6475000°165 m
Vukoder45.5833300°15.5500000°154 m
Vukova Gorica45.4480600°15.3375000°220 m
Vuković Kapela44.9625000°15.4686100°708 m
Vuletići45.2483300°15.6927800°270 m
Vulići45.2380600°15.7008300°212 m
Zabljak45.3636100°15.4927800°154 m
Zadoborje45.5333300°15.4833300°129 m
Zagrad45.1808300°15.7911100°164 m
Zajačko Selo45.6213900°15.4863900°123 m
Žakanje45.6000000°15.3500000°204 m
Zaluka45.6000000°15.3000000°143 m
Zamršje45.5166700°15.7000000°108 m
Žanići44.9694400°15.5913900°509 m
Zapoljak45.0491700°15.7191700°316 m
Zavođe44.9841700°15.4338900°478 m
Zbig44.9719400°15.6230600°418 m
Zbjeg Močilski45.1000000°15.5333300°323 m
Zdenac45.2522300°15.3384600°235 m
Zdjelari45.2322200°15.7875000°169 m
Zečeva Varoš45.1280600°15.5455600°264 m
Žgela45.0708300°15.7547200°349 m
Živčić45.4555600°15.5738900°129 m
Znidovac45.2327800°15.1263900°698 m
Zorići45.2252800°15.8094400°183 m
Zorkovac ma Kupi45.5833300°15.5166700°114 m
Zrilić45.0700000°15.7486100°265 m
Zrnići45.1166700°15.1333300°570 m