Vremenska prognoza Istarska županija

Odabirom lokacije prikazat će se detaljna desetodnevna prognoza za to mjesto.

Lokacija Geo. širina Geo. dužina Nad. visina
Anita45.1438900°13.5966700°0 m
Antenal45.3155600°13.5897200°5 m
Antonci45.2388900°13.6433300°83 m
Antonci45.3602800°13.8461100°111 m
Babići45.3914300°13.5582200°39 m
Babići45.3083300°13.6955600°242 m
Bačva45.2533300°13.7150000°198 m
Baderna45.2133300°13.7502800°230 m
Baldaši45.3166700°13.7197200°266 m
Bale45.0405600°13.7836100°134 m
Banjole44.8250000°13.8661100°33 m
Barat45.1513900°13.8163900°295 m
Baratto45.2647200°13.7269400°240 m
Barban45.0644400°14.0136100°233 m
Barbariga44.9912100°13.7535100°27 m
Barbići45.0869400°14.0530600°244 m
Bartolići45.3572200°13.8680600°126 m
Barušići45.3458300°13.9186100°148 m
Bašanija45.4825000°13.5044400°20 m
Bašići45.2963900°13.9641700°191 m
Bašići45.2138900°13.8005600°298 m
Batlug45.1605600°13.9736100°384 m
Beletićev Breg45.3400000°13.8544400°149 m
Benažići45.1802800°14.0488900°297 m
Bencani45.3691700°13.8355600°296 m
Benčići45.3497200°14.0344400°241 m
Benčići45.1127800°13.9602800°372 m
Benzani45.2790500°13.7381700°284 m
Beram45.2516700°13.8997200°312 m
Bibali45.4144400°13.6869400°209 m
Bibići45.0630600°13.8833300°259 m
Bičići45.0241700°13.9313900°254 m
Bijele Zemlje45.3661100°13.7127800°129 m
Blatna Vas45.3778900°14.0245600°297 m
Bokordići45.0619400°13.9119400°274 m
Boljun45.3026800°14.1211800°247 m
Boljunsko Polje45.2991200°14.1358000°159 m
Bonaci45.2122200°13.7225000°168 m
Borinići45.0283300°13.9802800°230 m
Borut45.3069400°14.0527800°308 m
Boškari45.3988900°13.7619400°308 m
Božić45.2002800°13.6055600°5 m
Brajkovići45.1100000°13.7636100°166 m
Brajkovići45.2577800°13.8594400°401 m
Brdo45.4472200°13.7611100°369 m
Brdo45.2344400°14.1180600°140 m
Brečevići45.2269400°13.8113900°333 m
Breg45.4477800°13.7083300°307 m
Brest45.3325000°14.1550000°577 m
Brest45.4538900°14.0063900°690 m
Brgudac45.3822200°14.1472200°881 m
Brhaji45.2683300°13.9633300°340 m
Brig45.3072200°13.7716700°329 m
Brijuni44.9141700°13.7622200°41 m
Brkač45.3305600°13.7997200°133 m
Brnobići45.2999500°13.6851000°194 m
Brovinje44.9666700°14.1333300°56 m
Brovinje44.9697200°14.1008300°28 m
Brtonigla45.3813900°13.6294400°111 m
Brusini44.9566700°14.0188900°142 m
Bubani45.1186100°13.7458300°177 m
Buje45.4100000°13.6619400°197 m
Burići45.1144400°13.8383300°270 m
Buroli45.3922200°13.6066700°89 m
Butkovići45.0097200°13.9091700°248 m
Butoniga45.2825000°13.9644400°178 m
Buzet45.4094400°13.9666700°80 m
Bužinija45.3416700°13.5883300°79 m
Čabrunići45.0305600°13.8633300°212 m
Čepić45.4166700°13.8147200°388 m
Čepljani45.4032700°13.5799600°74 m
Cere45.1113900°13.9530600°370 m
Čerišnjevica45.2830600°13.9219400°243 m
Cerje45.3230600°13.9738900°274 m
Cerovica44.9933300°14.1547200°313 m
Cerovlje45.2780600°14.0122200°294 m
Červar-Porat45.2719400°13.5972200°15 m
Čipri45.2727800°13.9141700°316 m
Ciritež45.3977800°14.0252800°212 m
Coki45.1766700°13.6038900°10 m
Crklada45.3202800°13.7516700°317 m
Crnibek45.0400000°13.7291700°42 m
Črnica45.4447200°13.9369400°271 m
Črvar45.2633300°13.5925000°28 m
Crveni Vrh45.4905600°13.5408300°47 m
Čubanići45.1925000°13.9847200°421 m
Cukrići45.0250000°13.8597200°204 m
Dajla45.3502800°13.5502800°24 m
Dane45.4700000°14.0405600°577 m
Danijeli45.1850000°13.8222200°305 m
Deklevi45.2837500°13.7350800°307 m
Diminići44.9919400°14.1033300°137 m
Divšići44.9911100°13.9283300°230 m
Dolenja Vas45.3130600°14.1366700°243 m
Donje Baredine45.3763900°13.6663900°153 m
Donji Bratovići45.2205600°13.7541700°224 m
Dračevac45.1861100°13.6711100°80 m
Draguć45.3313900°14.0069400°301 m
Drenje45.0188900°14.1486100°156 m
Erkovčići45.3444400°14.0644400°309 m
Fabci45.2441700°13.7697200°287 m
Farini45.2708300°13.7030600°172 m
Fažana44.9275000°13.8036100°5 m
Ferenci45.3136100°13.7525000°297 m
Ferlini45.1050000°13.8825000°327 m
Filipac45.3363900°13.5825000°61 m
Filipana44.9966700°13.9536100°209 m
Finida45.4268300°13.5443900°17 m
Fiorini45.3616700°13.5877800°45 m
Fižela44.8691700°13.8063900°11 m
Flengi45.1641700°13.6680600°93 m
Foli45.0969400°13.9211100°330 m
Fondole44.9213900°13.8472200°40 m
Fontana45.4086100°13.9613900°91 m
Frata45.2963900°13.6255600°99 m
Funtana45.1747200°13.6050000°8 m
Fuškulin45.1816700°13.6402800°73 m
Gajana45.0063900°13.8322200°157 m
Galižana44.9316700°13.8686100°99 m
Gamboci45.4286100°13.6227800°101 m
Gedići45.2736100°13.6541700°93 m
Glavani45.0191700°13.9552800°238 m
Gljuščići45.1894400°13.8563900°342 m
Golaš45.0808300°13.7686100°170 m
Gologorica45.2577800°14.0341700°299 m
Gorenja Vas45.3438900°14.1119400°364 m
Gorica45.1416700°14.0152800°348 m
Gornja Nugla45.4119400°14.0283300°444 m
Gornje Baredine45.3788900°13.6688900°157 m
Gornji Babići45.3912300°13.5814500°62 m
Gracchi45.2717100°13.7410100°278 m
Gračišće45.2188900°14.0105600°443 m
Gradina45.1597200°13.6880600°108 m
Gradinje45.3791700°13.8600000°116 m
Gradišće45.1161100°13.9225000°316 m
Grandići45.0647200°13.9736100°283 m
Grdoselo45.2811100°13.9411100°208 m
Grimalda45.3163900°13.9808300°390 m
Gromnik45.2338900°14.0972200°48 m
Grožnjan45.3788900°13.7238900°258 m
Grubiši45.2108300°13.8833300°377 m
Gržići45.2169400°13.9830600°423 m
Heki45.2163900°13.8897200°373 m
Heraki45.1899000°13.7614300°257 m
Hrboki45.0288900°14.0194400°246 m
Hreljići45.0125000°13.9833300°194 m
Hrvatini45.1683300°13.9580600°385 m
Hrvatini45.0500000°14.1333300°231 m
Hum45.3480600°14.0500000°339 m
Ivaničići44.8858300°13.9244400°60 m
Jadreški44.8688900°13.9161100°66 m
Jadruhi45.3013700°13.7494700°301 m
Jakići45.1911100°13.7763900°279 m
Jakšići45.1716700°13.9441700°404 m
Jasenovica45.1763900°13.6583300°72 m
Jehnići45.2247200°13.7027800°145 m
Jelovice45.4980600°14.0144400°659 m
Juradi45.3372200°13.9627800°171 m
Jural45.1330600°13.7611100°213 m
Juraši45.1311100°14.2097200°138 m
Jurati45.4269400°13.9013900°325 m
Juricani45.4622200°13.5208300°21 m
Jurićev Kal45.1002800°13.9947200°335 m
Jurićev Kal45.1069400°14.0000000°321 m
Jurići45.1605600°13.9069400°402 m
Juršići45.0197200°13.8752800°226 m
Kabolovi Dvori44.9397200°13.9311100°160 m
Kaldanija45.4411100°13.6338900°122 m
Kaldir45.3141700°13.8502800°256 m
Kanfanar45.1219400°13.8391700°285 m
Karigador45.3602800°13.5538900°4 m
Karojba45.3008300°13.8230600°275 m
Karpinjan45.3241700°13.5633300°10 m
Karšete45.3972200°13.6172200°110 m
Kašćerga45.3022200°13.9011100°375 m
Kaštel45.4488900°13.6572200°77 m
Kaštelir45.3033300°13.6852800°227 m
Katarova Stancija44.8775000°13.8952800°63 m
Katun45.2213900°13.7283300°196 m
Katun Gračanski45.2058300°13.9755600°393 m
Katun Lindarski45.1738900°13.9236100°402 m
Kavran44.9000000°14.0000000°103 m
Kirmenjak45.1944400°13.6997200°134 m
Klarići45.3166700°13.8833300°346 m
Klenovšćak45.4400000°14.0527800°641 m
Kloštar45.1438900°13.7019400°116 m
Kluni45.4269400°13.8647200°439 m
Kmeti45.4497200°13.5791700°75 m
Kokuletovica45.0661100°13.6872200°35 m
Kolombera45.2566700°13.5863900°12 m
Kolumbera45.2775000°13.7030600°169 m
Korelići45.3375000°13.9822200°160 m
Korenići45.1294400°13.8005600°239 m
Koreniki45.4013900°13.5705600°68 m
Koromačno44.9805600°14.1222200°155 m
Koromani45.0963900°13.9955600°329 m
Kosići45.0475000°13.6966700°18 m
Košinožići45.2441700°13.6588900°114 m
Kostanjica45.3647200°13.7608300°98 m
Kostrčani45.2352800°14.1302800°155 m
Kotli45.3661100°14.0169400°161 m
Kozljak45.1755600°14.1777800°48 m
Krapan45.0883300°14.0963900°78 m
Krasa44.9897200°14.0288900°179 m
Krase45.4500000°13.5666700°52 m
Krasica45.3816700°13.6911100°219 m
Krastići45.3958300°13.8272200°380 m
Krbune45.2358300°14.0630600°175 m
Kremenje45.4305600°13.6908300°181 m
Kringa45.1822200°13.8333300°290 m
Križanici45.1591700°13.8925000°383 m
Križine45.3982800°13.5419200°19 m
Krmed45.0819400°13.8250000°180 m
Krnica44.9727200°14.0174600°188 m
Krnjaloža45.0044400°13.7969400°95 m
Kršan45.1733300°14.1386100°135 m
Kršikla45.3047200°13.9430600°204 m
Krunčići45.1427800°13.7383300°159 m
Kuberton45.4250000°13.7697200°327 m
Kućibreg45.4563900°13.7913900°428 m
Kučići45.1802800°13.8283300°299 m
Kujići45.0120300°13.9867600°213 m
Kukci45.2608300°13.6258400°88 m
Kunj45.0816700°14.0452800°222 m
Kurili45.1066700°13.7861100°173 m
Kurjavići45.2686100°13.7680600°281 m
Labin45.0950000°14.1197200°214 m
Labinci45.2975000°13.6913900°199 m
Ladići45.1363900°13.8266700°286 m
Ladrovići45.2108300°13.7058300°157 m
Lakošelci45.2911100°13.8411100°345 m
Lanišće45.4072200°14.1163900°546 m
Lašći45.3122200°13.7297200°279 m
Legovići45.3333300°13.7000000°199 m
Letaj45.2602800°14.1205600°197 m
Lindar45.2330600°13.9625000°454 m
Livade45.3544400°13.8311100°10 m
Ližnjan44.8283300°13.9569400°58 m
Loborika44.9152800°13.9055600°109 m
Lovrečica45.3827700°13.5379000°6 m
Lovrinići45.2019400°13.9297200°413 m
Lupoglav45.3528000°14.1075000°400 m
Lušetići45.1988900°13.8947200°380 m
Majkusi45.2349500°13.7717100°303 m
Makovci45.3922200°13.7802800°281 m
Mali Ježenj45.2266700°13.8550000°348 m
Mali Maj45.2505600°13.6013900°22 m
Mali Mlun45.4025000°13.9091700°216 m
Mali Turini45.0941700°14.0419400°251 m
Mali Vareški44.9500000°14.0166700°115 m
Malotija45.4433300°13.6597200°172 m
Manjadvorci45.0075000°13.9736100°194 m
Marana44.9463900°13.8225000°60 m
Marasi45.1586100°13.7086100°151 m
Marčana44.9552800°13.9538900°159 m
Marčenegla45.3466700°13.9463900°207 m
Mareda45.3374800°13.5417600°2 m
Marići44.9833300°13.7666700°20 m
Marići45.1122200°13.8547200°299 m
Marija na Krasu45.4505600°13.5838900°88 m
Marinčići45.3688900°13.5977800°62 m
Marko45.0505600°13.7272200°62 m
Martinski45.1275000°14.0511100°335 m
Marušići45.4183300°13.7244400°243 m
Maružini45.1044400°13.8430600°283 m
Materada45.4033300°13.6069400°82 m
Materada-Maj45.2441700°13.5980600°25 m
Matohanci45.1119400°13.7588900°166 m
Matosovici45.1405600°13.7016700°117 m
Matulini45.2022200°13.7263900°168 m
Mazurija45.4786100°13.5602800°71 m
Medaki45.1516700°13.7355600°135 m
Mednjan44.9927800°13.8075000°85 m
Medulin44.8225000°13.9350000°13 m
Melnica45.0708300°14.0166700°32 m
Merišće45.4472200°13.6975000°207 m
Milanezi45.2680600°13.7058300°180 m
Milotski Breg45.1719400°13.9586100°410 m
Modrušani45.1191700°13.8736100°328 m
Mofardini45.1811100°13.7977800°289 m
Momjan45.4386100°13.7111100°286 m
Montižana45.1813900°13.6872200°115 m
Montrin45.4361100°13.6547200°155 m
Motovun45.3366700°13.8286100°270 m
Mrgani45.1269400°13.7825000°198 m
Mugeba45.1913900°13.6188900°40 m
Munci45.2088900°13.8752800°359 m
Muntić44.9258300°13.9469400°155 m
Muntrilj45.2416700°13.8069400°330 m
Murage44.9863900°13.7616700°7 m
Murine45.4516700°13.5427800°45 m
Mušalež45.2113900°13.6444400°84 m
Mutvoran44.9588900°13.9844400°187 m
Nedeščina45.1400000°14.1119400°298 m
Nova Vas45.3627800°13.6427800°125 m
Nova Vas45.2444400°14.1597200°60 m
Nova Vas45.2633300°13.6572200°131 m
Novaki Motovunski45.2944400°13.8519400°382 m
Novaki Pazinski45.2666700°13.9922200°296 m
Novigrad45.3150000°13.5580600°2 m
Okreti45.1108300°13.8061100°205 m
Opatija45.3169400°13.9377800°120 m
Oprtalj45.3816700°13.8261100°354 m
Orbanići45.1527800°13.8905600°370 m
Orbanići45.0036100°13.9172200°246 m
Orihi45.0675000°13.9452800°303 m
Oskoruš45.4536100°13.7347200°318 m
Pagubice45.2977800°13.9902800°295 m
Paliski45.4286100°13.7455600°297 m
Pamići45.1602800°13.8791700°341 m
Papini44.9916700°14.0550000°138 m
Pavicini44.9286200°14.0006200°145 m
Paz45.2897200°14.0925000°320 m
Pazin45.2402800°13.9366700°268 m
Pelegrin45.3973000°13.5387800°19 m
Peresiji45.0777800°13.8994400°303 m
Perkovići45.2375000°13.7019400°147 m
Peroj44.9519400°13.7969400°28 m
Peruški44.9472200°14.0122200°145 m
Petehi45.0786100°13.9636100°299 m
Petrići45.1461100°13.9463900°389 m
Petrovija45.4216700°13.5644400°41 m
Pical45.2361100°13.5961100°0 m
Pićan45.2061100°14.0427800°296 m
Pifari45.1461100°13.8594400°310 m
Pinezići44.9650000°13.9350000°190 m
Plava Laguna45.2086100°13.5922200°1 m
Plomin45.1366700°14.1811100°152 m
Plomin Luka45.1353100°14.1730000°2 m
Plovanija45.4502800°13.6397200°136 m
Podgaće45.4141700°14.1072200°636 m
Polari45.0652800°13.6708300°5 m
Polje Čepić45.1905600°14.1308300°20 m
Pomer44.8238900°13.8958300°8 m
Poreč45.2256700°13.5951100°4 m
Potpićan45.1888900°14.0980600°93 m
Prapoće45.4286100°14.0725000°551 m
Prašćari45.2777800°13.7725000°309 m
Premantura44.8005600°13.9086100°42 m
Previž45.3008300°14.0308300°330 m
Prhati45.2847200°13.7863900°331 m
Prkačini45.1491700°13.8547200°311 m
Prnjani45.0844400°14.0041700°274 m
Prodani45.3747200°13.9825000°237 m
Prodol45.0003300°13.9700900°169 m
Pršurići45.2366700°13.7063900°155 m
Pula44.8683300°13.8480600°11 m
Pulgarija Čepić45.2002800°14.1472200°20 m
Pulići45.1925000°13.9127800°393 m
Puntera45.0505600°14.0205600°251 m
Rabac45.0794400°14.1575000°19 m
Račice45.3536100°13.9833300°180 m
Račički Brijeg45.3486100°13.9930600°282 m
Račja Vas45.4305600°14.0866700°692 m
Radetići45.1658300°13.8063900°272 m
Radini45.3780600°13.5808300°66 m
Radmani45.1994400°13.6819400°114 m
Radoši kod Višnjana45.2616700°13.6833300°150 m
Radovani45.2519400°13.7444400°259 m
Rajki45.1697200°13.7233300°149 m
Rajki45.0869400°13.9605600°336 m
Rakalj44.9833300°14.0500000°144 m
Rakotule45.3072200°13.8069400°282 m
Rapavel45.2594400°13.7752800°305 m
Raša45.0802800°14.0788900°96 m
Rašpor45.4394400°14.0769400°673 m
Ravni44.9963900°14.1641700°66 m
Rebići45.0152800°14.0241700°223 m
Režanci45.0441700°13.9066700°257 m
Roč45.3922200°14.0472200°331 m
Rocko Polje45.3699700°14.0784500°392 m
Rojnići45.0897200°13.9591700°341 m
Rošini45.2713900°13.6388900°70 m
Rovinj45.0800000°13.6400000°9 m
Rovinjsko Selo45.1063900°13.7155600°150 m
Rudani45.1166700°13.9772200°378 m
Ruhci45.2408300°13.8533300°367 m
Ružići45.1455600°14.0627800°284 m
Sabadin45.3252800°13.6741700°176 m
Šajini45.0319400°13.9430600°275 m
Salež45.4277800°13.9119400°356 m
San Marco45.2933300°13.7133300°257 m
Santalezi45.1361100°14.0977800°277 m
Sarići44.9830600°13.9369400°208 m
Savudrija45.5000900°13.5055900°4 m
Šćulci45.3375000°13.9302800°156 m
Šćulci45.3261100°13.8605600°136 m
Seget45.4086000°13.5434200°22 m
Šegotići44.9397200°14.0011100°160 m
Selina45.1569400°13.7719400°240 m
Semić45.3688900°14.1113900°522 m
Senj45.3508300°13.9122200°155 m
Šikići44.8597200°13.9000000°43 m
Sinožići45.2250000°13.7652800°274 m
Šišan44.8522200°13.9425000°70 m
Šivati45.1144400°13.8658300°315 m
Škaraba45.0630600°13.6408300°0 m
Škatari44.8666700°13.9000000°51 m
Skitača44.9816700°14.1444400°412 m
Škopljak45.2336100°14.0305600°232 m
Škropeti45.2800000°13.8425000°351 m
Škuljari45.4177800°13.9188900°93 m
Škvaranska44.9875000°14.1600000°216 m
Slum45.4333300°14.0000000°523 m
Smoljanci45.0919400°13.8438900°258 m
Šorići45.1050000°13.7477800°167 m
Sošići45.1161100°13.7508300°163 m
Sovinjak45.3780600°13.9227800°286 m
Sovinjska Brda45.3616700°13.9019400°192 m
Špadići45.2419400°13.5997200°6 m
Spanidiga45.0561100°13.7091700°61 m
Srbinjak45.2016700°13.7963900°305 m
Stalije45.0513900°14.0519400°-2 m
Stancija Valkanela45.1588900°13.6063900°5 m
Štanga45.0805600°13.6527800°22 m
Stanišovi45.0147200°14.0919400°195 m
Stari Pazin45.2383300°13.9230600°343 m
Šterna45.4130600°13.7936100°299 m
Sterpazzi45.2741200°13.7258600°234 m
Stifanići45.2027800°13.7566700°233 m
Štinjan44.8936100°13.8147200°36 m
Štokovci45.0497200°13.8933300°253 m
Stranići44.8833300°13.9666700°83 m
Stranići kod Lovreča45.1594400°13.7336100°138 m
Strmac45.1177800°14.1300000°302 m
Štrped45.4252800°13.9511100°108 m
Stuti45.2833300°13.7536100°309 m
Šumber45.1672200°14.0775000°240 m
Šušnjevica45.2480600°14.1461100°73 m
Sveta Agneza44.9783300°14.0727800°61 m
Sveti Bartol45.3372300°13.8593400°193 m
Sveti Donat45.3836100°13.9522200°316 m
Sveti Duh45.2169400°13.5925000°30 m
Sveti Ivan45.3905600°13.8033300°327 m
Sveti Ivan45.2322200°13.7658300°273 m
Sveti Ivan45.3950000°13.5344400°-1 m
Sveti Lovreč Pazenatički45.1758300°13.7419400°184 m
Sveti Martin44.9708300°13.8041700°56 m
Sveti Martin45.4211100°13.9766700°136 m
Sveti Petar u Šumi45.1836100°13.8683300°336 m
Svetvinčenat45.0880600°13.8836100°311 m
Tar45.3008300°13.6252800°104 m
Tinjan45.2180600°13.8394400°313 m
Tomićini45.1900000°13.8302800°317 m
Tomišići45.1188900°13.8969400°352 m
Tončići45.2905600°13.9666700°184 m
Trget45.0225000°14.0561100°88 m
Trgetari45.0163900°14.0650000°106 m
Triban45.4044400°13.6927800°256 m
Trstenik45.4486100°14.0588900°683 m
Trviž45.2647200°13.8750000°395 m
Ubasico45.0313900°14.0547200°75 m
Ukotići45.3244400°13.9122200°200 m
Umag45.4313900°13.5238900°4 m
Ušićovi Dvori44.8805600°13.9627800°75 m
Vabriga45.2916700°13.6133300°52 m
Valbandon44.9187900°13.8134400°2 m
Valdebek44.8522200°13.8761100°25 m
Valhova44.9980600°14.0997200°160 m
Valica45.4670000°13.5717700°114 m
Valkarin45.2041700°13.6438900°51 m
Valtura44.9052800°13.9577800°142 m
Vela Traba45.2477800°13.8708300°356 m
Veleniki45.2294400°13.6530600°82 m
Veli Golji45.0975000°14.0741700°267 m
Veli Ježenj45.2225000°13.8613900°367 m
Veli Maj45.2525000°13.6091700°38 m
Veli Mlun45.3991700°13.9277800°227 m
Veli Turini45.1000000°14.0363900°265 m
Veli Vrh44.8925000°13.8502800°40 m
Veliki Vareški44.9394400°13.9908300°164 m
Velovići45.3136100°13.6286100°85 m
Veruda44.8500000°13.8333300°-1 m
Vicani45.0991700°14.1547200°331 m
Vidulini45.0675000°13.8597200°236 m
Vilanija45.4350000°13.5838900°78 m
Vinež45.0980600°14.1069400°216 m
Vinkuran44.8361100°13.8622200°29 m
Vintijan44.8461100°13.8594400°37 m
Visignano45.2763900°13.7208300°233 m
Viskovići44.9883300°14.1130600°153 m
Vižinada45.3294400°13.7586100°260 m
Vodice45.4830600°14.0533300°667 m
Vodnjan44.9594400°13.8516700°141 m
Vošteni45.1741700°13.7763900°234 m
Vozilići45.1566700°14.1658300°81 m
Vranići45.2911100°13.7763900°327 m
Vranići45.2455600°13.6166700°54 m
Vranja45.3197200°14.1452800°265 m
Vranje Selo45.3338900°13.7327800°273 m
Vrh45.3575000°13.9400000°351 m
Vrnjak45.4405600°13.7688900°335 m
Vrsar45.1491700°13.6052800°15 m
Vrvari45.2244400°13.6350000°65 m
Vržnaveri45.2411100°13.6666700°122 m
Vuki45.4325000°13.6711100°194 m
Žagrići45.1338900°13.9594400°386 m
Zamask45.3288900°13.8800000°303 m
Zambratija45.4736100°13.5138900°3 m
Žankovci45.2338900°14.1136100°121 m
Zarečje45.2544400°13.9608300°291 m
Zatka Čepić45.2044400°14.1213900°28 m
Završje45.3733300°13.7766700°188 m
Žbandaj45.2080600°13.6825000°126 m
Zelena Laguna45.1950000°13.5877800°6 m
Želiski45.0480600°13.9769400°246 m
Zgrabljici45.1789200°13.7815200°255 m
Žikovići45.2408300°13.6952800°154 m
Žminj45.1427800°13.9088900°370 m
Žonti45.4119400°13.9061100°47 m
Zrenj45.4036100°13.8741700°457 m
Žužići45.2322200°13.7900000°309 m