Vremenska prognoza Dubrovačko-neretvanska županija

Odabirom lokacije prikazat će se detaljna desetodnevna prognoza za to mjesto.

Lokacija Geo. širina Geo. dužina Nad. visina
Anđelići43.1358300°17.5044400°97 m
Arbanasi42.5408300°18.3730600°188 m
Babina42.9677800°16.9316700°42 m
Babino Polje42.7333300°17.5619400°158 m
Bačev Do42.5133300°18.3733300°114 m
Baćina43.0811100°17.3869400°75 m
Badžula42.9650000°17.6111100°14 m
Bagalovići43.0333300°17.6000000°101 m
Bakići42.5466700°18.2858300°122 m
Balanovići42.8686100°17.5388900°189 m
Baldasan42.9000000°17.5436100°39 m
Baleta42.8941700°17.8150000°373 m
Baletine42.6050000°18.2844400°476 m
Bani42.5083300°18.4322200°391 m
Banići42.7983300°17.8575000°64 m
Banja42.7763900°17.8866700°46 m
Banja43.0486100°17.5086100°12 m
Bara43.0713900°17.4191700°8 m
Baraći42.8755600°17.5300000°220 m
Baranovac43.1338900°17.3866700°323 m
Barbijerići42.7888900°17.8883300°23 m
Bare42.5208300°18.4025000°109 m
Batakovina42.6683300°18.0869400°26 m
Bautovići42.8594400°17.5908300°225 m
Bebići43.1050000°17.5661100°111 m
Bezboge42.4405600°18.4811100°149 m
Bezeri43.0519400°17.5963900°14 m
Bezunje42.8988900°17.5861100°5 m
Bijeli Vir43.0113900°17.6547200°14 m
Bijelići42.5775000°18.2652800°212 m
Bižanj42.8158300°17.7133300°43 m
Bjelonovo42.7072200°17.8980600°9 m
Blace43.0011100°17.4805600°4 m
Blato42.9408300°16.7916700°92 m
Blato42.7625000°17.4822200°50 m
Blato42.6225000°18.1783300°20 m
Blaževo42.9091700°17.4925000°3 m
Bobovište43.0025000°17.6661100°103 m
Bogićevići42.9000000°17.5355600°50 m
Boljenovići42.8480600°17.6247200°211 m
Borje42.9575000°17.2613900°155 m
Borovci43.0991700°17.5358300°48 m
Bosanka42.6458300°18.1258300°260 m
Brajkovići42.5308300°18.3930600°128 m
Branilovići42.8683300°17.7855600°157 m
Brašina42.6266700°18.1983300°58 m
Bratitovo42.6397200°18.1436100°279 m
Brdo42.7266700°17.8669400°54 m
Brečići43.1258300°17.4880600°150 m
Brestica42.9472200°17.6272200°277 m
Brijeg42.9708300°17.5002800°72 m
Brijeg42.9486100°17.4341700°25 m
Brijesta42.9061100°17.5352800°9 m
Bristova Doca43.0700000°17.3944400°120 m
Brna42.9072200°16.8591700°32 m
Brnistrova42.9108300°16.7783300°15 m
Broce42.8205600°17.7155600°4 m
Brotnice42.5944400°18.2983300°437 m
Brsečine42.7306200°17.9598100°133 m
Buići42.6411100°18.1955600°185 m
Bunica42.6911100°18.0483300°24 m
Burin42.7138900°18.0700000°366 m
Buškovići42.5258300°18.3122200°101 m
Butijeri42.8391700°17.8430600°334 m
Butkovine42.5366700°18.4138900°335 m
Čajkovica42.6661100°18.1402800°50 m
Čajkovići42.6700000°18.1158300°48 m
Čapetino42.6772200°18.0577800°19 m
Čara42.9383300°16.9347200°226 m
Čarapine43.1169400°17.5519400°80 m
Cavtat42.5811100°18.2180600°7 m
Čelopeci42.6347200°18.1769400°20 m
Čelopek43.1075000°17.5355600°161 m
Čemprijesi42.7308300°17.8900000°112 m
Čepikuće42.8580600°17.8347200°255 m
Čerjan42.6947200°18.0297200°141 m
Česvinica42.8513900°17.6669400°108 m
Čevejuša43.0544400°17.4638900°14 m
Čibača42.6288900°18.1711100°71 m
Čilipi42.5497200°18.2847200°161 m
Crkvice42.9758300°17.3755600°0 m
Crna Gora42.8727800°17.5258300°173 m
Crni Dolac43.0783300°17.6002800°8 m
Crnjegovina42.5191700°18.3961100°110 m
Dančanje42.9911100°17.5577800°114 m
Dančanje42.8747200°17.5636100°352 m
Dangube43.0102800°17.6702800°71 m
Dedovići42.8630600°17.5825000°258 m
Dekovići43.0036100°17.2777800°31 m
Desne43.0616700°17.5294400°8 m
Diklići42.5633300°18.2447200°156 m
Dobranje42.9841700°17.6977800°307 m
Dobrić42.7183300°18.0650000°363 m
Dobruša42.5233300°18.4116700°225 m
Doli42.8069400°17.7938900°5 m
Dolina42.6991700°18.0191700°117 m
Dominikovići43.1330600°17.5322200°84 m
Donja Ljuta42.5344400°18.3786100°59 m
Donja Vrućica43.0052800°17.2216700°178 m
Donje Čelo42.6786100°18.0069400°12 m
Donje Obuljeno42.6737200°18.1053000°61 m
Donje Selo43.0083300°17.2208300°201 m
Donje Selo42.8544400°17.7875000°176 m
Donji Brgat42.6472200°18.1661100°187 m
Donji Ðurinići42.4708300°18.4425000°193 m
Donji Kraj42.4302800°18.4922200°132 m
Donji Majkovi42.7613900°17.9197200°388 m
Donji Obod42.5872200°18.2272200°18 m
Donji Radovčići42.5097200°18.3491700°260 m
Drače42.9325000°17.4486100°1 m
Dračeva Luka42.9963900°17.4794400°6 m
Dračevice42.9447200°17.6441700°175 m
Dračevo Selo42.6747200°18.1158300°47 m
Dragovija43.1038900°17.5855600°264 m
Dropulići43.1188900°17.4327800°97 m
Družijanići43.1030600°17.4433300°128 m
Drvenik42.5677800°18.3069400°182 m
Drvenik42.7641700°17.9208300°353 m
Duba43.0183300°17.1691700°53 m
Duba42.9780600°17.4950000°73 m
Duba Konavoska42.6027800°18.3416700°523 m
Duba Stonska42.8738900°17.6416700°13 m
Dubac42.6305600°18.1538900°167 m
Duboka42.9455600°17.5436100°41 m
Dubrava42.8877800°17.4991700°157 m
Dubrave43.1311100°17.4802800°29 m
Dubravica43.0244400°17.6544400°36 m
Dubravica42.7448100°17.9393000°366 m
Dubravka42.5352800°18.4244400°432 m
Dubrovnik42.6480700°18.0921600°52 m
Dukati42.9863900°17.5588900°165 m
Dumanac43.0652800°17.4458300°63 m
Dunave Krajnje42.5411100°18.4058300°400 m
Duračići42.8725000°17.5355600°205 m
Duralovići42.8825000°17.5094400°163 m
Durovići42.5572200°18.2602800°146 m
Dužani42.8261100°17.8472200°282 m
Dželetini42.9952800°17.6277800°32 m
Ðardin42.7130600°17.8977800°34 m
Ðonta Doli42.8197200°17.7802800°179 m
Ðurinići42.4719400°18.4425000°184 m
Ðurjani42.8075000°17.8663900°278 m
Eraci43.0997200°17.4905600°122 m
Frajga42.7186100°17.8902800°58 m
Gabrili42.5741700°18.2902800°169 m
Galovići42.9650000°17.6716700°203 m
Garvan42.7130600°18.0638900°377 m
Glavice42.9558300°17.6233300°275 m
Glavice42.9811100°17.5627800°178 m
Glošeta42.8991700°17.8122200°346 m
Glušci43.0177800°17.6783300°7 m
Gnječi43.1169400°17.4438900°42 m
Goračići42.9716700°17.6483300°209 m
Goravice42.7211100°17.8938900°105 m
Gorica42.8344400°17.6836100°4 m
Gornja Dubrava42.8852800°17.5063900°178 m
Gornja Ljuta42.5369400°18.3866700°176 m
Gornja Vodovođa42.5163900°18.4219400°325 m
Gornja Vrućica42.9972200°17.2716700°106 m
Gornje Čelo42.6708300°18.0138900°33 m
Gornje Selo42.8897200°17.7355600°202 m
Gornje Selo42.8577800°17.7941700°222 m
Gornje Selo42.8461100°17.6319400°229 m
Gornje Selo42.9025000°17.5430600°39 m
Gornje Soče42.9602800°17.6297200°285 m
Gornje Zaton42.8297200°17.7658300°239 m
Gornji Brgat42.6411100°18.1558300°273 m
Gornji Dingač42.9255600°17.3533300°234 m
Gornji Ðurinići42.4683300°18.4519400°225 m
Gornji Kraj42.4313900°18.4966700°152 m
Gornji Majkovi42.7719400°17.9105600°225 m
Gornji Obod42.5852800°18.2336100°58 m
Gornji Radovčići42.5158300°18.3413900°178 m
Govedari42.7366700°17.8616700°131 m
Goveđari42.7833300°17.3666700°41 m
Graci43.0933300°17.4419400°129 m
Gradina Mateljci43.1305600°17.4133300°136 m
Gradine43.0111100°17.5666700°5 m
Graoina43.0875000°17.5730600°64 m
Grbavac42.6522200°18.1788900°161 m
Grbić42.9536100°17.4322200°46 m
Grbljava42.7652800°17.9016700°221 m
Grgovići42.8130600°17.7827800°122 m
Grgurići42.7850000°17.8777800°4 m
Gromača42.7283300°18.0152800°296 m
Gruda42.5177800°18.3744400°66 m
Grušići42.5422200°18.3005600°172 m
Gruž42.6597200°18.0894400°39 m
Gumanca42.7952800°17.9252800°624 m
Gunjina42.5008300°18.4266700°229 m
Hodilje42.8569400°17.6894400°20 m
Hrasno42.8072200°17.7088900°103 m
Imotica42.9138900°17.6861100°137 m
Iskisli43.1205600°17.5425000°79 m
Istočna Plina43.0566700°17.5091700°25 m
Istočna Plina43.1002800°17.4805600°29 m
Ivušići42.8625000°17.5252800°276 m
Jakići43.1236100°17.5311100°80 m
Janjina42.9252800°17.4283300°120 m
Jasenice42.5927800°18.2691700°459 m
Jejići42.8850000°17.4769400°78 m
Jerkovići43.1075000°17.4069400°346 m
Jozetine43.1286100°17.3958300°123 m
Jurjević42.9833300°17.2333300°390 m
Jurković42.9447200°17.4230600°101 m
Kaludrica42.7352800°17.8555600°21 m
Karamatići43.0913900°17.4980600°136 m
Karasovići42.5055600°18.4016700°103 m
Katino42.7325000°17.8586100°38 m
Klačina42.9863900°17.6102800°23 m
Klačina43.1602800°17.4483300°32 m
Klačina42.9063900°17.7033300°168 m
Klade43.0383300°17.6322200°0 m
Klaići42.5197200°18.3205600°96 m
Klečaci42.5713900°18.2969400°168 m
Klek42.9447200°17.5638900°6 m
Kliševo42.7272200°18.0025000°291 m
Kljetine42.9766700°17.6233300°336 m
Kljunak42.7697200°17.9230600°334 m
Kneza42.9713800°17.0517800°1 m
Knežica42.6561100°18.1413900°34 m
Kobaš42.8025000°17.7427800°14 m
Kobiljača43.1341700°17.4797200°26 m
Kobranj Do42.9869400°17.6233300°151 m
Kokoti42.5205600°18.3319400°157 m
Kolići42.6066700°18.2916700°465 m
Kolivrat43.0888900°17.3952800°136 m
Koločep42.6761100°18.0097200°34 m
Koloperići42.9827800°17.6977800°323 m
Komaji42.5355600°18.3083300°147 m
Komarna42.9450000°17.5338900°27 m
Komin43.0408300°17.5369400°5 m
Komolac42.6705600°18.1358300°5 m
Konjuh42.8250000°17.7741700°238 m
Konštari42.8180600°17.7469400°59 m
Korčula42.9603800°17.1352500°6 m
Korita42.7127800°17.7080600°132 m
Korta42.8866700°17.4655600°62 m
Kostur42.6180600°18.2161100°97 m
Kotezi42.8522200°17.8266700°232 m
Kotoča42.6144400°18.3572200°440 m
Kovačići42.7586100°17.9194400°397 m
Kozarica42.7763900°17.4641700°0 m
Kremena42.9708300°17.5036100°58 m
Krešići42.8525000°17.6547200°106 m
Krstac42.9480600°17.5958300°244 m
Kručica42.7663900°16.8494400°73 m
Kručica42.7894400°17.8550000°58 m
Kruševo43.0802800°17.4058300°8 m
Kruševo43.0686100°17.4572200°153 m
Kruske42.7605600°17.9738900°607 m
Krvavac43.0219400°17.5838900°-1 m
Kučište42.9783300°17.1377800°86 m
Kula43.0944400°17.4708300°62 m
Kula Norinska43.0311100°17.6050000°25 m
Kulina43.1016700°17.5594400°95 m
Kuna Konavoska42.5594400°18.3619400°680 m
Kuna Pelješka42.9666700°17.3500000°446 m
Kunić42.8891700°17.7458300°227 m
Kunja Ljut42.7594400°17.8930600°166 m
Kupari42.6202800°18.1913900°6 m
Kupinovac42.9711100°17.5258300°126 m
Kuta42.8391700°17.6672200°80 m
Kuti42.9500000°17.6150000°37 m
Kuzići43.1375000°17.3875000°383 m
Ladnice42.6541700°18.1436100°67 m
Lađište42.9977800°17.5461100°42 m
Lapad42.6586100°18.0780600°13 m
Lastovo42.7680600°16.9008300°157 m
Lazaret42.6619400°18.0772200°16 m
Lazići42.9383300°17.4333300°54 m
Lazine42.6408300°18.1772200°33 m
Ledinići42.8508300°17.6200000°243 m
Lipovac42.9772200°17.5800000°14 m
Lisac42.8477800°17.8127800°237 m
Ljubač42.7230600°18.0241700°228 m
Ljuta42.5383300°18.3780600°81 m
Lopud42.6927800°17.9469400°68 m
Lovište43.0216700°17.0352800°23 m
Lovorje42.9777800°17.5272200°13 m
Lovorno42.5461100°18.3605600°238 m
Lovornovo42.7088900°18.0722200°347 m
Lozica42.6734800°18.0688200°35 m
Loznica42.6730600°18.0688900°35 m
Lučić42.7016700°18.0458300°21 m
Luka42.8663900°17.6755600°132 m
Luka42.9138900°17.4797200°10 m
Lumbarda42.9227800°17.1672200°18 m
Luncijata42.6627800°18.0900000°113 m
Majčinovac43.1008300°17.5469400°102 m
Makoše42.6500000°18.1897200°177 m
Mali Prolog43.1427800°17.4847200°119 m
Mali Ston42.8466700°17.7036100°7 m
Mali Voz42.8533300°17.7155600°36 m
Malo Selo42.8591700°17.6852800°15 m
Mandaljena42.6375000°18.1894400°69 m
Maranovići42.7155600°17.6700000°236 m
Marevine43.0536100°17.5594400°54 m
Marići42.8561100°17.6075000°253 m
Marinica42.8233300°17.7177800°0 m
Markoti43.0522200°17.4747200°36 m
Martinovići42.6505600°18.1838900°164 m
Masline43.0577800°17.5488900°28 m
Matijevići43.0391700°17.6036100°24 m
Medarovine43.0055600°17.6402800°9 m
Medvinjak42.9603000°17.1225200°34 m
Međica42.6152800°18.3552800°444 m
Metale42.4527800°18.4261100°42 m
Metković43.0541700°17.6483300°5 m
Metohija42.8411100°17.6336100°217 m
Mihalj42.9905600°17.4977800°-7 m
Mihanići42.5633300°18.3275000°183 m
Mihatovići42.5138900°18.3633300°110 m
Mikulići42.4808300°18.4113900°298 m
Miljasi42.5550000°18.3258300°74 m
Milošević42.6941700°18.0244400°100 m
Mioći43.1266700°17.5208300°104 m
Misletići42.4516700°18.4711100°171 m
Mislina42.9822200°17.6072200°8 m
Mitrovići42.4322200°18.4852800°139 m
Mjekov Tor42.7188900°17.8791700°17 m
Mjenovići42.8708300°17.7627800°144 m
Mlini42.6750000°18.1383300°33 m
Mlini42.6230600°18.2072200°34 m
Mlinište42.9925000°17.6158300°3 m
Močići42.5616700°18.2511100°147 m
Modro Oko43.0552800°17.5061100°11 m
Mokošica42.6755600°18.0902800°16 m
Molunat42.4500000°18.4372200°20 m
Momići43.0480600°17.5980600°10 m
Moračni Do42.9752800°17.5641700°324 m
Mostina43.0527800°17.4627800°7 m
Mravinjac42.7512400°17.9612700°417 m
Mravnica42.8186100°17.8572200°262 m
Mrčevo42.7400800°17.9808400°348 m
Mužine42.6769400°18.0705600°221 m
Nakovanj43.0000000°17.0833300°270 m
Nartiće42.5527800°18.3505600°256 m
Nova Sela43.1016700°17.5594400°95 m
Novo Naselje43.0038900°17.5333300°0 m
Nuga43.1075000°17.5250000°103 m
Obradovići42.5541700°18.2677800°137 m
Obrvani42.9027800°17.7113900°185 m
Obuljeno42.6758300°18.1052800°47 m
Odžak42.7186100°17.8994400°66 m
Ograđ43.0886100°17.6050000°210 m
Okuklje42.7283300°17.6691700°30 m
Opuzen43.0152800°17.5655600°1 m
Orašac42.7019400°18.0077800°101 m
Orebić42.9855600°17.1747200°112 m
Orepak43.0838900°17.5747200°15 m
Oskorušno42.9836100°17.3069400°349 m
Oskrušnica42.9630600°17.6758300°181 m
Ošlje42.8863900°17.7358300°197 m
Osobjava42.9650000°17.4000000°7 m
Osojnik42.7108300°18.0672200°348 m
Osredina42.7730600°17.9161100°252 m
Otok42.9944400°17.4933300°6 m
Otok Trn43.0061100°17.4872200°-1 m
Otok Trn43.0011100°17.4883300°8 m
Otrić-Seoci43.1586100°17.4508300°29 m
Palje Brdo42.5133300°18.4111100°139 m
Pasadur42.7659800°16.8226000°3 m
Pasičina43.1433300°17.3994400°239 m
Pende42.5677800°18.2416700°166 m
Peračko Blato43.0766700°17.4394400°10 m
Peranovići42.6386100°18.1533300°272 m
Perići42.8469400°17.6755600°53 m
Perka43.0794400°17.4477800°79 m
Petrača42.6325000°18.1930600°114 m
Petrovo Selo42.6827800°18.0883300°211 m
Pičeti42.5297200°18.4169400°323 m
Pičići42.8833300°17.4697200°53 m
Pijavice43.0738900°17.4250000°10 m
Pijavičino42.9403400°17.3700700°355 m
Pile42.6333300°18.1000000°0 m
Pižnovac42.9813900°17.5341700°2 m
Plat42.6086100°18.2255600°29 m
Plećaši43.1094400°17.4225000°286 m
Plitvina43.0863900°17.3747200°85 m
Ploča42.9722200°17.5461100°155 m
Ploča42.8169400°17.7830600°154 m
Ploče42.6405600°18.1216700°55 m
Ploče43.0561100°17.4327800°10 m
Pločice42.4933300°18.4113900°221 m
Pobrde42.7313900°17.8622200°88 m
Pobrežje42.6811100°18.0736100°265 m
Podbrijest42.9627800°17.5805600°2 m
Podgaj42.6594400°18.1377800°15 m
Podgora42.8713900°17.7672200°120 m
Podgora42.8486100°17.8363900°249 m
Podgradina43.0750000°17.4602800°180 m
Podgradina43.0083300°17.5541700°20 m
Podgrede43.0830600°17.5875000°13 m
Podimoć42.8344400°17.8286100°285 m
Podobuče42.9486100°17.2883300°104 m
Podosojnik42.7750000°17.9047200°227 m
Podrujnica43.0458300°17.5975000°32 m
Podstijene42.9522200°17.5769400°321 m
Podstup42.9788900°17.2283300°98 m
Podučiji Brig43.0516700°17.5013900°15 m
Podvrnom43.1300000°17.4369400°26 m
Podžuželj43.0855600°17.4644400°131 m
Polače42.7856000°17.3780100°0 m
Polje42.8688900°17.7736100°136 m
Poljice42.4961100°18.3797200°416 m
Poljice42.6980600°18.0169400°99 m
Pomena42.7870600°17.3448800°16 m
Popova Luka42.9133300°17.4283300°121 m
Popovača43.1463900°17.4841700°85 m
Popovci43.0863900°17.5008300°169 m
Popovići42.5227800°18.3186100°93 m
Postinje42.9950000°17.4822200°73 m
Postrana42.9377800°17.1088900°184 m
Potirna42.9330500°16.6899500°87 m
Potklek43.1077800°17.4138900°221 m
Potomje42.9425000°17.3383300°263 m
Pozirine42.8822200°17.4669400°50 m
Pozla Gora43.1352800°17.5158300°70 m
Prapratna42.8188900°17.6761100°52 m
Prčijaši42.7247200°18.0127800°309 m
Prdenići42.7661100°17.9233300°345 m
Prevlaka42.4008300°18.5147200°41 m
Prevoznik42.9566700°17.5938900°0 m
Pribojci42.9972200°17.6672200°186 m
Pridvorje42.5513900°18.3469400°198 m
Prigradica42.9663900°16.8077800°20 m
Prihodnje42.5683300°18.3141700°223 m
Prijevor42.6730600°18.1238900°18 m
Primorac43.0705600°17.6561100°0 m
Prižba42.9065900°16.7961200°4 m
Prizdrina42.9666700°17.3166700°309 m
Prljevići42.7561100°17.9013900°201 m
Prović42.9536100°17.5572200°192 m
Prožura42.7286100°17.6494400°31 m
Prozurska Luka42.7298000°17.6468600°25 m
Prušci43.0747200°17.5802800°18 m
Pržina42.7769400°17.7558300°24 m
Puljani43.1133300°17.4813900°51 m
Pupnat42.9536100°17.0369400°380 m
Pupnatska Luka42.9308300°17.0063900°163 m
Putniković42.8766700°17.5283300°218 m
Raba42.9727800°17.5158300°159 m
Račišće42.9763900°17.0166700°0 m
Radaljci43.1069400°17.4486100°61 m
Radići42.8622200°17.5875000°299 m
Radovići42.5427800°18.2958300°150 m
Radulici42.7408300°17.5402800°257 m
Rajčevići42.6369400°18.1508300°297 m
Rajčevići42.5811100°18.2502800°195 m
Rakalovac42.9997200°17.6888900°242 m
Rastačići43.0913900°17.5619400°23 m
Rat42.9500000°17.4500000°0 m
Reljinovac42.9725000°17.6422200°209 m
Rep43.0333300°17.6430600°52 m
Resna Kosa43.0911100°17.4338900°199 m
Ridica42.7602800°17.9444400°408 m
Ročići42.8861100°17.4608300°30 m
Rogotin43.0491700°17.4791700°2 m
Romići43.0580600°17.5925000°18 m
Ropa42.7527800°17.4602800°85 m
Rosni Do42.9691700°17.5652800°325 m
Rožat42.6738900°18.1308300°24 m
Rožetići42.7558300°17.9252800°413 m
Rudež42.5580600°18.3422200°212 m
Rudine42.6516700°18.1427800°72 m
Rudine43.0805600°17.3894400°91 m
Rujići43.1208300°17.4208300°186 m
Rupa42.8944400°17.6808300°154 m
Rupe43.1236100°17.4044400°145 m
Rusan42.8650000°17.6736100°69 m
Rušići42.5591700°18.2586100°156 m
Ruskovići42.8672200°17.5175000°219 m
Ružine Njive42.9688900°17.6394400°243 m
Šalinovići43.1319400°17.4063900°175 m
Sankovići42.9891700°17.6891700°250 m
Šapro42.5297200°18.4161100°313 m
Šarića Struga43.0519400°17.4872200°3 m
Šatara42.8725000°17.5727800°361 m
Selišta42.7650000°17.9683300°649 m
Seoci43.1641700°17.4600000°234 m
Šibčine43.1044400°17.5338900°85 m
Silješci42.5813900°18.3130600°482 m
Šilovo Selo42.7055600°17.9005600°21 m
Šipak43.0669400°17.4269400°20 m
Šipanska Luka42.7288900°17.8672200°62 m
Šipovac42.9816700°17.5625000°187 m
Šišin43.0686100°17.5125000°8 m
Školji42.9994400°17.4786100°5 m
Škrabo42.8294400°17.7522200°59 m
Skrivena Luka42.7400000°16.8897200°90 m
Skurići42.5516700°18.2697200°139 m
Slađenovići42.7838900°17.8605600°17 m
Slano42.7861100°17.8919400°8 m
Slivno Ravno42.9600000°17.5452800°246 m
Smišljani42.5202800°18.3111100°114 m
Smokovijenac42.6080600°18.2305600°75 m
Smokovina42.8047200°17.8175000°60 m
Smokovljani42.8580600°17.7955600°257 m
Smokovljani42.8652800°17.7713900°160 m
Smokvica42.9305600°16.8963900°215 m
Smrđan Grad42.9511100°17.5658300°231 m
Soče42.9572200°17.6119400°3 m
Solarevina43.0950000°17.5391700°54 m
Soline42.6980600°18.0405600°7 m
Soline42.6147200°18.2222200°85 m
Sorgo42.7219400°17.8686100°54 m
Sovra42.7372200°17.6002800°7 m
Sparagovići42.8550000°17.6133300°268 m
Špikula42.7227800°18.0305600°186 m
Špile43.0080600°17.6519400°-3 m
Spilice43.1316700°17.4377800°27 m
Srebreno42.6233300°18.1961100°11 m
Srednji Radovčići42.5125000°18.3452800°218 m
Sreser42.9486100°17.4422200°1 m
Stablina43.0544400°17.4497200°2 m
Staševica43.1388900°17.4255600°28 m
Štedrica42.8925000°17.6838900°176 m
Štikovica42.6869400°18.0505600°37 m
Stinjiva42.9558300°17.4211100°60 m
Stolovi42.9602800°17.5341700°257 m
Ston42.8386100°17.6963900°4 m
Stravča42.6005600°18.3141700°470 m
Štrbići43.0908300°17.4672200°119 m
Strimen43.0680600°17.5211100°39 m
Striževo43.0655600°17.4044400°210 m
Struge43.1211100°17.5066700°138 m
Stupa42.8969400°17.7247200°216 m
Sudurad42.7119400°17.9105600°22 m
Šumet42.6461100°18.1475000°147 m
Sustjepan42.6700000°18.0975000°32 m
Sutulija42.7122200°17.9005600°103 m
Sutvid42.8333300°17.4500000°0 m
Sveti Jurje42.7666700°16.8166700°112 m
Talajići43.1027800°17.5702800°118 m
Tatinjica42.7855600°17.4055600°8 m
Tiha42.5819400°18.2244400°27 m
Tmol42.9863900°17.5791700°6 m
Točionik42.8725000°17.8116700°254 m
Tomislavovac42.8641700°17.5222200°231 m
Topolo42.9097200°17.7047200°229 m
Tor42.7302800°17.8675000°70 m
Tripkovići42.4344400°18.4900000°128 m
Trklje43.0858300°17.4886100°193 m
Trnova42.8105600°17.8650000°306 m
Trnova43.1513900°17.3619400°593 m
Trnovica42.8897200°17.8375000°311 m
Trnovo43.0138900°17.5613900°0 m
Trojavina42.9705600°17.6113900°21 m
Trpanj43.0075000°17.2750000°20 m
Trševina43.0955600°17.5722200°110 m
Trstenik42.9183300°17.3977800°15 m
Trsteno42.7149800°17.9773200°99 m
Tunjica42.8747200°17.7627800°149 m
Tušići42.5127800°18.3844400°79 m
Tuštavac42.9872200°17.5116700°0 m
Tužibeli43.0850000°17.6238900°17 m
Ubli42.7397200°16.8300000°62 m
Uskoplje42.5805600°18.2522200°207 m
Usorci43.1133300°17.4077800°173 m
Vatasi42.5236100°18.4216700°368 m
Vekovići42.9533300°17.4061100°73 m
Vela Luka42.9633300°16.7225000°61 m
Velji Do42.5980600°18.2450000°487 m
Velji Vrh43.0052800°17.2330600°224 m
Velji Vrh42.7347200°17.8605600°116 m
Veraje43.0236100°17.6711100°93 m
Vid43.0977800°17.5922200°261 m
Vid43.0802800°17.6258300°30 m
Vidonje42.9830600°17.6441700°263 m
Vidonje43.0802800°17.4672200°99 m
Viganj42.9886100°17.0952800°113 m
Vignje42.5336100°18.3180600°145 m
Višnjići42.4625000°18.4583300°216 m
Visočani42.8541700°17.7961100°233 m
Vitaljina42.4538900°18.4713900°144 m
Vlahutini42.5755600°18.2772200°188 m
Vlaka42.9991700°17.5241700°0 m
Vodovada42.5150000°18.4252800°362 m
Vojnovo Selo42.7172200°17.8952800°84 m
Vratar43.0875000°17.5541700°10 m
Vrbica43.0663900°17.4944400°112 m
Vrbica42.6816700°18.0569400°63 m
Vrelo42.5397200°18.3816700°150 m
Vrh Desne43.0488900°17.5675000°102 m
Vrijaci43.0588900°17.5380600°6 m
Vriještica43.0866700°17.5791700°16 m
Vujića Kuće43.0305600°17.6522200°74 m
Vukotići42.8705600°17.5069400°205 m
Vušići42.4902800°18.4138900°225 m
Zabrđe42.8605600°17.5866700°231 m
Zabreže42.8225000°17.7747200°186 m
Zabreže42.8700000°17.7775000°214 m
Zabreže42.9252800°17.4136100°188 m
Zagruda42.6386100°18.1858300°37 m
Zaklopatica42.7714700°16.8736400°31 m
Zakula42.6361100°18.1711100°38 m
Zamasline42.8319400°17.7302800°31 m
Zapadna Plina43.0886100°17.4608300°95 m
Zaradeže42.8625000°17.5522200°208 m
Zastolje42.5241700°18.4002800°117 m
Zaton42.6908300°18.0380600°16 m
Zaton Doli42.8330600°17.7511100°63 m
Zaton Doli42.6916700°18.0486100°28 m
Zaton Doli42.7025000°18.0405600°29 m
Zavala42.9502800°17.5836100°169 m
Zavalatica42.9141900°16.9359400°17 m
Zavrelje42.6227800°18.2125000°95 m
Ženjevka43.0030600°17.2375000°214 m
Zidinica43.1252800°17.4961100°151 m
Živa42.9100000°17.7530600°396 m
Zlojići43.0688900°17.5858300°23 m
Zmijarevići43.0902800°17.4908300°121 m
Žmirak42.7177800°18.0688900°386 m
Zoro42.5233300°18.3302800°176 m
Žrnovo42.9511100°17.1141700°132 m
Žrnovska Banja42.9588400°17.1127400°1 m
Žukovac43.0819400°17.3744400°46 m
Žuljana42.8936100°17.4561100°23 m
Zupa Dubrovacka42.6259600°18.1961300°35 m
Županje Selo42.9683300°17.3097200°294 m
Žuronja42.9050000°17.5202800°9 m
Zvekovica42.5766700°18.2391700°107 m