Vremenska prognoza Bjelovarsko-bilogorska županija

Odabirom lokacije prikazat će se detaljna desetodnevna prognoza za to mjesto.

Lokacija Geo. širina Geo. dužina Nad. visina
Babinac45.8291900°17.0442200°158 m
Babinac Ivanski45.7536100°16.8261100°130 m
Babotok46.0166700°16.8833300°214 m
Bačkovica45.8427200°17.1023000°148 m
Barica45.5166700°17.2666700°263 m
Bastajski Brđani45.6666700°17.3666700°224 m
Batinjani Podborski45.6166700°17.2500000°240 m
Bedenička45.8666700°17.1000000°205 m
Bedenik45.8274800°17.0091300°143 m
Begovača45.6750000°16.8644400°166 m
Berek45.7383300°16.8302800°148 m
Bijela45.5564900°17.2966000°199 m
Bjelovar45.8986100°16.8488900°128 m
Blagorodovac45.5525000°17.0352800°132 m
Blatnica45.8298800°16.7374100°114 m
Bojana45.7567400°16.6816200°151 m
Borova Kosa45.6505600°17.2525000°153 m
Bosiljevo Česmansko45.7422200°16.5738900°101 m
Botinac46.0000000°16.8666700°154 m
Brđani Bastajski45.6833300°17.3500000°160 m
Brestovac Daruvarski45.6177800°17.1255600°134 m
Breza45.8666700°16.7166700°105 m
Brezovac45.8675000°16.8408300°133 m
Brzaja45.8500000°17.1666700°216 m
Bulinac45.8158300°16.9786100°133 m
Čađavac45.8227900°17.1119600°156 m
Čazma45.7481800°16.6139000°138 m
Cerina45.7736300°16.5730500°121 m
Ciglena45.8669400°16.9366700°139 m
Ciglenica45.5586100°16.9361100°127 m
Cremušina45.8166700°17.2333300°218 m
Čurlovac45.9833300°16.8833300°174 m
Cvitkovići45.1600700°15.7539900°168 m
Daruvar45.5905600°17.2250000°160 m
Daskatica45.7958300°16.6988900°125 m
Dautan45.8286100°16.9222200°121 m
Dežanovac45.5705600°17.0866700°156 m
Dišnik45.6005600°16.9013900°123 m
Doljani45.5675000°17.2252800°249 m
Domanjkuš46.0000000°16.7666700°171 m
Dominkovica45.9666700°16.9666700°200 m
Donja Kovačica45.7542900°16.9978000°133 m
Donja Petrička45.7333300°16.8000000°122 m
Donja Rašenica45.6747200°17.2236100°145 m
Donja Ššnjara45.7666700°16.7500000°149 m
Donja Vrijeska45.6450000°17.2691700°166 m
Donje Cjepidlake45.6862800°17.3965100°217 m
Donji Borki45.5665900°17.3177100°275 m
Donji Daruvar45.6136100°17.2308300°226 m
Donji Lipovčani45.7718300°16.5506500°114 m
Donji Miklouš45.7197200°16.6952800°126 m
Donji Mosti46.0463900°16.8691700°177 m
Donji Sređani45.5333300°17.1500000°158 m
Dražica45.7166700°16.9833300°133 m
Drlež45.5508300°17.1391700°169 m
Drljanovac45.7988900°16.9927800°135 m
Duhovi45.5194400°17.0083300°114 m
Ðakovac45.7000000°17.3500000°173 m
Ðulovac45.6661100°17.4333300°244 m
Ðurđic45.7894400°16.8458300°138 m
Gakovo45.7950000°17.2652800°175 m
Galovac45.8416700°16.8558300°109 m
Garešnica45.5744400°16.9413900°118 m
Golubinjak45.5630600°17.1527800°185 m
Gornja Garešnica45.6527800°16.8155600°135 m
Gornja Kovačica45.7691700°17.1108300°162 m
Gornja Petrička45.7333300°16.7833300°128 m
Gornja Rašenica45.6897800°17.2186000°142 m
Gornja Šušnjara45.7666700°16.7500000°149 m
Gornja Vrijeska45.6247200°17.2872200°228 m
Gornje Cjepidlake45.7000000°17.4333300°194 m
Gornje Plavnice45.9333300°16.8666700°132 m
Gornje Sredice46.0372200°16.8200000°197 m
Gornje Zdelice46.0255600°16.8725000°221 m
Gornji Borki45.5666700°17.3744400°492 m
Gornji Daruvar45.5936100°17.1872200°177 m
Gornji Draganec45.7841700°16.6473800°157 m
Gornji Križ46.0472200°16.7675000°163 m
Gornji Miklouš45.7333300°16.7000000°129 m
Gornji Mosti46.0658300°16.8455600°190 m
Gornji Sređani45.5286100°17.1630600°159 m
Gornji Uljanik45.5333300°17.1166700°159 m
Goveđe Polje45.5211100°17.0908300°147 m
Grabovnica45.7449500°16.6533900°136 m
Grbavac45.7057600°17.1204300°150 m
Grginac45.9000000°16.9000000°166 m
Grubišno Polje45.7021400°17.1726800°165 m
Gudovac45.8802800°16.7808300°115 m
Hercegovac45.6586100°17.0136100°139 m
Hrastovac45.5530600°16.9900000°109 m
Hrgovljani45.9166700°16.8333300°120 m
Ilovački Lug45.4880600°16.9236100°110 m
Imsovac45.6005600°17.0558300°133 m
Ivanovčani45.9166700°16.8666700°145 m
Ivanovo Polje45.5883300°17.1400000°179 m
Ivanovo Selo45.6722200°17.2522200°143 m
Ivanska45.7788900°16.8119400°132 m
Jabučeta46.0138900°16.8991700°187 m
Jakopovac Kapelski46.0255600°16.7883300°174 m
Jasenik45.9333300°17.0500000°189 m
Kajgana45.6152800°16.9594400°135 m
Kajgana45.5961100°16.9763900°120 m
Kakinac45.9666700°16.7666700°161 m
Kaniška Iva45.5377800°16.9269400°130 m
Kapela45.9883300°16.8513900°206 m
Kapelica45.5752800°16.8933300°171 m
Kašljavac45.8833300°17.0000000°182 m
Kaštel Dežanovački45.5500000°17.1000000°156 m
Katinci45.6666700°17.4166700°237 m
Kegljevac45.9833300°16.9500000°212 m
Kip45.5425000°17.1950000°203 m
Klokočevac45.9166700°16.7833300°120 m
Klokočevac Ilovski45.6266700°17.0330600°121 m
Kobasičari45.9500000°16.8166700°146 m
Kokinac45.8483000°16.9059100°121 m
Kolarevo Selo45.8166700°16.8333300°136 m
Komuševci45.7890700°16.6338200°115 m
Končanica45.6361100°17.1663900°152 m
Koreničani45.6475000°17.3619400°199 m
Kostanjevac45.6666700°16.8888900°161 m
Kovačevac Križevački45.9833300°16.7166700°150 m
Kovačica Slovinska45.7578200°16.9818600°131 m
Kozarevac Račanski45.7915100°16.9239900°121 m
Kraljevac Križevački45.9666700°16.7333300°131 m
Kreševine45.4783300°16.9113900°111 m
Kreštelovac45.5805600°17.0325000°112 m
Krivaja45.7122900°16.8192100°160 m
Križić45.7666700°16.7833300°151 m
Kršeuine45.7277800°17.1425000°153 m
Kupinovac45.9516300°16.8918200°191 m
Ladislav45.6980600°17.0077800°133 m
Lasovac45.8516700°17.0300000°149 m
Letičani45.9303800°16.8871900°149 m
Lipovo Brdo46.0000000°16.8833300°192 m
Ljudevit Selo45.6000000°17.2000000°152 m
Lončarica45.7547200°17.3069400°238 m
Maglenča45.9166700°16.9333300°146 m
Mala Babina Gora45.7063900°17.4361100°219 m
Mala Barna45.7348500°17.2182400°161 m
Mala Bršljanica45.5791700°16.8388900°126 m
Mala Dapčevica45.7166700°17.3000000°179 m
Mala Mlinska45.6766700°16.9544400°141 m
Mala Mlinska45.6675000°16.9458300°142 m
Mala Peratovica45.7166700°17.2313900°167 m
Mala Pisanica45.7740200°17.0179100°137 m
Mala Trnovitica45.7102800°16.9377800°116 m
Male Sredice45.8833300°16.8333300°115 m
Mali Bastaji45.6500000°17.3166700°157 m
Mali Grđevac45.7711100°17.1725000°150 m
Mali Miletinac45.6833300°17.3666700°170 m
Mali Pašijan45.6333300°16.9333300°141 m
Mali Potok45.7333300°16.8666700°129 m
Mali Zdenci45.6830600°17.1313900°141 m
Malo Korenovo45.8500000°16.8333300°119 m
Malo Trojstvo45.9727800°16.9486100°181 m
Malo Vukovje45.5252800°16.9108300°135 m
Marčani45.7500000°16.5166700°155 m
Markovac45.5786100°17.2820700°283 m
Markovac Trojstveni45.9166700°16.8833300°125 m
Martinac45.7500000°16.7333300°141 m
Martinac Trojstveni45.9333300°16.9166700°187 m
Međurača45.8002800°16.8933300°110 m
Milaševci45.7621900°16.6480600°141 m
Miljanovac45.5333300°17.2166700°180 m
Munije45.6801600°17.2939300°185 m
Narta45.8327800°16.7861100°127 m
Nevinac45.8152800°16.9027800°119 m
Nova Diklenica45.9833300°16.8833300°174 m
Nova Krivaja45.6500000°17.4500000°303 m
Nova Marča45.7666700°16.5166700°108 m
Nova Ploščica45.7355600°16.9238900°115 m
Nova Rača45.7969400°16.9536100°128 m
Novi Pavljani45.8500000°16.8500000°117 m
Novi Skučani45.9486100°16.8280600°146 m
Novoseljani45.8833300°16.8833300°143 m
Obrovnica45.8269400°16.8769400°112 m
Orlovac45.7458400°16.9642000°119 m
Orovac45.8658300°16.9763900°146 m
Oštri Zid45.6752800°16.8269400°186 m
Pakrani45.5500000°17.2833300°224 m
Palančani45.7219400°16.5477800°105 m
Palešnik45.6366700°16.9761100°137 m
Paljevine45.8284100°16.8110400°125 m
Patkovac45.8525000°16.9313900°123 m
Pavličani45.7000000°16.6000000°103 m
Pavlin Kloštar46.0100000°16.8038900°214 m
Pavlovac45.7169400°17.0450000°118 m
Petranovci45.5500000°17.0666700°158 m
Pobjenik45.6983300°16.6111100°131 m
Podborski Kravjak45.6391700°17.1650000°165 m
Podgarić45.6400000°16.7752800°172 m
Podgorci45.9705600°16.7986100°155 m
Potočani45.6500000°17.4000000°208 m
Predavac45.9358300°16.7833300°121 m
Prespa45.8666700°16.9166700°118 m
Prgomelje45.8908300°16.7522200°111 m
Prnjarovac45.7888900°16.5397500°126 m
Puklica45.6566700°17.4311100°279 m
Pupelica45.8800000°17.0361500°169 m
Radunice45.9125000°16.9413900°201 m
Rajić Gudovački45.9002800°16.7144400°111 m
Rastovac45.7936400°16.7847900°154 m
Rastovac45.6828100°17.2781400°183 m
Ravneš45.8627800°17.0077800°132 m
Removac45.7094400°17.4130600°200 m
Ribnjačka45.9022200°17.0877800°246 m
Ristići44.3783300°16.1411100°442 m
Rogoža45.5466700°16.8627800°160 m
Rovišće45.9447200°16.7350000°128 m
Ruškovac45.7222200°16.8927800°161 m
Šabani45.1634300°15.7500900°213 m
Samarica45.6977800°16.7688900°136 m
Šandrovac45.9055600°17.0211100°147 m
Sasovac45.7688900°16.9294400°115 m
Severin45.8350200°16.9589300°123 m
Sibenik45.8183300°17.1813900°190 m
Šibovac45.5688900°17.1977800°231 m
Šimljana45.6975000°16.8247200°132 m
Šimljanica45.7166700°16.8666700°131 m
Šimljanik45.6688900°16.7833300°195 m
Sirač45.5233300°17.2550000°165 m
Sišćani45.8123200°16.6519100°125 m
Sokolovac Daruvarski45.5833300°17.0333300°117 m
Sovari45.7333300°16.5333300°142 m
Srednja Diklenica45.9666700°16.8833300°141 m
Srednje Mosti46.0622200°16.8627800°209 m
Srednji Borki45.5666700°17.3500000°469 m
Sredska45.7614200°16.8494500°129 m
Staničić45.9080600°16.7561100°124 m
Stara Diklenica45.9666700°16.8666700°150 m
Stara Plošćica45.7608300°16.8847200°127 m
Stara Rača45.8166700°16.9500000°126 m
Starčevljani45.9500000°16.8500000°125 m
Stare Plavnice45.9000000°16.8166700°124 m
Stari Laminac45.8000000°16.7500000°161 m
Stari Pavljani45.8581400°16.8838100°141 m
Staro Štefanje45.8166700°16.7166700°142 m
Štefanje45.8047200°16.7202800°157 m
Suhaja45.7166700°16.6333300°148 m
Šuplja Lipa45.6472200°17.2252800°154 m
Sveti Ðurađ45.6833300°17.4666700°181 m
Tomaš45.8833300°16.9166700°142 m
Tomašica45.6102800°17.0058300°124 m
Topolovica45.7808300°17.2266700°142 m
Trnovitički Popovac45.6508300°16.8647200°140 m
Trojeglava45.6853800°17.2467800°174 m
Trojeglava45.5363900°17.1133300°162 m
Tuk45.9166700°16.7333300°135 m
Turčević Polje45.7056200°17.3326300°197 m
Uljanik45.5302800°17.0183300°128 m
Utiskani45.8000000°16.8166700°134 m
Vagovina45.7815300°16.6681500°145 m
Velika Babina Gora45.7172200°17.4419400°234 m
Velika Barna45.7349400°17.1398100°134 m
Velika Bršljanica45.5666700°16.8666700°128 m
Velika Dapčevica45.7197200°17.2655600°164 m
Velika Jasenovača45.7333300°17.1000000°144 m
Velika Klisa45.7000000°17.4833300°136 m
Velika Mlinska45.6605600°16.9244400°131 m
Velika Peratovica45.7655600°17.2608300°204 m
Velika Pisanica45.8016000°17.0655100°162 m
Velika Trnava45.6833300°17.0333300°138 m
Velika Trnovitica45.6825000°16.9538900°139 m
Velike Sredice45.8833300°16.8166700°113 m
Veliki Bastaji45.6452800°17.3283300°174 m
Veliki Grđevac45.7502800°17.0475000°137 m
Veliki Miletinac45.6833300°17.3333300°187 m
Veliki Pašijan45.6355600°16.9327800°147 m
Veliki Zdenci45.6733300°17.1091700°136 m
Veliko Korenovo45.8500000°16.8000000°107 m
Veliko Trojstvo45.9355600°16.9341700°144 m
Veliko Vukovje45.5200000°16.8872200°139 m
Veliko Vukovje45.4930600°16.9019400°109 m
Višnjevac45.9732300°16.9222100°176 m
Vrbica Trojstvena45.9500000°16.9833300°196 m
Vrbovac Podborski45.5833300°17.2666700°267 m
Vrtlinska45.6738900°16.6144400°142 m
Vučani45.7333300°16.6833300°119 m
Žabljak45.9338900°16.7405600°125 m
Zajile45.5333300°17.4166700°491 m
Zdenčac45.6152800°16.9594400°135 m
Zdenčec45.8122200°16.6827800°115 m
Ždralovi45.8763900°16.8750000°145 m
Zrinska45.8000000°17.1500000°177 m
Zrinski Topolovac46.0183000°16.7555200°169 m