Vremenska prognoza Bjelovarsko-bilogorska županija

Odabirom lokacije prikazat će se detaljna desetodnevna prognoza za to mjesto.

Lokacija Geo. širina Geo. dužina Nad. visina
Babinac45.8291900°17.0442200°158 m
Babinac Ivanski45.7536100°16.8261100°130 m
Babotok46.0166700°16.8833300°214 m
Bačkovica45.8427200°17.1023000°148 m
Barica45.5166700°17.2666700°263 m
Bastajski Brđani45.6666700°17.3666700°224 m
Batinjani Podborski45.6166700°17.2500000°240 m
Bedenička45.8666700°17.1000000°205 m
Bedenik45.8274800°17.0091300°143 m
Begovača45.6750000°16.8644400°166 m
Berek45.7383300°16.8302800°148 m
Bijela45.5564900°17.2966000°199 m
Bjelovar45.8986100°16.8488900°128 m
Blagorodovac45.5525000°17.0352800°132 m
Blatnica45.8298800°16.7374100°114 m
Bojana45.7567400°16.6816200°151 m
Borova Kosa45.6505600°17.2525000°153 m
Bosiljevo Česmansko45.7422200°16.5738900°101 m
Botinac46.0000000°16.8666700°154 m
Brđani Bastajski45.6833300°17.3500000°160 m
Brestovac Daruvarski45.6177800°17.1255600°134 m
Breza45.8666700°16.7166700°105 m
Brezovac45.8675000°16.8408300°133 m
Brzaja45.8500000°17.1666700°216 m
Bulinac45.8158300°16.9786100°133 m
Čađavac45.8227900°17.1119600°156 m
Čazma45.7481800°16.6139000°138 m
Cerina45.7736300°16.5730500°121 m
Ciglena45.8669400°16.9366700°139 m
Ciglenica45.5586100°16.9361100°127 m
Cremušina45.8166700°17.2333300°218 m
Čurlovac45.9833300°16.8833300°174 m
Cvitkovići45.1600700°15.7539900°168 m
Daruvar45.5905600°17.2250000°160 m
Daskatica45.7958300°16.6988900°125 m
Dautan45.8286100°16.9222200°121 m
Dežanovac45.5705600°17.0866700°156 m
Dišnik45.6005600°16.9013900°123 m
Doljani45.5675000°17.2252800°249 m
Domanjkuš46.0000000°16.7666700°171 m
Dominkovica45.9666700°16.9666700°200 m
Donja Kovačica45.7542900°16.9978000°133 m
Donja Petrička45.7333300°16.8000000°122 m
Donja Rašenica45.6747200°17.2236100°145 m
Donja Ššnjara45.7666700°16.7500000°149 m
Donja Vrijeska45.6450000°17.2691700°166 m
Donje Cjepidlake45.6862800°17.3965100°217 m
Donji Borki45.5665900°17.3177100°275 m
Donji Daruvar45.6136100°17.2308300°226 m
Donji Lipovčani45.7718300°16.5506500°114 m
Donji Miklouš45.7197200°16.6952800°126 m
Donji Mosti46.0463900°16.8691700°177 m
Donji Sređani45.5333300°17.1500000°158 m
Dražica45.7166700°16.9833300°133 m
Drlež45.5508300°17.1391700°169 m
Drljanovac45.7988900°16.9927800°135 m
Duhovi45.5194400°17.0083300°114 m
Ðakovac45.7000000°17.3500000°173 m
Ðulovac45.6661100°17.4333300°244 m
Ðurđic45.7894400°16.8458300°138 m
Gakovo45.7950000°17.2652800°175 m
Galovac45.8416700°16.8558300°109 m
Garešnica45.5744400°16.9413900°118 m
Golubinjak45.5630600°17.1527800°185 m
Gornja Garešnica45.6527800°16.8155600°135 m
Gornja Kovačica45.7691700°17.1108300°162 m
Gornja Petrička45.7333300°16.7833300°128 m
Gornja Rašenica45.6897800°17.2186000°142 m
Gornja Šušnjara45.7666700°16.7500000°149 m
Gornja Vrijeska45.6247200°17.2872200°228 m
Gornje Cjepidlake45.7000000°17.4333300°194 m
Gornje Plavnice45.9333300°16.8666700°132 m
Gornje Sredice46.0372200°16.8200000°197 m
Gornje Zdelice46.0255600°16.8725000°221 m
Gornji Borki45.5666700°17.3744400°492 m
Gornji Daruvar45.5936100°17.1872200°177 m
Gornji Draganec45.7841700°16.6473800°157 m
Gornji Križ46.0472200°16.7675000°163 m
Gornji Miklouš45.7333300°16.7000000°129 m
Gornji Mosti46.0658300°16.8455600°190 m
Gornji Sređani45.5286100°17.1630600°159 m
Gornji Uljanik45.5333300°17.1166700°159 m
Goveđe Polje45.5211100°17.0908300°147 m
Grabovnica45.7449500°16.6533900°136 m
Grbavac45.7057600°17.1204300°150 m
Grginac45.9000000°16.9000000°166 m
Grubišno Polje45.7021400°17.1726800°165 m
Gudovac45.8802800°16.7808300°115 m
Hercegovac45.6586100°17.0136100°139 m
Hrastovac45.5530600°16.9900000°109 m
Hrgovljani45.9166700°16.8333300°120 m
Ilovački Lug45.4880600°16.9236100°110 m
Imsovac45.6005600°17.0558300°133 m
Ivanovčani45.9166700°16.8666700°145 m
Ivanovo Polje45.5883300°17.1400000°179 m
Ivanovo Selo45.6722200°17.2522200°143 m
Ivanska45.7788900°16.8119400°132 m
Jabučeta46.0138900°16.8991700°187 m
Jakopovac Kapelski46.0255600°16.7883300°174 m
Jasenik45.9333300°17.0500000°189 m
Kajgana45.6152800°16.9594400°135 m
Kajgana45.5961100°16.9763900°120 m
Kakinac45.9666700°16.7666700°161 m
Kaniška Iva45.5377800°16.9269400°130 m
Kapela45.9883300°16.8513900°206 m
Kapelica45.5752800°16.8933300°171 m
Kašljavac45.8833300°17.0000000°182 m
Kaštel Dežanovački45.5500000°17.1000000°156 m
Katinci45.6666700°17.4166700°237 m
Kegljevac45.9833300°16.9500000°212 m
Kip45.5425000°17.1950000°203 m
Klokočevac45.9166700°16.7833300°120 m
Klokočevac Ilovski45.6266700°17.0330600°121 m
Kobasičari45.9500000°16.8166700°146 m
Kokinac45.8483000°16.9059100°121 m
Kolarevo Selo45.8166700°16.8333300°136 m
Komuševci45.7890700°16.6338200°115 m
Končanica45.6361100°17.1663900°152 m
Koreničani45.6475000°17.3619400°199 m
Kostanjevac45.6666700°16.8888900°161 m
Kovačevac Križevački45.9833300°16.7166700°150 m
Kovačica Slovinska45.7578200°16.9818600°131 m
Kozarevac Račanski45.7915100°16.9239900°121 m
Kraljevac Križevački45.9666700°16.7333300°131 m
Kreševine45.4783300°16.9113900°111 m
Kreštelovac45.5805600°17.0325000°112 m
Krivaja45.7122900°16.8192100°160 m
Križić45.7666700°16.7833300°151 m
Kršeuine45.7277800°17.1425000°153 m
Kupinovac45.9516300°16.8918200°191 m
Ladislav45.6980600°17.0077800°133 m
Lasovac45.8516700°17.0300000°149 m
Letičani45.9303800°16.8871900°149 m
Lipovo Brdo46.0000000°16.8833300°192 m
Ljudevit Selo45.6000000°17.2000000°152 m
Lončarica45.7547200°17.3069400°238 m
Maglenča45.9166700°16.9333300°146 m
Mala Babina Gora45.7063900°17.4361100°219 m
Mala Barna45.7348500°17.2182400°161 m
Mala Bršljanica45.5791700°16.8388900°126 m
Mala Dapčevica45.7166700°17.3000000°179 m
Mala Mlinska45.6766700°16.9544400°141 m
Mala Mlinska45.6675000°16.9458300°142 m
Mala Peratovica45.7166700°17.2313900°167 m
Mala Pisanica45.7740200°17.0179100°137 m
Mala Trnovitica45.7102800°16.9377800°116 m
Male Sredice45.8833300°16.8333300°115 m
Mali Bastaji45.6500000°17.3166700°157 m
Mali Grđevac45.7711100°17.1725000°150 m
Mali Miletinac45.6833300°17.3666700°170 m
Mali Pašijan45.6333300°16.9333300°141 m
Mali Potok45.7333300°16.8666700°129 m
Mali Zdenci45.6830600°17.1313900°141 m
Malo Korenovo45.8500000°16.8333300°119 m
Malo Trojstvo45.9727800°16.9486100°181 m
Malo Vukovje45.5252800°16.9108300°135 m
Marčani45.7500000°16.5166700°155 m
Markovac45.5786100°17.2820700°283 m
Markovac Trojstveni45.9166700°16.8833300°125 m
Martinac45.7500000°16.7333300°141 m
Martinac Trojstveni45.9333300°16.9166700°187 m
Međurača45.8002800°16.8933300°110 m
Milaševci45.7621900°16.6480600°141 m
Miljanovac45.5333300°17.2166700°180 m
Munije45.6801600°17.2939300°185 m
Narta45.8327800°16.7861100°127 m
Nevinac45.8152800°16.9027800°119 m
Nova Diklenica45.9833300°16.8833300°174 m
Nova Krivaja45.6500000°17.4500000°303 m
Nova Marča45.7666700°16.5166700°108 m
Nova Ploščica45.7355600°16.9238900°115 m
Nova Rača45.7969400°16.9536100°128 m
Novi Pavljani45.8500000°16.8500000°117 m
Novi Skučani45.9486100°16.8280600°146 m
Novoseljani45.8833300°16.8833300°143 m
Obrovnica45.8269400°16.8769400°112 m
Orlovac45.7458400°16.9642000°119 m
Orovac45.8658300°16.9763900°146 m
Oštri Zid45.6752800°16.8269400°186 m
Pakrani45.5500000°17.2833300°224 m
Palančani45.7219400°16.5477800°105 m
Palešnik45.6366700°16.9761100°137 m
Paljevine45.8284100°16.8110400°125 m
Patkovac45.8525000°16.9313900°123 m
Pavličani45.7000000°16.6000000°103 m
Pavlin Kloštar46.0100000°16.8038900°214 m
Pavlovac45.7169400°17.0450000°118 m
Petranovci45.5500000°17.0666700°158 m
Pobjenik45.6983300°16.6111100°131 m
Podborski Kravjak45.6391700°17.1650000°165 m
Podgarić45.6400000°16.7752800°172 m
Podgorci45.9705600°16.7986100°155 m
Potočani45.6500000°17.4000000°208 m
Predavac45.9358300°16.7833300°121 m
Prespa45.8666700°16.9166700°118 m
Prgomelje45.8908300°16.7522200°111 m
Prnjarovac45.7888900°16.5397500°126 m
Puklica45.6566700°17.4311100°279 m
Pupelica45.8800000°17.0361500°169 m
Radunice45.9125000°16.9413900°201 m
Rajić Gudovački45.9002800°16.7144400°111 m
Rastovac45.7936400°16.7847900°154 m
Rastovac45.6828100°17.2781400°183 m
Ravneš45.8627800°17.0077800°132 m
Removac45.7094400°17.4130600°200 m
Ribnjačka45.9022200°17.0877800°246 m
Ristići44.3783300°16.1411100°442 m
Rogoža45.5466700°16.8627800°160 m
Rovišće45.9447200°16.7350000°128 m
Ruškovac45.7222200°16.8927800°161 m
Šabani45.1634300°15.7500900°213 m
Samarica45.6977800°16.7688900°136 m
Šandrovac45.9055600°17.0211100°147 m
Sasovac45.7688900°16.9294400°115 m
Severin45.8350200°16.9589300°123 m
Sibenik45.8183300°17.1813900°190 m
Šibovac45.5688900°17.1977800°231 m
Šimljana45.6975000°16.8247200°132 m
Šimljanica45.7166700°16.8666700°131 m
Šimljanik45.6688900°16.7833300°195 m
Sirač45.5233300°17.2550000°165 m
Sišćani45.8123200°16.6519100°125 m
Sokolovac Daruvarski45.5833300°17.0333300°117 m
Sovari45.7333300°16.5333300°142 m
Srednja Diklenica45.9666700°16.8833300°141 m
Srednje Mosti46.0622200°16.8627800°209 m
Srednji Borki45.5666700°17.3500000°469 m
Sredska45.7614200°16.8494500°129 m
Staničić45.9080600°16.7561100°124 m
Stara Diklenica45.9666700°16.8666700°150 m
Stara Plošćica45.7608300°16.8847200°127 m
Stara Rača45.8166700°16.9500000°126 m
Starčevljani45.9500000°16.8500000°125 m
Stare Plavnice45.9000000°16.8166700°124 m
Stari Laminac45.8000000°16.7500000°161 m
Stari Pavljani45.8581400°16.8838100°141 m
Staro Štefanje45.8166700°16.7166700°142 m
Štefanje45.8047200°16.7202800°157 m
Suhaja45.7166700°16.6333300°148 m
Šuplja Lipa45.6472200°17.2252800°154 m
Sveti Ðurađ45.6833300°17.4666700°181 m
Tomaš45.8833300°16.9166700°142 m
Tomašica45.6102800°17.0058300°124 m
Topolovica45.7808300°17.2266700°142 m
Trnovitički Popovac45.6508300°16.8647200°140 m
Trojeglava45.6853800°17.2467800°174 m
Trojeglava45.5363900°17.1133300°162 m
Tuk45.9166700°16.7333300°135 m
Turčević Polje45.7056200°17.3326300°197 m
Uljanik45.5302800°17.0183300°128 m
Utiskani45.8000000°16.8166700°134 m
Vagovina45.7815300°16.6681500°145 m
Velika Babina Gora45.7172200°17.4419400°234 m
Velika Barna45.7349400°17.1398100°134 m
Velika Bršljanica45.5666700°16.8666700°128 m
Velika Dapčevica45.7197200°17.2655600°164 m
Velika Jasenovača45.7333300°17.1000000°144 m
Velika Klisa45.7000000°17.4833300°136 m
Velika Mlinska45.6605600°16.9244400°131 m
Velika Peratovica45.7655600°17.2608300°204 m
Velika Pisanica45.8016000°17.0655100°162 m
Velika Trnava45.6833300°17.0333300°138 m
Velika Trnovitica45.6825000°16.9538900°139 m
Velike Sredice45.8833300°16.8166700°113 m
Veliki Bastaji45.6452800°17.3283300°174 m
Veliki Grđevac45.7502800°17.0475000°137 m
Veliki Miletinac45.6833300°17.3333300°187 m
Veliki Pašijan45.6355600°16.9327800°147 m
Veliki Zdenci45.6733300°17.1091700°136 m
Veliko Korenovo45.8500000°16.8000000°107 m
Veliko Trojstvo45.9355600°16.9341700°144 m
Veliko Vukovje45.4930600°16.9019400°109 m
Veliko Vukovje45.5200000°16.8872200°139 m
Višnjevac45.9732300°16.9222100°176 m
Vrbica Trojstvena45.9500000°16.9833300°196 m
Vrbovac Podborski45.5833300°17.2666700°267 m
Vrtlinska45.6738900°16.6144400°142 m
Vučani45.7333300°16.6833300°119 m
Žabljak45.9338900°16.7405600°125 m
Zajile45.5333300°17.4166700°491 m
Zdenčac45.6152800°16.9594400°135 m
Zdenčec45.8122200°16.6827800°115 m
Ždralovi45.8763900°16.8750000°145 m
Zrinska45.8000000°17.1500000°177 m
Zrinski Topolovac46.0183000°16.7555200°169 m

Usluge

Postavi meteorološku postaju

Meteorološka postaja

Povoljno do meteorološke postaje!

Već imate meteorološku postaju? Besplatno se priključite! Kontaktirajte nas.

Oglašavanje na Neverin.hr

Oglas

Povoljno se oglašavajte!

Nudimo Vam mogućnost oglašavanje Vaših proizvoda i usluga na našoj web lokaciji.