GFS prognostičke karte 10 dana

Prognoze modela NCEP GFS

GFS je jedan od najdostupnijih prognostičkih modela kojeg razvija američka NOAA. Osvježava se 4 puta dnevno, a prognoza se odnosi na narednih 240 sati, odnosno 10 dana. Prostorna horizontalna razlučivost modela iznosi oko 12 km. Prognoza je dostupna u terminima od po 3 sata.

Koristeći vlastite resurse i znanja, donosimo vam prognostičke karte temperature zraka, relativne vlažnosti, naoblake, tlaka zraka, smjera i brzine vjetra, brzine udara vjetra, temperature zraka po visini na 850 hPa, oborine, oborine od početka izračuna te CAPE i Lifted Indeks (parametre za prognozu oluja).

U tablici su prikazani okvirni termini ažuriranja modela.

Izlaz Termini ažuriranja
00 UTC 05:30h ~ 06:40h
06 UTC 11:30h ~ 12:40h
12 UTC 17:30h ~ 18:40h
18 UTC 23:30h ~ 00:40h

Usluge

Postavi meteorološku postaju

Meteorološka postaja

Povoljno do meteorološke postaje!

Već imate meteorološku postaju? Besplatno se priključite! Kontaktirajte nas.

Oglašavanje na Neverin.hr

Oglas

Povoljno se oglašavajte!

Nudimo Vam mogućnost oglašavanje Vaših proizvoda i usluga na našoj web lokaciji.