GFS prognostičke karte 10 dana

Prognoze modela NCEP GFS

GFS je jedan od najdostupnijih prognostičkih modela kojeg razvija američka NOAA. Osvježava se 4 puta dnevno, a prognoza se odnosi na narednih 240 sati, odnosno 10 dana. Prostorna horizontalna razlučivost modela iznosi oko 12 km. Prognoza je dostupna u terminima od po 3 sata.

Koristeći vlastite resurse i znanja, donosimo vam prognostičke karte temperature zraka, relativne vlažnosti, naoblake, tlaka zraka, smjera i brzine vjetra, brzine udara vjetra, temperature zraka po visini na 850 hPa, oborine, oborine od početka izračuna te CAPE i Lifted Indeks (parametre za prognozu oluja).

U tablici su prikazani okvirni termini ažuriranja modela.

Izlaz Termini ažuriranja
00 UTC 05:30h ~ 06:40h
06 UTC 11:30h ~ 12:40h
12 UTC 17:30h ~ 18:40h
18 UTC 23:30h ~ 00:40h