ECMWF prognostičke karte 10 dana

Prognoze modela ECMWF

Prognostički model ECMWF razvija se u Readingu (Velika Britanija). Prognostičke karte dostupne su do 10 dana unaprijed (240h), a osvježavaju se 2 puta dnevno u terminima 0 i 12 UTC.

Prostorna horizontalna razlučivost modela iznosi oko 9 km. Za javno korištenje dostupno je tek nekoliko meteoroloških parametara (tlaka zrak, geopotencijal, temperatura zraka na 850 hPa i vjetar na 850 hPa).

U tablici su prikazani okvirni termini ažuriranja modela.

Izlaz Termini ažuriranja
00 UTC 7:40h ~ 9:00h
12 UTC 19:40h ~ 21:00h